ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З ІНВЕСТУВАННЯ

Грошові потоки по проекту за 5 років його життєвого циклу наведені в наступній таблиці:
Показники   1 рік   2 рік   3 рік   4 рік   5 рік   Всього
Вигоди по проекту, тис. грн.   0   7   10   12   12   41
Витрати по проекту, тис. грн.   5   6   7   8   7   33
Чисті вигоди, тис. грн.                  
1. Розрахуйте чисті грошові вигоди по роках здійснення проекту.
2. Визначте рівень чистої приведеної вартості (NPV) по проекту при ставці дисконту, яка дорівнює R = (10 + n)%, де n - остання цифра залікової книжки.
3. Визначте значення внутрішньої ставки рентабельності (ІRR) і індекс прибутковості.
Розрахуйте період окупності проекту і строк повернення капіталу за рахунок номінальних і дисконтованих грошових потоків проекту.


Визначте початкову ринкову вартість простої облігації номінальною вартістю 100 грошових одиниць, яку підприємство випускає для забезпечення свого інвестиційного проекту. Облігацію планується погасити через п'ять років. На момент випуску облігації ставка дисконтування (альтернативна вартість) складає (12 + n)%, де n - остання цифра залікової книжки. Як змініться вартість цієї облігації за два роки до її погашення (через три роки після її випуску)?

Визначте мінімальне значення коефіцієнта дисконтування, якщо інвестор має (20 + n) тис. грн. і бажає отримати через два роки 80 тис. грн.

Інвестиційний проект передбачає організацію виробництва продукції за ціною реалізації 10 000 грн.
Змінні витрати на виробництво одиниці продукції мають складати 4 000 грн.
Умовно-постійні витрати по проекту очікуються в обсязі 2 млн. грн. на місяць.
Визначте мінімально необхідний обсяг виробництва, при якому не буде збитків по проекту.


Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки дисконтування - 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку відповідно рокам становить: 70 тис. грн., 110 тис. грн., 150 тис. грн.

Інвесторові запропоновано проекти з такими характеристиками:
   Проект 1   Проект 2
   Чистий грошовий потік від інвестицій   Чистий грошовий потік від інвестицій
0   - 1000   - 1000
1   455   91
2   331   248
3   225   301
4   68   410
Використовуючи дані, на основі оцінки ефективності запропонованих альтернативних проектів за показниками чистої теперішньої вартості (NРV) та ставки внутрішньої доходності (IRR) визначити, який проект є найпривабливішим, якщо ціна капіталу, що інвестується, становить, відповідно 5%, 10 %, 15 %. Зробити відповідні пояснення та висновки.


Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки дисконтування - 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку відповідно рокам становить: 80 тис. грн., 95 тис. грн., 100 тис. грн.

Оцінити інвестиційний проект, який має такі параметри: стартові інвестиції - 7000 тис. грн.; період реалізації - 3 роки; грошовий потік по роках (тис. грн.) - 3000, 3000, 5000; необхідна ставка доходності (без врахування інфляції) - 18 %; середньорічний індекс інфляції - 15 %.

Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки дисконтування - 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку відповідно рокам становить: 30 тис. грн., 40 тис. грн., 50 тис. грн.

Розрахувати чисту приведену вартість і коефіцієнт вигод (витрат).
Показники    1   2   3   4
Доходи   -   600   600   600
Bитрати    400   300   300   300
У перший рік витрати інвестиційні, в наступні - експлуатаційні.


Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки дисконтування - 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку відповідно рокам становить: 70 тис. грн., 110 тис. грн., 150 тис. грн.

Виберіть кращий проект за показником чистої приведеної вартості.
Рік реалізації проекту   Обсяг інвестицій, тис. грн.   Доходи, тис. грн.   Поточні витрати на виробництво, тис. грн.
Проект А
1   160   270   210
2   -   280   220
3   20   290   220
4   -   300   225
Проект Б
1   360   750   600
2   -   750   590
3   -   760   590


Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки дисконтування - 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку відповідно рокам становить: 80 тис. грн., 95 тис. грн., 100 тис. грн.

Виберіть кращий проект за показником чистої приведеної вартості.
Рік реалізації проекту   Обсяг інвестицій, тис. грн.   Доходи, тис. грн.   Поточні витрати на виробництво, тис. грн.
Проект А
1   150   190   140
2   -   200   150
3   10   210   150
4   -   210   150
Проект Б
1   300   500   350
2      510   350
3   -   520   360


Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного приведеного прибутку за проектами.
Варіант розрахунку   Прогноз прибутку за проектом, тис. грн.
   Проект А   Проект Б
1   74   190
2   83   201
3   90   213


Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки дисконтування - 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку відповідно рокам становить: 600 тис. грн., 650 тис. грн., 700 тис. грн.

Виберіть кращий проект за показником чистої приведеної вартості.
Рік реалізації проекту   Обсяг інвестицій, тис. грн.   Доходи, тис. грн.   Поточні витрати на виробництво, тис. грн.
Проект А
1   100   150   110
2   -   160   120
3   10   170   130
4   -   170   130
Проект Б
1   350   730   590
2      750   580
3   -   760   580


Виберіть менш ризикований проект, якщо проведені розрахунки дали три вірогідних варіанти сумарного приведеного прибутку за проектами.
Варіант розрахунку   Прогноз прибутку за проектом, тис. грн.
   Проект А   Проект Б
1   110   510
2   120   480
3   97   453


Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки дисконтування - 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку відповідно рокам становить: 30 тис. грн., 40 тис. грн., 50 тис. грн.

Дирекція компанії має вирішити проблему: чи здійснити капітальний ремонт виробничих цехів і використовувати їх ще 10 років, чи побудувати нові, які за прогнозом можна експлуатувати протягом наступних 20 років.
Відомо, що експлуатація виробничих цехів після капітального ремонту дасть зворотний сумарний чистий грошовий потік за теперішньою вартістю в 100000 грошових одиниць.
Експлуатація нових виробничих потужностей протягом 20 років дає за проектом чисту теперішню вартість у 125000 грошових одиниць.
Визначити доцільність заміни виробничих потужностей компанії, якщо відомо, що вартість капіталу дорівнює 10 %, а рівні ризиків по можливій інвестиції та в середньому по операційній діяльності компанії є однаковими.
Зробити відповідні пояснення і висновки.


Визначте сумарний приведений прибуток за проектом за ставки дисконтування - 20 %, якщо проект розраховано на три роки і прогноз прибутку відповідно рокам становить: 100 тис. грн., 150 тис. грн., 160 тис. грн.

Виберіть кращий проект за показником чистої приведеної вартості.
Рік реалізації проекту   Обсяг інвестицій, тис. грн.   Доходи, тис. грн.   Поточні витрати на виробництво, тис. грн.
Проект А
1   100   150   110
2   -   160   120
3   10   170   130
4   -   170   130
Проект Б
1   350   730   590
2      750   580
3   -   760   580


Інвестор планує придбати нерухомість вартістю 350000 грн. За його розрахунками володіння об'єктом нерухомості має принести щорічний дохід у розмірі 19 %. Для реалізації проекту інвестор під заставу майну одержав кредит у сумі 150000 грн. під 25 % річних строком на чотири роки. За умовами кредитного контракту погашення суми основного боргу має проводитись рівними платежами, а нарахування відсотків - в кінці року.

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості