ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Розрахувати номінальні відсоткові ставки у двох країнах, якщо реальна ставка відсотка знаходиться на рівні 8,5 %, темпи інфляції в одній країні становлять 6,2 %, а в другій - 1,9 %. При розв'язуванні використати "Ефект Фішера".

ЗАДАЧА 2
Зовнішня торгівля України у 2000 році характеризувалась такими даними (млн. дол. США)
Показник    Країни СНД та Балтії   Інші країни   Разом
Експорт товарів   8841   6706   15547
Імпорт товарів   12913   6930   19843
Розрахуйте щодо кожної групи країн:
а) торговий баланс;
б) торговий оборот.


Ставка українського імпортного тарифу на закордонний одяг становить 11 %, на тканину - 1 %. Вартість тканини становить 15 % вартості одягу. Розрахуйте ефективний рівень тарифу:
а) за умов, вказаних вище;
б) якщо імпортне мито на готовий одяг зросте до 30 %;
в) якщо мито на тканини збільшиться до 10 %;
г) якщо мито на одяг зменшиться до 5 %;
д) якщо мито на тканини зменшиться до 0,3 %
Які висновки можна зробити на основі цих розрахунків?


Яка з трьох експортерів напоїв може бути звинувачена у демпінгу на українському ринку?
Показник   "Ганзай бревернс" (Японія)   "Тконер лаудір" (Великобританія)   "Біг радінь" (Канада)
Середні питомі витрати   10   10   10
Ціна напоїв на внутрішньому ринку грн.   10   12   9
Експортна ціна напоїв грн.   11   11   9
Ціна напоїв України грн.   12   13   10


Припустимо, що країна запроваджує на товар специфічне мито в розмірі 2. Світова ціна товару до запровадження мита становила 4. На внутрішньому ринку внаслідок підвищення ціни зменшується споживання товару з 300 до 250 одиниць, імпорт зменшується з 200 до 100 одиниць, а вітчизняне виробництво зростає із 100 до 150 одиниць.
Розрахуйте вплив імпортного мита:
а) добробут споживачів;
б) доходи виробників товару в країні;
в) доходну частину бюджету;
г) добробут країни.


М'ясо коштує 10,8 дол. США за кілограм. За такою ціною українські фермери виробляють 40 тис. т., тоді як попит на українському ринку досягає 120 тис. т.
У країнах СНД, які є експортерами м'яса в Україні, його ціна становить 7,2 дол. за кг. За такою ціною українські фермери можуть виробити тільки 10 тис. т. при попиті, який збільшується до 130 тис. т.
Для захисту внутрішнього ринку Україна вводить імпортну квоту, ліцензія на отримання якої коштує стільки, скільки становить різниця між внутрішньою ціною м'яса та його ціною в країнах СНД, тобто 1,8 дол. за 1 кг.
А. Який обсяг імпорту м'яса при вільній торгівлі; який при захисті внутрішнього ринку імпортною квотою?
Б. Як вплине введення квоти на споживачів і на виробників?
В. Який дохід імпортерів, що отримали дозвіл на імпорт у рамках квоти від її введення?


Яка з п'яти фірм може бути звинувачена у демпінгу?
Показник    Фірма
   1   2   3   4   5
Середні питомі витрати фірми, дол.   10   11   10   10   10
Ціна товару на внутрішньому ринку країни фірми-експортера, дол.   10   10   12   13   9
Експортна ціна товару, дол.   11   11   11   13   9
Ціна товару в країні-імпортері, дол.   12   12   13   13   10


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості