ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Визначити фінансовий результат від операційної діяльності у звітному періоді
Дохід (виручка) від продажу товарної продукції - 300 тис. грн.
Виробнича собівартість реалізованої продукції - 210 тис. грн.
Адміністративні витрати - 2 тис. грн.
Витрати на збут та інші витрати - 2 тис. грн.
Інший операційний прибуток - 10 тис. грн.
Плата за землю - 0,3 тис. грн.
Податок з власників транспортних засобів - 1,4 тис. грн.
Податок з прибутку - 24 тис. грн.


Розрахувати роздрібну ціну підакцизного виробу "Б".
Дано:
1. Собівартість виробу "А" - 2000 грн.
2. Рентабельність - 18,0%.
3. Ставка акцизного збору - 65%.
4. ПДВ - 20%.
5. Торгова націнка - 30% від відпускної ціни.


Розрахувати роздрібну ціну виробу.
Дано:
1. Собівартість реалізованої продукції - 100 тис. грн.
2. Кількість одиниць реалізованої продукції - 80 шт.
3. Рентабельність - 18,0%.
4. Торгова націнка - 20% від відпускної ціни.
5. ПДВ -20%.


Визначити суму доходу (чистого доходу) отриманого підприємством від продажу продукції у звітному періоді (рік)
1. Вартість залишків нереалізованої продукції (в оптових цінах) на початок року - 300 тис. грн.;
2. Обсяг випуску товарної продукції за рік (в оптових цінах) - 1120 тис. грн.;
3. Вартість залишків нереалізованої продукції (в оптових цінах) на кінець року - 100 тис. грн.


Визначити потребу в обігових коштах у запасах сировини і матеріалів Дано:
Середньозважений інтервал між надходженнями сировини і матеріалів - 12,5 дн.
Час перебування партій сировини в дорозі - 3 дн.
Час, необхідний для проведення розрахунків (форма оплати попередня) - 2 дн.
Час, необхідний для підготовки сировини до виробництва - 1 дн.
Витрати на придбання сировини і матеріалів (без ПДВ) - 120 тис. грн.


Визначити суму валового прибутку методом прямого розрахунку і рентабельність підприємства у плановому році
Кількість продукції, що планується до виробництва та реалізації - 20 тис шт. Планова собівартість одиниці реалізованої продукції - 0,2 тис. грн. Оптова ціна одиниці продукції - 0,25 тис. грн.


Визначити потребу в обігових коштах у незавершеному виробництві на підприємстві на 4 квартал
Дано: Виробнича собівартість продукції - 100 тис. грн. Виробничий цикл - 94 дн.
Затрати на виробництво товару в перший день виробничого циклу - 12 тис. грн. Наростання витрат рівномірне.


Визначити суму амортизаційних відрахувань за II квартал звітного року (податковим методом)
Дано:
Балансова вартість 2-ї групи основних засобів на 1 січня звітного року -6100 тис. грн. Витрати на придбання основних засобів даної групи у І кв. звітного року - 144 тис. грн. Витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів (ремонт та ін.) - 20 тис. грн. Виведено з експлуатації основних засобів у І кв. на суму - 90 тис. грн. Сума амортизаційних відрахувань в І кв. звітного року - 380 тис. грн.


Визначити місячну суму амортизації (прямолінійним методом)
Дано:
Первісна вартість споруди - 70 тис. грн.;
Термін використання - 7 років;
Ліквідаційна вартість - 6 тис. грн.


Визначити суму процентів, сплачену, векселедавцем за отримання комерційного кредиту.
1. Підприємство 1 січня 2002 року в оплату матеріальних цінностей видало вексель з терміном погашення 1 квітня 2002 року - ?дні.
2. Ринкова вартість матеріальних цінностей на момент видачі векселя - 200 тис. грн.
3. Річна облікова ставка банку, що діє на момент продажу продукції - 33%.


Емісія облігацій підприємства характеризується такими параметрами:
- курс емісії облігацій - 85%;
- курс погашення облігації - 100%;
- номінальна процентна ставка - 7 %;
- період обігу облігацій - 6 років.
Розрахувати ефективну ставку процента, якщо погашення облігацій здійснюватиметься в кінці періоду їх обігу.


Розрахувати на плановий рік виручку від реалізації продукції згідно наступних даних. Вказати, який метод планування виручки використовується в даному випадку
№    Назва виробу    Очікувані залишки на поч. року, шт.    Товарний випуск продукції по плану, шт.    Очікувані залишки на кінець року, шт.    Оптова ціна реалізації,
грн. /шт.
      Готова продукція на складі    Товари, строк оплати яких не настав    Товари, не оплачені в строк    Товари на відпові-да-льному зберіганні       Готова продукція на складі    Товари, строк оплати яких не настав    Товари, не оплачені в строк    Товари на відпові-дальному зберіганні    
1    Вази кришталеві    120    50    40    -    1000    100    -    -    -    150
2    Фужери кришталеві    1000    200    -    -    4000    500    200    -    -    10
3    Стакани    400    30   -    -    5000    150    -    -    40    1,2


Видавництво "Школярик" у звітному році на виробництво та реалізацію продукції понесло наступні витрати:
Найменування виробів    Витрати на випуск одиниці продукції у звітному році, грн.    Витрати на випуск всього обсягу продукції у звітному році, тис. грн.
   Прямі матері-альні витрати    Прямі витрати на оплату праці    Інші прямі витрати    Загальновироб-ничі витрати    Витрати на збут    Адміністративні витрати    Інші операційні витрати
Зошит учнівський - 12 арк.    0,3    0,2    0,1    0,1    5    30    3
Зошит загальний - 24 арк.    0,5    0,4    0,3    0,2          
Зошит загальний - 48 арк.    0,6    0,4    0,3    0,1          
Зошит загальний - 96 арк.    0,7    0,3    0,4    0,2          
Визначити:
1. Планову виробничу собівартість одиниці кожного виду продукції, якщо у плановому році передбачається зростання цін на сировину у 1,2 рази.
2. Відпускну ціну кожного виробу, якщо планова рентабельність продукції 30% Примітка: підприємство не сплачує ПДВ.
3. Обсяг виручки від реалізації у плановому періоді, якщо планується випускати наступний обсяг продукції:
Найменування виробів    Плановий обсяг реалізації продукції, тис. шт.
Зошит учнівський - 12 арк.    22
Зошит загальний - 24 арк.    15
Зошит загальний - 48 арк.    12
Зошит загальний - 96 арк.    5


Розрахувати на плановий рік виручку від реалізації продукції згідно наступних даних. Вказати, який метод планування виручки використовується в даному випадку.
№   Назва виробу    Вартість залишків продукції на поч. року, тис. грн.    Вартість това-р-ної продукції, тис. грн.   Очікувані залишки продукції на кінець року, в днях
      Готова продукція на складі    Товари, строк оплати яких не настав    Товари, не оплачені в строк    Товари на відпові-да-льному зберіганні    Випуск товарної про-дукції за рік, тис. грн.    За ІV кв., тис. грн.    Готова продукція на складі    Товари, строк оплати яких не настав    Товари, не оплачені в строк    Товари на відповіда-льному зберіганні
1   Мука (в/с)    300    120    16    -    5050    1500    10    -    -    -
2    Гречка    100    -   -    20    800    300    30   10    -    -
3    Макарони    80    60    -    -    1300    420    15    20    -    -
4    Рис    300    -    100    -    2000    400    35    -    -    -


Пивзавод "Оболонь" у звітному році на виробництво і реалізацію продукції поніс наступні витрати:
Найменування виробів    Витрати на випуск одиниці продукції у звітному році, грн.    Витрати на збут одиниці продукції, грн.    Інші операційні витрати на випуск одиниці продукції, грн.    Адміністративні витра-ти, у % до виробничої собівартості продукції
   Прямі матеріальні витрати    Прямі витрати на оплату праці    Інші прямі витрати    Загальновиробничі витрати          
Пиво "Оболонь" - 0,5 л    0,3    0,2    0,1    0,2    0,3    0,2    10
Пиво "Оболонь" - 1 л    0,5    0,4    0,2    0,3         
Пиво "Оболонь" в банках - 0,3 л    0,2    0,2    0,1    0,1          
Визначити
1. Визначити планову виробничу собівартість одиниці кожного виду продукції, якщо у плановому році передбачається зростання заробітної плати у 1,3 рази.
2. Розрахувати відпускну ціну кожного виробу, якщо планова рентабельність продукції - 30%.
Примітка: Підприємство є платником акцизного збору і ПДВ (акцизний збір на пиво солодкаве - 0,23 грн. за 1 літр)
3. Визначити обсяг виручки від реалізації у плановому періоді і чистий доход, якщо підприємство планує випускати наступний обсяг продукції:
Найменування виробів    Плановий обсяг реалізації продукції, шт.
Пиво "Оболонь" - 0,5 л    200000
Пиво "Оболонь" - 1 л    100000
Пиво "Оболонь" в банках - 0,3 л    50000


Визначити суму валового прибутку методом прямого розрахунку і рентабельність підприємства у плановому році
Кількість продукції, що планується до виробництва та реалізації - 20 тис шт. Планова собівартість одиниці реалізованої продукції - 0,2 тис. грн. Оптова ціна одиниці продукції - 0,25 тис. грн.


Визначити потребу в обігових коштах у незавершеному виробництві на підприємстві на 4 квартал
Дано: Виробнича собівартість продукції - 100 тис. грн. Виробничий цикл - 94 дн.
Затрати на виробництво товару в перший день виробничого циклу - 12 тис. грн. Наростання витрат рівномірне.


Вирахувати суму базового прибутку і базову рентабельність при плануванні прибутку аналітичним методом, використовуючи такі дані:
1) фактичний прибуток по звіту за 9 місяців - 455 тис. грн.;
2) виробнича собівартість реалізованої продукції станом на 1 жовтня звітного року - 3100 тис. грн.;
3) очікуваний випуск готової продукції у IV кварталі звітного року становить:
- за відпускними цінами (без ПДВ) - 750 тис. грн.;
- за собівартістю - 500 тис. грн.;
4) очікувані залишки нереалізованої продукції на кінець звітного року:
- за відпускними цінами (без ПДВ) - 70 тис. грн.;
- за собівартістю - 45 тис. грн.


Нарахувати амортизацію кумулятивним методом, обчисливши річні та щомісячні суми амортизації. Вихідні дані:
1) первісна вартість об'єкта основних засобів - 14000 тис. грн.;
2) ліквідаційна вартість об'єкта основних засобів - 800 грн.;
3) термін корисної експлуатації об'єкта - 4 роки.


АТ "Райдуга" планувало реалізувати у липні 10 т. цукру по ціні 2500 грн./т., 20 т. муки по ціні 1400 грн./т., 30 т. гречки за ціною 2200 грн./т.
Фактично ж ціни на зазначені продукти у липні склали 2550 грн., 1370 грн. та 2240 грн. за тону відповідно.
Визначити індекс цін та суму додаткових грошових надходжень.


Приватна фірма вирішила займатися пошиттям верхнього одягу (курточок). Протягом року витрати фірми складуть: обладнання - 20000 грн.; норма амортизації - 22%; оренда приміщення - 5000 грн.; управлінські витрати - 7000 грн.; заробітна плата на 1 шт. при роботі в 1-у зміну - 18 грн.; 2-у зміну - 21 грн.; 3 зміну - 27 грн.: вартість матеріалів на 1 одиницю продукції - 40 грн.
Випуск продукції при однозмінному режимі - 1200 шт., 2-х змінному - 2500 шт., 3-х змінному - 3500 шт.
Обґрунтуйте, в якому режимі фірмі найвигідніше працювати при умові, що ціна на її продукцію складає 70 грн. Який максимальний чистий прибуток може отримати фірма? Якою може бути максимальна рентабельність власного капіталу, який складає 30 тис. грн. Врахуйте, що фірма сплачує 16,677% ПДВ і 30% податку з прибутку.


Керівництво підприємства бажає збільшити виручку від реалізації на 10%, (з 40000 грн. то 44 000 грн.), не виходячи за межі релевантного діапазону. Загальні змінні витрати складають для початкового варіанту 31000 грн. Постійні витрати рівні 3000 грн. Розрахуйте суму прибутку, яка відповідає новому рівню виручки від реалізації традиційним способом і за допомогою операційного важеля. Порівняйте результати; зробіть пропозицію щодо рівня фондоозброєності підприємства.

Аналіз чутливості прибутку підприємства до змін основних елементів операційного важеля. Вихідні дані:
Підприємство "Міраж" робить 10000 шт. виробів "У". Ціна їхньої реалізації - 2000 гр.: середні перемінні витрати 1100 гр./шт.; постійні витрати 4000 тис. гр.
1. Визначити вплив 10% збільшень постійних витрат на прибуток.
2. Ціна зменшується на 10%. Як змінюється прибуток?


Капітал, який взятий у кредит, вкладений під складну ставку позичкового проценту 22% річних. Для розрахунку з кредиторами необхідно виплатити 30000 грн. через 2 роки або 36 000 грн. через три роки. Який варіант кращий?

Перукарня у звітний період надавала щомісячно послуги населенню в обсязі близько 1000 послуг. Згідно з планом на перший квартал на 2003 рік фірма має розширити обсяги обслуговування не менше як на 10 % щомісячно.
Складіть щомісячний план прибутку фірми при умові, що середня ціна послуги - 6 грн.
Витрати матеріалів (миючих засобів та інших) на 1 послугу - 1,2 грн.
Щомісячні умовно-постійні витрати - 500 грн.
Середня заробітна плата одного майстра - 140 грн. в місяць.


По трьох акціях, що котируються за ціною відповідно 120, 85 та 92 грн. визначити рівень та суму премії за ризик, якщо безризикова норма доходності на фінансовому ринку становить 6 %, а середня норма доходності - 14 %.
Коефіцієнти, що характеризують рівень зміни котирування окремого фінансового інструменту по відношенню до динаміки зведеного індексу цін на фінансовому ринку наступні - 0,85, 1,0 та 1,32 відповідно.
Вказати необхідний рівень доходності з врахуванням фактора ризику та визначити ціну котирування по кожному виду цінних паперів через три роки.


Обчислити коефіцієнт змінності роботи ткацьких верстатів в цеху, якщо 15 із них працює в одну зміну, 74 - в дві зміни, 24 в три зміни.

Визначити коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень:
1. Для підприємств, що працюють;
2. Для підприємств, що будуються.
а) сума капіталовкладень - 900 тис. грн.
б) прибуток звітного року - 175 тис. грн.
в) прибуток розрахункового року - 184 тис. грн.
г) кошторисна вартість проекту - 1 450 тис. грн.


Визначити суму амортизаційних відрахувань підприємства за 2 квартал поточного року, виходячи із таких даних:
тис. грн.
Промислово-виробничі фонди   Балансова вартість ОВФ   Вартість
поступивших
ОВФ у 1-у кварталі   Вартість вибувших ОВФ у 1-у кварталі   Амортвідрахува-ння за 1 квартал поточного року
Будівлі   5351   12      250
Споруди   527   4,8      24
Передавальні пристрої   1007      329   47
Машини і обладнання (силові)   6833   467   79,5   403
Транспортні   440   24   76   41
Електромеханічні прилади та інструменти   395      53,1   3,7
Конторське   90   15   12   0,6
Мікрофони та рації   80      37,9   11


Визначити норму запасу в днях за сировиною і основними матеріалами, виходячи із таких даних: час вантажообігу - 22 дні, час документообігу 17 днів, час підготовки сировини до виробництва - 9 днів, кількість перевезень за квартал - 2, на підприємстві передбачено страховий запас.

У плановому році випуск товарної продукції в оптових цінах становить 15000 тис. гривень, за виробничою собівартістю - 12000 тис. гривень. Питома вага випуску продукції в 4 кварталі - 30%. Тривалість операцій, пов'язаних з
а) нагромадження і комплектування партій - 5 днів;
б) пакування і маркування - 3 дні;
в) доставка і здача розрахункових документів до банку - 2 дні.
Визначити норматив оборотних коштів за готовою продукцією.


Визначити річну суму прибутку підприємства від операційної діяльності на основі таких даних:
1. Доход (виручка) від реалізації продукції 649785210,8 тис. грн.;
2. Сума ПДВ 86756023 тис. грн.;
3. Сума акцизного збору 2341277 тис. грн.;
4. Інші вирахування з доходу (виручки) 11651697,5 тис. грн.;
5. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції - ?
6. Виробнича собівартість продукції 489999366,7 тис. грн.;
7. Адміністративні витрати 20935206,4 тис. грн.;
8. Витрати на збут 13935331,6 тис. грн.;
9. Доходи від реалізації оборотних активів 3650000 тис. грн.;
10. Втрати від операційних курсових різниць 12784050 тис. грн.;
11. Сума безнадійних боргів та втрат від знецінення 297400 тис. грн.;
12. Дохід від оперативного лізингу 48560000 тис. грн.


Визначити грошові надходження від звичайної діяльності до оподаткування трикотажною фабрикою.
1. Обсяг реалізації жіночих костюмів:
Модель    Залишок на початок року (з.п.р), шт.   Очікуваний випуск товарної продукції, шт.   Залишок на кінець року (з.к.р), шт.
А   80   2000   40
Б   60   1500   30
В   100   1000   50
Г   50   1100   20
2. Оптові ціни підприємства:
Модель    Повна собівартість, грн.   Прибуток підприємства, % до повної собівартості
А   250   40
Б   300   35
В   350   66
Г   400   45
3. У плановому періоді фабрика планує реалізувати:
а) зайві, непотрібні товарно-матеріальні цінності на суму 1200 тис. грн.
б) списані основні фонди на суму 2200 тис. грн.
в) витрати на демонтаж та реалізацію вибулих основних фондів становитимуть 18000 гривень.


Підприємство випустило за травень місяць 1500000 пляшок коньяку місткістю 0,5 літрів, які було реалізовано за ціною 35 гривень за 1 пляшку. Визначити суму акцизного збору і суму ПДВ, які підлягають сплаті до бюджет. Ставка акцизного збору 3 гривні за 1 літр.

Загальна сума придбаних у звітному періоді товарів, що відносяться до складу валових витрат підприємства, становить 10000 грн. (без суми ПДВ). Загальний обсяг продажу у звітному періоді становить 9000 грн. (без суми ПДВ), у тому числі обсяг експортного продажу становить 4000 грн. Визначити суму бюджетного відшкодування.

Визначити сукупний норматив по виробничим запасам за даними:
1. по кошторису витрат на виробництво на рік передбачені витрати:
по матеріалах - 37000 тис. грн.;
по допоміжних матеріалах - 19000 тис. грн.;
по паливу - 15000 тис. грн.;
питома вага витрат у IV кв. 30%.;
2. норма запасу:
по матеріалах - 22 дні;
по допоміжних матеріалах - 14 днів;
по паливу - 26 днів.


Визначити плановий прибуток від реалізації продукції та обсяг реалізації за даними:
залишки нереалізованої продукції по виробничій собівартості на початок планового року 380 тис. гривень, по оптовим цінам - 410 тис. гривень,
товарна продукція по повній собівартості в плановому році 4800 тис. гривень, товарна продукція в оптових цінах - 6500 тис. гривень,
залишки нереалізованої продукції по виробничій собівартості на кінець планового року - 355 тис. гривень, по оптовим цінам 370 тис. гривень.


Визначити, яку суму підприємство звільнило, або залучило в оборот в II кварталі в порівнянні з І кварталом, якщо оборот по реалізації в оптових цінах підприємства в 1 кварталі - 64848 млн. грн., в II кварталі - 56957 млн. грн. Середній залишок оборотних засобів на І квартал 21320 млн. грн., на II квартал - 23160 млн. грн.

Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) становить - 600,0 тис. грн. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 150,0 тис. грн.
Надзвичайні доходи страхове відшкодування за руйнування приміщення цеху в результаті стихійного лиха - 75,0 тис. грн.
Надзвичайні витрати - збитки, завдані повінню - 50,0 тис. грн. Середньорічна вартість активів підприємства - 750,0 тис. грн., в тому числі оборотних активів - 100,0 тис. грн. Вартість власного капіталу - 500,0 тис. грн.
Визначити: рентабельність продажу, коефіцієнт оборотності активів, рентабельність активів (капіталу), коефіцієнт фінансового лівериджу.


Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) становить - 560,0 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) - 380,0 тис. грн. Торговельна знижка оптовій базі - 30,0 тис. грн.
Акцизний збір - 45,0 тис. грн. Адміністративні виграти - 25,0 тис. грн. Інші операційні доходи - 35,0 тис. грн. Витрати па збут - 15,0 тис. грн. Інші операційні витрати - 22,0 тис. грн.


За нижче наведеними даними обчисліть амортизацію металообробного верстата з програмним управлінням за всіма відомими методами (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"):
первісна вартість - 125,0 тис. грн.;
очікуваний період використання - 10 років;
ліквідаційна вартість - 15,0 тис. грн.
до кінця очікуваного строку використання залишається - 2 роки;
підприємство планує (очікує) виробити за допомогою згаданого верстату продукції на суму 2000,0 тис. грн.
місячний фактичний обсяг випуску продукції - 20,0 тис. грн.
сума нарахованого зносу за роки експлуатації - 90,0 тис. грн.


Обчисліть оподатковуваний прибуток та суму податку на прибуток підприємства (згідно чинного податкового законодавства) на підставі наступних даних:
валові доходи - 1500,0 тис. грн.
акцизний збір - 300,0 тис. грн.
валові витрати - 680,0 тис. грн.
балансова вартість виробничих запасів на початок звітного періоду (кварталу) - 150,0 тис. грн.
балансова вартість виробничих запасів на кінець звітного періоду (кварталу) - 200,0 тис. грн.
на балансі підприємства рахуються: приміщення цеху балансовою вартістю - 200,0 тис. грн.; транспортні засоби - 100,0 тис. грн.; верстати - 300,0 тис. грн., комп'ютерна Г.Ж техніка та засоби зв'язку - 20,0 тис. грн.


Середньозважений інтервал між надходженнями сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів - 52,8 днів.
Час перебування партій сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів в дорозі - 5 днів. Час, потрібний па проведення розрахунків (попередня оплата) - 2 дні.
Час, необхідний для підготовки сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів до виробничого процесу - 2,5 днів.
Річні витрати на придбання сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів (без податку на додану вартість) - 940,0 тис. грн.
Розрахувати потребу в оборотних коштах в запасах сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів.


Норматив оборотних коштів на початок планового року становив - 1240,0 тис. грн. в тому числі:
а) виробничий - 870,0 тис. грн.;
б) невиробничий - 370,0 тис. грн.
Передбачене зростання виробничої програми на плановий рік в порівнянні з минулим роком - 12%.
Величина прискорення обертання оборотних коштів, зумовлена реалізацією заходів щодо покращення їх використання, у плановому році - 4 %.
Розрахувати скупну потребу (норматив) в оборотних коштах па плановий рік з урахуванням прискорення їх оборотності та приріст вищезгаданого нормативу.


Розрахувати відпускну ціпу підакцизного виробу "А" за наступними даними: собівартість реалізованої продукції - 50,0 тис. грн.; кількість одиниць реалізованого виробу - 250 шт.; рентабельність виробу "А" - 22 %; ставка акцизного збору - 25 %; ставка податку на додану вартість - 20 %; торгова націнка - 30% від відпускної ціни.

Витрати па виробництво 130 одиниць виробу "Б" в VI кварталі склали 106,0 тис. грн., в тому числі одноразові витрати на початку виробничого циклу - 26,0 тис. грн. Середньозважена тривалість виробничого циклу - 45 днів. Виробнича собівартість товарної продукції в VI кварталі - 99,0 тис. грн. Витрати па виробництво продукції наростають рівномірно. Обчислити потребу в оборотних коштах у незавершеному виробництві (норматив).

Розрахувати податковим способом суму амортизаційних відрахувань за III квартал звітного року, виходячи із наступних даних:
Балансова вартість 3-ї групи основних засобів станом на 1 квітня звітного року - 1500,0 тис. грн.
Витрати на придбання основних засобів згаданої групи у II кв. звітного року - 250,0 тис. грн. Витрати пов'язані з поліпшенням основних засобів (ремонтні роботи та ін.) - 180,0 тис. грн. Виведено з експлуатації основних засобів у П кв. на суму - 120,0 тис. грн. Сума амортизаційних відрахувань в II кв. звітного року - 56,0 тис. грн.


Розрахувати суму чистого доходу, отриманого підприємством від реалізації продукції у звітному періоді (році).
1. Вартість залишків нереалізованої продукції (в оптових цінах) на початок року - 122,8 тис. грн.;
2. Обсяг випуску товарної продукції за рік (у відпускних цінах) - 1200,6 тис. грн.;
3. Залишки нереалізованої продукції на кінець року - 15 днів.


Обчислити суму процентів, сплачену векселедавцем за отримання комерційного кредиту на підставі таких вихідних даних: підприємство 1 квітня 2002 року в оплату матеріальних цінностей видало вексель з терміном погашення 1 жовтня 2002 року; ринкова вартість матеріальних цінностей на момент видачі векселя - 128 тис. грн. Річна облікова ставка банку, що діє на момент продажу продукції - 12 %. Термін кредиту - 6 місяців. Вартість кредиту - 128 тис. грн. Ставка кредиту - 12 % річних.

Визначити касовим методом обсяг реалізованої продукції у звітному році (в оптових цінах) згідно наступних даних:
1. Залишки нереалізованої продукції на початок року, в % до виробничої собівартості товарної продукції року, що передував звітному:
а) готова продукція на складі - 5 %;
б) товари відвантажені, строк оплати яких не наступив - 3 %;
в) товари відвантажені і неоплачені в строк - 2%.
2. Товарна продукція року, що передував звітному:
а) за виробничою собівартістю - 300,0 тис. грн.
б) за оптовими цінами - 500,0 тис. грн.
3. Товарна продукція звітного року за оптовими цінами - 550,0 тис. грн.
4. Залишки нереалізованої продукції на кінець звітного року, в днях (за оптовими цінами):
а) готова продукція на складі - 10;
б) товари відвантажені, строк оплати яких не наступив - 2.


Визначити можливий розмір валового самофінансування підприємства на звітну дату враховуючи наступні дані:
1. Підприємство реалізувало продукцію власного виробництва (з ПДВ) на суму 2,1 млн. грн.
2. Виробнича собівартість продукції - 1,3 млн. грн.
3. Адміністративні і збутові витрати - 57,3 тис. грн.
4. Реалізовано виробничих запасів на суму 600 тис. грн.
5. Прибуток від реалізації іноземної валюти - 10 тис. грн.
6. Грошові кошти, отримані від підприємств без вимоги їх повернення - 16 тис. грн.
7. Дивіденди отримані - 35 тис. грн.
8. Ставка податку на прибуток - 25 %.
9. Первісна вартість основних засобів підприємства, що використовуються в процесі виробництва продукції - 1576 тис. грн.
10. Сума коштів, яку очікує отримати підприємство від продажу основних засобів після закінчення корисного терміну їх експлуатації - 120 тис. грн.
11. Термін ефективного використання об'єкта амортизації - 15 років. До його завершення залишилось 10 років.
12. Підприємство на практиці застосовує кумулятивний метод амортизації.


Визначити фактичний і нормативний запас платоспроможності страхової компанії з ризикового страхування згідно таких даних:
1. Валюта балансу - 2500 тис. грн.
2. Нематеріальні активи - 40 тис. грн.
3. Загальна сума зобов'язань (технічні резерви) - 1200 тис. грн.
4. Надходження страхових премій за квартал - 300 тис. грн.
5. Сплачено премій перестраховикам - 150 тис. грн.
6. Виплата страхового відшкодування - 350 тис. грн.
7. Компенсація виплат відшкодування перестраховиками - 90 тис. грн.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості