ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

ЗАДАЧІ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Компанія "С" має таку інформацію про закупівлю та використання матеріалів:
Дата    Показник    Кількість    Ціна
1 квітня   Залишок   2500   10
15 квітня   Надходження   650   11
18 квітня   Видаток   1500   -
5 травня   Надходження   750   12
14 травня   Надходження   500   11,5
20 травня   Видаток   1200   -
5 червня   Видаток   500   -
15 червня   Надходження   800   11
22 червня   Видаток    700   -
Необхідно визначити собівартість витрачених матеріалів і залишок на 30 червня, використовуючи методи Lifo, Fifo та середньозваженої собівартості. Розрахунок виконати за умови, що компанія застосовує систему:
- постійного обліку запасів;
- періодичного обліку запасів.


За наведеною в таблиці інформацією обрахувати балансову вартість запасів компанії на кінець року.
Вид виробничих запасів   Кількість одиниць   Собівартість, дол.   Відновлювальна вартість, дол.
А    500   15   13
В    550   35   40
С    200   10   6
Д    170   25   28
Е    400   50   46
К    90   25   20
Н    250   50   45


А.Сарт відкрив нове підприємство. Перш ніж щось продавати, він придбав транспортні засоби на суму 2000 дол., будинок - на суму 5000 дол., запас товарів - на суму 1000 дол. За товари він розрахується не повністю, і залишається борг 400 дол. Він також позичив у Д.Бевана 3000 дол. Крім того, до початку торгівлі в його касі було 100 дол. і 700 дол. - на рахунку в банку. Розрахуйте розмір його капіталу.

Поточні оборотні активи компанії становлять 235 дол.
Зокрема:
- грошові кошти - 48 тис. дол.
- запаси - 78 тис. дол.
- поточна короткострокова заборгованість - 120 тис. дол.
- довгострокові запаси - 75 тис. дол.
- власний капітал - 300 тис. дол.
Визначте і прокоментуйте показники платоспроможності компанії.


Активи компанії становлять 750000 дол., зокрема оборотні - 350000 дол., необоротні - 400000 дол.
Заборгованість: поточна - 246000 дол., довгострокова - 187000 дол.
Власний капітал компанії - 358000 дол.
Визначте та прокоментуйте показники заборгованості (структури капіталу).


Корпорація "Аріс Контіс" має таку інформацію про придбання та використання матеріалів за півроку:
Дата   Залишок і рух товарів   Ціна та кількість
1 січня   Залишок   2000 од. по 10 дол.
20 січня   Надходження   520 од. по 10,5 дол.
26 січня   Видаток   1400 од.
6 лютого   Надходження   800 од. по 11,5 дол.
23 лютого   Надходження   600 од. по 12,5 дол.
14 березня   Видаток   1240 од.
17 квітня   Видаток   480 од.
8 травня   Надходження   1000 од. по 11 дол.
16 червня   Видаток   760 од.
Визначте собівартість витрачених матеріалів і залишок на 30 червня, використовуючи методи ФІФО і середньозваженої оцінки за системами постійного та періодичного обліку запасів.


Компанія "Либідь" виробляє один вид продукції. Ціна реалізації одиниці продукції - 150 грн. Змінні витрати на одиницю - 80 грн. Постійні витрати за місяць - 21000 грн. У квітні компанія реалізувала 500 од. продукції.
Потрібно:
1) скласти звіт про прибутки компанії за квітень;
2) визначити точку рентабельності в натуральному та грошовому показниках;
3) визначити обсяг реалізації (у натуральному та грошовому показниках), необхідний для отримання 21000 грн. прибутку (методом маржинального доходу);
4) який прибуток отримує компанія, якщо обсяг реалізації становить 180000 грн.?
5) за даними квітня визначити показники:
а) запас міцності (межу безпеки);
б) операційний важіль.
Прокоментуйте розраховані показники. Калькулювання повних витрат традиційним методом і на основі діяльності.


Стандартні витрати основної (прямої) зарплати на одиницю продукції становлять:
5 год. по 4 грн./ год. = 20 грн.
За місяць компанія виготовила 500 од. Продукції. Витрати праці фактично становили 2800 год. за погодинною тарифною ставкою 5 грн.
Визначте відхилення за рахунок тарифних ставок і за рахунок кількості затрачених годин (продуктивності праці). Зазначте можливі причини відхилень.


=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості