ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

ЗАДАЧІ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Підприємство "Промінь" виробляє і реалізує один вид продукції з такими показниками: обсяг реалізації - 200 од. Продукції, ціна реалізації - 750 грн./од., змінні витрати - 450 грн./од., постійні витрати - 42000 грн. За місяць.
Необхідно визначити:
1) точку беззбитковості в натуральному і грошовому вимірниках;
2) очікувану суму прибутку при максимальному обсязі реалізації;
3) запас міцності та коефіцієнт запасу міцності;
4) ціну беззбитковості, тобто мінімальну ціну, при якій підприємство, реалізуючи 200 од. Продукції, не буде мати ні збитку, ні прибутку.


У гнучкому кошторисі виробничих накладних витрат підприємства "Аскольд" передбачено 100 тис. грн. постійних накладних витрат і 26 грн. змінних витрат на одиницю продукції. Стандартний обсяг виробництва - 5000 од. Продукції, фактичний - 6000 од. При загальній сумі фактичних накладних витрат - 280 тис. грн.
Необхідно визначити:
1) бюджетні виробничі накладні витрати на стандартний обсяг виробництва;
2) нормативну ставку розподілу виробничих накладних витрат (ставку поглинання);
3) розподілені і списані ("поглинуті") накладні витрати у звітному періоді;
4) відхилення фактичних накладних витрат від нормативних всього і за рахунок зміни окремих факторів:
а) обсягу виробництва;
б) нормативної ставки накладних витрат при фактичному обсязі виробництва;
в) дотримання норм накладних витрат.


На основі приватного підприємства на 1 вересня згрупуйте господарські засоби за їх складом та розміщенням, за джерелами утворення та цільовим призначенням.
Перелік господарських засобів приватного підприємства
№ з/п.   Господарські засоби   Сума, грн.
1   Основні засоби   5100,00
2   Статутний капітал   6700,00
3   Малоцінні і швидкозношувані предмету   1300,00
4   Товари    2400,00
5   Каса    300,00
6   Пайовий капітал    1800,00
7   Розрахунки з постачальниками і підрядниками   1300,00
8   Поточні рахунки   950,00
9   Розрахунки з оплати праці    1400,00
10   Розрахунки за податками   750,00
11   Розрахунки з підзвітними особами   100,00
12   Розрахунки за іншими операціями   450,00
13   Розрахунки з покупцями і замовниками    120,00
14   Сировина    2130


Первісна вартість верстата, придбаного у грудні 2000 р. становила 80000 грн., а термін його корисної експлуатації дорівнює 5 років. Очікується, що верстат матиме ліквідаційну вартість 5000 грн.
Розрахувати щорічну суму амортизації за методом зменшення залишкової вартості.


За лімітно-забірними картками списано паливо до їдальні підприємства на суму 830 грн. Відобразити цю операцію на рахунках бухгалтерського обліку і навести їх класифікаційну характеристику.

Первісна вартість верстата, придбаного у грудні 2000 р. становила 80000 грн., а термін його корисної експлуатації дорівнює 5 років. Очікується, що верстат матиме ліквідаційну вартість 5000 грн.
Розрахувати щорічну суму амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості.


Підрозділ "Б" підприємства "Беркут" виробляє три види товару. За минулий місяць бюджетні і фактичні показники продажів цих товарів характеризувалися такими даними:
Вид товару   За планом   Фактично
   Обсяг продажу, шт.   Прибуток на одиницю продукції, грн.   Обсяг продажу, шт.   Прибуток на одиницю продукції, грн.
№1   3200   10,00   2860   10,20
№2   1700   13,00   2500   12,55
№3   5100   9,00   4250   8,80
Разом   10000   10,00   9600   10,20
Визначити загальну суму відхилення прибутку та вплив окремих факторів на це відхилення: структури продукції, обсягу реалізації та ціни продажу.


На господарські потреби видані кошти в сумі 200 грн.
Підзвітна особа бюджетної установи придбала ПММ на суму 180 грн.
Бюджетна установа не є платником ПДВ.
Відобразити у бухгалтерському обліку дані операції.


Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), розташований у селищі Ратнівка, обслуговує 1500 чоловік, кількість відвідувань - 300. ФАП займає окремий будинок із кубатурою за зовнішнім обміром 850 м3 і внутрішньою площею 246 м2. Є водопровід і каналізація. Опалення пічне - 8 печей і 1 плита. Опалювальний сезон триває 6 місяців.
Річна потреба в дровах - 50 м3, ціна за 1 м3 - 15 грн., вартість рубання 1 м3 -5 грн. Витрати електроенергії на освітлення на 1 м2 площі на рік становить - 33 кВт/г, в тому числі для лікувальних цілей і технічних потреб на рік - 2140 кВт/г, вартість 1 кВт/г - 24 коп. Визначити витрати на комунальні послуги кошторису ФАП, якщо витрати на водопровід і каналізацію дорівнюють 800 грн. на місяць. Відповіді розписати за кодами економічної класифікації видатків.


Розрахувати видатки за кодом 1120 і за кожним державним цільовим фондом у ВНЗ, якщо відомі наступні дані:
- кількість професорів на 1.01 планового року становитиме 40, а на 1.09 - 41; середня заробітна плата професора - 1250 грн. за місяць
- кількість доцентів на 1.01 планового року становитиме 300, а на 1.09 - 320; середня заробітна плата доцента - 1000 грн. за місяць
- кількість старших викладачів, кандидатів наук на 1.01 планового року становитиме 100, а на 1.09 - 110; середня заробітна плата старшого викладача, кандидата наук - 800 грн. за місяць
- кількість асистентів на 1.01 планового року становитиме 80, а на 1.09 - 85; середня заробітна плата асистента - 680 грн. за місяць.
- кількість адміністративно-обслуговуючого персоналу - 610, їх середня зарплата - 350 грн.


Лікарня передбачає придбати в плановому році обладнання і предмети довгострокового користування та м'який інвентар, а саме :
Найменування обладнання та інвентарю   Кількість   Ціна за одиницю, грн.
Шафа для одягу   4   200
Умивальник   3   2500
Диван   1   1000
Телевізор   1   1515
Підодіяльник   25   40
Рушник   50   6
Піжама   26   50
Халат жіночий   25   90
Ковдра   4   30
Визначити витрати лікарні на м'який інвентар та на предмети довгострокового користування (за відповідними кодами).


Визначити число учнів і кількість класів на 1 січня і на 1 вересня планового року; середньорічне число учнів і кількість класів по групах класів, використовуючи дані таблиці:
Показники   Класи
   1   2   3   4   5   6   7   8   9
Кількість класів                           
Число учнів   94   94   112   141   138   142   140   182   172
Планується прийняти в перші класи 120 осіб.


Визначити середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів, якщо в міській лікарні на 1.01. планового року кількість ліжок становить 500, в тому числі у дитячому відділенні - 50, в інфекційному - 130, онкологічному - 50, у решті відділень - 270. Число днів функціонування одного ліжка протягом року відповідно по відділеннях становить: 325, 285, 200, 335. У плановому році передбачається капітальний ремонт лікувального корпусу, у зв'язку з чим з 1 червня по 1 листопада в інфекційному відділенні функціонуватиме 60 ліжок. Через 2 роки планується добудувати новий корпус на 133 ліжко-місць.

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості