ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Розрахувати суму місячної заробітної плати робітника з погодинною оплатою праці ІV розряду (годинна ставка 75 коп.), якщо в місяць 22 зміни по 8 годин, він був премійований в розмірі 15 % ставки, відпрацював 7 нічних змін.

Визначити відповідність професійного складу робітників потребам виробництва на основі даних:
В розрахунку на місяць трудомісткість токарних робіт складає 500 нормо-год.; слюсарних - 1100 нормо-год.; фрезерувальних - 350 нормо-год.; електрозварювальних - 800 нормо-год. Реальний фонд робочого часу на одного робітника становить - 150 год.; плановий процент виконання норм виробітку - 110% Чисельність робітників на дільниці наступна: токарів - 2 чол., слюсарів - 8 чол., фрезерувальників - 3 чол., електрозварювальників - 4 чол.


Визначити суму реалізації продукції та середній залишок оборотних засобів у плановому році, а також суму відносного вивільнення оборотних коштів.
В базовому періоді підприємство реалізувало продукції на суму 6 млн. грн., в плановому періоді передбачено збільшити реалізацію продукції на 15 %.
Середній залишок оборотних коштів на підприємстві в базовому періоді складав 1,6 млн. грн.
В плановому періоді він зменшиться на 10 %.


Визначити річний фонд заробітної плати робітників, якщо відомо, що в механо-збиральному цеху машинобудівного підприємства працює 520 робітників-відрядників, середній тарифний розряд яких - 4.
Плановий бюджет часу одного робітника становить 1835 год., процент виконання норм виробітку - 127, середній розмір премій - 25 %, сума доплат становить 12 % від фонду основної заробітної плати.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості