ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З ГРОШЕЙ, БАНКІВ ТА КРЕДИТУ

Яку суму необхідно вкласти у 8 % облігації з річним купоном, щоб мати в розпорядженні 2000 грн.? при розрахунку застосуйте формулу складних процентів.

Визначити суму, яку потрібно покласти на страховий депозит терміном 7 місяців, щоб отримати процентний дохід у розмірі 600 грн. при річній процентній ставці 25%.

Проценти за позику на суму позики 620 грн. на три місяці становлять 40 грн. Знайти річну процентну ставку. На позику нараховувались прості відсотки.

Розв'язання задач полягає у розрахунках з метою отримання відповідей на такі питання:
1) чому дорівнює М1;
2) як зміниться М1 якщо зміниться MB; CR; HR;
3) як треба змінити MB, щоб збільшилось М1.
4) як треба змінити HR, щоб збільшилось або зменшилось М1. Розрахунки здійснити на основі даних табл. 1.
Таблиця 1
1. Грошова бази   450
2. Коефіцієнт депонування   0,4
3. Норма обов'язкових резервів   0,2
4. Норма надлишкових резервів   0,05
5. Значення показників після їх зміни:   
MB   500
CR   0,25
HR   0,3
6. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни MB   300
7. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни HR   30


Розрахувати ціну облігації за даними таблиці 3.
Таблиця 3
Номінальна вартість, грн.   500
Відсотковий дохід, %   45
Кількість років до погашення   5
Ставка відсотка, %   50


Визначте процент за овердрафт. Процентний платіж по овердрафту складає 0,60 млн. грн. Залишок грошових коштів на рахунку клієнта в банку 500 млн. грн. У банк поступили документи на оплату клієнтом угоди на суму 620 млн. грн. Надходження грошей на рахунок клієнта відбувається через кожні 10 днів після оплати вказаної угоди.

Норма обов'язкових резервів складає 30 % по строкових вкладах. Банк має надлишкові резерви у сумі 20 млн. грн. Розрахуйте, на скільки банківська система може збільшити суму строкових вкладів.

Комерційний банк "Акцент" випустив власні векселі на суму 190 тис. грн., терміном до 180 днів зі ставкою 18,5 % річних.
Визначити доход векселетримачів банку після закінчення встановленого терміну.


Норма обов'язкового резерву банку складає 20 %, безстрокові чекові рахунки в банку - 200 тис. дол., готівкові кошти - 15 тис. дол., сума резервних відрахувань - 75 тис. дол.
Визначте обсяг вільних резервів банку.


Розрахувати паритет купівельної спроможності валюти (ррр) ціновим методом, якщо вартість споживчого кошика в Німеччині складає 1253 дол., а у США ця величина становить 711 дол. (дані умовні, проміжок часу однаковий)

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості