ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

ЗАДАЧІ З ФІНАНСІВ

Визначити:
- середньорічний контингент учнів;
- середньорічну кількість класів;
- кількість ставок для планування фонду заробітної плати по міській школі на підставі таких даних:
на 1 січня у школі була така кількість класів та учнів:
класи   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
кількість учнів   95    74    95    96    85    92    87    79    100    98    80
З 1 вересня очікується прийом в 1-і класи - 95 учнів.
Перевід учнів з 9-х в 10-ті класи буде здійснено на рівні 85%, тобто з 9-х класів у 10-ті перейде тільки 85 % учнів.
Навчальним планом очікується така кількість годин на тиждень: 1-4 класи - 25 год.; 5-6 класи - 30 год.; 7-мі класи - 32 год.; 8-мі класи - 34 год.; 9-ті класи - 36 год.; 10-ті класи - 38 год.; 11-ті класи - 40 год.


1. Визначити середньорічну кількість ліжок, кількість ліжко-днів.
2. Розрахувати витрати лікарні по кошторису доходів і видатків за такими напрямами:
а) заробітна плата;
б) нарахування на заробітну плату;
в) видатки на харчування;
г) придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів.
Для розрахунку витрат кошторису необхідно врахувати, що норма витрат на 1 ліжко-день складає:
- на харчування - 8.50 грн.
- на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів - 6.80 грн.
Передбачено витрати за окремими кодами економічної класифікації видатків на рік:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 18 тис. грн.
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 16 тис. грн.
- капітальний ремонт, реконструкція та реставрація - 20 тис. грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 30 тис. грн., з них:
1. оплата теплопостачання - 11 тис. грн.
2. оплата водопостачання та водовідведення - 7 тис. грн.
3. оплата електроенергії - 9 тис. грн.
4. оплата природного газу - 3 тис. грн.
Вихідні дані для розрахунку середньорічної кількості ліжок та кількості ліжко-днів:
Кількість ліжок на 1 січня    Заплановано ввести ліжок з 1 липня    Кількість днів функці-ону-вання одного ліжка в році
123    + 20    289
Вихідні дані для розрахунку витрат на оплату праці:
Найменування посад    Середньорічне число посад    Середня ставка на одну посаду в місяць    Річна сума на всі посади в цілому по лікарні
Лікар    40    380    визначити
Середній медичний персонал    95    276    визначити
Молодший медичний персонал    38    220    визначити
Адміністративно-господарський та інший персонал    33    235    визначити
Витрати на оплату праці у святкові дні та в нічний час    ?    ?   24750


=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості