ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Сума резервів комерційного банку складає 300 тис. грн. Депозити становлять 1500 тис. грн. Обов'язкова норма резервування депозитів складає 10 %. Як максимально може змінитися пропозиція грошей у межах банківської системи, якщо банк вирішить використати всі свої надлишкові резерви для видачі позик? Відповідь обґрунтуйте.

Поясніть, як зміниться здатність банку створювати нові гроші внаслідок здійснення банком наступних операцій (незалежно одна від одної):
Клієнт вносить у банк готівку;
Банк видає позику в безготівковій формі;
Банк залучає депозит від іншого банку;
Банк збільшує свої резерви.
Відповідь обґрунтуйте.


Відділом маркетингу проведено сегментацію роздрібного ринку з використанням географічної змінної, змінної рівня доходів і змінної віку.
1. Сегментація за географічним принципом: 4 сегменти, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за регіонами
   Північ   Південь   Захід   Схід
III   6   12   18   24
2. Сегментація за рівнем доходів: 5 сегментів, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за рівнем доходів
   до 1 тис. грн.   до 5 тис. грн.   до 10 тис. грн.   до 100 тис. грн.   понад 100 тис. грн.
ІІІ   3   8   10   7   11
3. Сегментація з використанням змінної віку: 5 сегментів, усього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за віком
   до 20 років   до 30 років   до 40 років   до 50 років   понад 50 років
III   5   11   8   12   5
Визначити:
1) кількість сегментів за географічною змінною та змінною рівня доходів;
2) кількість сегментів за змінною рівня доходів і за змінною віку;
3) кількість сегментів за трьома змінними одночасно.


1. Визначити конкурентоспроможність банку за десятибальною шкалою, врахувавши дев'ять критеріїв і використавши дані табл. 2.
Таблиця 2
Визначення конкурентоспроможності банку
Показник   Відносна значущість показника    Оцінка конкурентоспроможності банку за критеріями    Конкурентоспроможність
1. Абсолютна частка ринку   8   35   
2. Відносна частка ринку   5   30   
3. Тенденція частки ринку   8   40   
4. Відносна дохідність   6   55   
5. Відносна якість послуг   8   55   
6. Відносна вартість послуг   7   45   
7. Поява нових послуг   5   30   
8. Концентрація клієнтів   5   50   
9. Відносна капіталомісткість   8   40   
Разом   X   X   6,3


Відомі такі балансові дані, подані до банку підприємством:
1. Власний капітал підприємства - 1000 тис. грн.
2. Необоротні активи - 400 тис. грн.
3. Загальні зобов'язання - 800 тис. грн.
в тому числі поточні - 600 тис. грн.
Визначте коефіцієнти:
а) платоспроможності;
б) незалежності.


Станом на 1 червня за даними комерційного банку відома така звітна інформація (дані умовні):
Показник   Сума, гр. од.
Залишок коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку в НБУ   48000
Залишок коштів в операційній касі банку   5000
Залишок коштів на поточних рахунках юридичних осіб   280000
Залишок коштів за вкладними рахунками фізичних осіб   24000
Інші кошти до запитання клієнтів банку   2000
Необхідно:
- визначити нормативи, які встановив НБУ для контролю за ліквідністю банків;
- обчислити фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності банку;
- оцінити дотримання банком нормативу миттєвої ліквідності;
- визначити заходи, які застосовує НБУ за порушення цього нормативу.


Відділом маркетингу проведено сегментацію роздрібного ринку з використанням географічної змінної, змінної рівня доходів і змінної віку.
1. Сегментація за географічним принципом: 4 сегменти, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за регіонами
   Північ   Південь   Захід   Схід
II   8   12   16   4
2. Сегментація за рівнем доходів: 5 сегментів, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за рівнем доходів
   до 1 тис. грн.   до 5 тис. грн.   до 10 тис. грн.   до 100 тис. грн.   понад 100 тис. грн.
ІІ   4   10   5   14   9
3. Сегментація з використанням змінної віку: 5 сегментів, усього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за віком
   до 20 років   до 30 років   до 40 років   до 50 років   понад 50 років
ІІ   5   18   12   4   7
Визначити:
1) кількість сегментів за географічною змінною та змінною рівня доходів;
2) кількість сегментів за змінною рівня доходів і за змінною віку;
3) кількість сегментів за трьома змінними одночасно.


1. Визначити конкурентоспроможність банку за десятибальною шкалою, врахувавши дев'ять критеріїв і використавши дані табл. 1.
Таблиця 1
Визначення конкурентоспроможності банку
Показник   Відносна значущість показника    Оцінка конкурентоспроможності банку за критеріями    Конкурентоспроможність
1. Абсолютна частка ринку   8   40   
2. Відносна частка ринку   7   35   
3. Тенденція частки ринку   9   50   
4. Відносна дохідність   9   60   
5. Відносна якість послуг   7   50   
6. Відносна вартість послуг   6   40   
7. Поява нових послуг   3   20   
8. Концентрація клієнтів   4   40   
9. Відносна капіталомісткість   8   40   
Разом   X   X   6,1


Відділом маркетингу проведено сегментацію роздрібного ринку з використанням географічної змінної, змінної рівня доходів і змінної віку.
1. Сегментація за географічним принципом: 4 сегменти, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за регіонами
   Північ   Південь   Захід   Схід
І   10   15   20   5
2. Сегментація за рівнем доходів: 5 сегментів, всього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за рівнем доходів
   до 1 тис. грн.   до 5 тис. грн.   до 10 тис. грн.   до 100 тис. грн.   понад 100 тис. грн.
І   2   13   10   20   5
3. Сегментація з використанням змінної віку: 5 сегментів, усього 50 споживачів.
Варіант   Кількість споживачів за віком
   до 20 років   до 30 років   до 40 років   до 50 років   понад 50 років
І   3   27   15   3    2
Визначити:
1) кількість сегментів за географічною змінною та змінною рівня доходів;
2) кількість сегментів за змінною рівня доходів і за змінною віку;
3) кількість сегментів за трьома змінними одночасно.


1. Визначити конкурентоспроможність банку за десятибальною шкалою, врахувавши дев'ять критеріїв і використавши дані табл. 1.
Таблиця 1
Визначення конкурентоспроможності банку
Показник   Відносна значущість показника    Оцінка конкурентоспроможності банку за критеріями    Конкурентоспроможність
1. Абсолютна частка ринку   10   40   
2. Відносна частка ринку   10   40   
3. Тенденція частки ринку   5   70   
4. Відносна дохідність   5   50   
5. Відносна якість послуг   10   70   
6. Відносна вартість послуг   9   50   
7. Поява нових послуг   6   30   
8. Концентрація клієнтів   4   40   
9. Відносна капіталомісткість   10   50   
Разом   X   X   6,4


В банк розміщено депозит на суму 2000 грн. на строк до одного року. Сплата доходу передбачено по закінчені строку дії договору виходячи з 26 % річних.
Нарахування процентів відбувається щомісячно.
Визначити суму доходу (при обчисленні його за складними процентами).


З якої суми банк нараховує 1367 г. о. відсоткових грошей за 260 днів нараховуючи 12 % річних

Маркетинговими дослідженнями встановлено наступні кількісні показники для оцінки ефективності рекламної кампанії у двох друкованих засобах масової інформації за 4 квартал 2003 року:
№   Показники   Видання А   Видання Б
1.   Тираж   35000   40000
2.   Витрати на одноразове розміщення реклами (грн.)   60   62
3.   Періодичність видання   1 раз в тиждень   2 рази в тиждень
4.   Кількість респондентів, інформованих про рекламу   18000   26000
5.   Кількість респондентів, яких реклама переконала в необхідності звернення до банку   3000   3400
Розрахувати показники питомих витрат на рекламні носії, коефіцієнти інформованості про рекламу та коефіцієнти переконливості для кожного видання; порівняти показники ефективності реклами та зробити висновки.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості