ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З МАРКЕТИНГУ

За даними останніх місяців підприємство, що виробляє електричні млинки для кави, зауважує значне скорочення обсягів збуту. Їх продавали за ціною Ц1 = 25 грн./один. Оскільки конкуренти за цей період ціни не змінювали, менеджер із маркетингу розмірковує, чи варто змінювати ціну.
Відділ маркетингових досліджень, аналізуючи вплив ціни на динаміку попиту, визначив еластичність попиту на електричні млинки для кави від ціни на рівні Е = - 2,7 %.
Чи порадили б ви менеджеру прийняти рішення про зниження ціни на 3 грн./один., якщо дотепер щомісяця в середньому продавалося N1 = 670 одиниць товару, змінні витрати на виробництво і продаж одного млинка для кави становлять V = 17 грн. /один., а постійні витрати F = 1275 грн. у місяць? Необхідно, щоб прибуток досягав не менше, ніж 18 % від обсягів продажу.


МП "Декоратор" займається виготовленням декоративних решіток на ринку Волині. На ринку діє три фірми. Перед підприємством постало питання у виборі стратегії поведінки. Підприємство є фінансово стійким і тому не хоче наслідувати лідера, а для атаки директор не знає його обсягів реалізації та місткості ринку, проте відомо, що 2006 рік підприємством було реалізовано продукції на 125 тис. грн.. Фірмою, яка є другою на ринку - на 140 тис. грн.., частка ринку, яку контролює лідер складає 45%.
Визначте місткість ринку декоративних решіток, частку ринку фірми 2 та МП "Декоратор" і обсяги реалізації продукції фірми - лідера.


Як відомо, існує визначена послідовність у розробці й організації виробництва нової продукції. але на практиці багато підприємств використовують власні методики. Зокрема, в таблиці наведено послідовність дій з освоєння випуску ідентичної продукції кількома фірмами. Оцініть доцільність дій кожної фірми. Виберіть оптимальний на Ваш погляд варіант. Який етап (етапи) в обраному Вами варіанті є найбільш важливим, визначальним і чому?
Варіанти розробки і організації виробництва нової продукції
Етап    Фірма "Ніка"   Фірма "Сігма"   Фірма "Ліга"
1   Розробка ідеї нового товару   Вивчення потенційного ринку   Розробка ідеї нового товару
2   Вивчення потенційного ринку   Розробка ідеї нової продукції   Визначення проектної собівартості
3   Визначення рівня ціни продажу   Складання проектної собівартості   Визначення проектної ціни продажу
4   Співставлення ціни продажу з проектною собівартістю   Визначення проектної ціни продажу   Вивчення потенційного ринку
5   Початок виробництва продукції   Початок виробництва продукції   Початок виробництва продукції


Підприємство планує отримати у наступному році цільовий прибуток від здійснення основної діяльності (виготовлення керамічної цегли) у розмірі 200 тис. грн.
Досвід роботи на даному ринку й аналіз діяльності за попередні роки дали можливість встановити оптимальну ціну на рівні 230 грн. за тис шт.
Річні постійні витрати на виробництво і збут планується на рівні 270 тис. грн., а змінні витрати - 180 грн/тис. шт.
Слід зауважити, що у наступному році можливий ріст цін на енергоресурси, що обумовить збільшення змінних витрат на 15 %.
Розрахуйте точку беззбитковості для даного товару та обсяг продажу, при якому підприємство зможе отримувати цільовий прибуток у запланованому обсязі і з врахування і без врахування можливого росту цін. За результатами розрахунків зробіть відповідні висновки.


Згідно з сучасною концепцією маркетингу придбання товару покупцем здійснюється для задоволення певної потреби і отримання вигоди від використання товару
За допомогою ієрархії потреб А.Маслоу проаналізуйте, які потреби намагаються задовольнити виробники такої продукції:
Підприємство    Продукція
Компанія "Байєр"    Аспірин "Байєр"
СК "Джонсон" Київ корпорейшин   Засіб для підкрохмалювання "Джубілі"
Віче   Газета
Фірма "Оріфлейм"    Зволожуючий крем
ЛДТУ   Навчання на факультеті перепідготовки спеціалістів за спеціальністю "Економіка підприємств"
Фірма "Світоч"   Цукерки "Асорті"


Підприємство, яке виробляє гумові килимки для автомобілів, реалізує за рік великому споживачеві (потужній оптовій фірмі) S = 17 тис. килимків.
Витрати на поставку одного килимка, який замовляють, становлять А = 2,3 грн., а утримання на складі одного килимка обходиться підприємству в і = 50 коп./килимок.
1. Розрахуйте оптимальний розмір виконання замовлення підприємством, якщо споживач вимагає від постачальника періодичного постачання килимків з однаковим інтервалом часу між замовленнями протягом цілого року?
2. Який у цьому разі буде інтервал між поставками? Вважайте, що в році 255 робочих днів.


Парфумерна фірма закупила і запустила в дію нове обладнання для виробництва рідкого крему для рук, інвестувавши в це 40 тис. грн. Продуктивність нового обладнання - 120 тис. флаконів крему на рік. Змінні витрати на одиницю продукції V = 1,35 грн., постійні витрати на виробництво і збут товару Р = 69600 грн. В рік. Використовуючи метод надбавок, визначте ціну нового крему, якщо фірма хоче отримувати 22 % прибутку від ціни продажу товару.
Перевірте, чи буде виконана при цьому додаткова умова, висунута керівництвом фірми: отримувати щорічно не менше 15 % прибутку на інвестований капітал.


Визначити ширину та глибину товару-мікс фірми "Акваланг". Вихідні дані наведені в таблиці.
Товарна структура і асортиментні ряди фірми "Акваланг"
   Ширина товару-мікс
Довжина товару-мікс   Лінзи оптичні   Краплі для очей   Оправи    Діагностичне обладнання
   М'які контактні лінзи   З антимікробними властивостями (4 види)   Рогові   Мікроскопи (2 види)
   Жорсткі контактні лінзи   З терапевтичним ефектом (3 види)   Металеві    Оптична лінійка
   Для окулярів   вітамінні      
   Прозорі         
   Кольорові          


Фірма "Агромашсервіс" пропонує на ринку метало-пластикові вікна. Для інтенсифікації збуту було вирішено провести рекламну компанію, але фінансові фірми на даний момент обмежені. Проаналізуйте, які засоби розповсюдження інформації краще вибрати фірмі для реклами своєї продукції з урахуванням:
а) специфіки товару;
б) вдалого охоплення цільової аудиторії;
в) обмеження коштів.
Після вибору засобу розповсюдження рекламної інформації необхідно вибрати конкретні рекламоносії. Найважливішим показником при цьому є порівняна вартість звернення у даному рекламоносії. У таблиці наведено деякі характеристики трьох видань, що їх може вибрати фірма в ході рекламної компанії.
Видання   Тариф за одну смугу ф. А4, грн.   Тираж   Коефіцієнт обігу*
Видання 1   1600   55000   1.8
Видання 2   3200   72000   2.7
Видання 3   3700   2000   2.5
* Коефіцієнт обігу вказує на середню кількість читачів, через руки яких проходить один примірник даного носія.
Порівняйте видання за показниками:
1) за ставкою тарифу на 1000 примірників;
2) за вартість 1000 контактів з аудиторією.


За результатами маркетингового дослідження ціни товару "зубна паста" встановили наступні розцінки та якісні характеристики у магазинах м. Луцька:
1) Colgate - 5 грн., найвища якість;
2) Aquafrech - 5,30 грн. найвища якість;
3) Sanino - 2,50 грн. - середня якість;
4) Blend-a-med - 5,50 грн. - найвища якість;
5) Ромашка - 1,30 грн. - низька якість.
Провести позиціювання товару зубна паста на ринку у двохвимірному просторі ознак. Зробити висновки.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості