ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

ЗАДАЧІ З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Рижова та Гуляєв стали жити однією сім'єю з лютого 2000 року.
У грудні 2001 року в Рижової народився син.
Рижова звернулася до суду з позовом до Гуляєва про встановлення батьківства та стягнення аліментів на дитину.
Як повинен діяти суд у стадії підготовки справи до судового розгляду?


У грудні 2005 року Коломийським міськрайонним судом прийнято рішення про стягнення з Римова на користь Лунца 15 тис. грн. під час виконання судового рішення державний виконавець звернувся до суду з клопотанням про роз'яснення рішення, оскільки на його думку, зміст резолютивної частини рішення суду є незрозумілим.
В яких випадках суд має право роз'яснити своє рішення? Який процесуальний порядок роз'яснення рішення?


Ремізов, який володів будинком на праві сумісної власності, звернувся до суду з позовом до Гитука про визнання за ним права власності на підвальну частину будинку та про знесення веранди, яка приєднувалася до цієї частини будинку. На рішення суду про відмову в позові Ремізов подав апеляційну скаргу, сплативши державне мито, але до розгляду справи звернувся до суду із заявою про відмову від скарги та про повернення мита.
Яку відповідь належить дати суду Ремізову про повернення державного мита?


Габелко заповідав належні йому кошти у вигляді грошового вкладу в сумі 40 тис. гри. школі, де він раніше працював учителем. Після смерті Габелко його сини звернулися з позовом до цієї школи про визнання заповіту недійсним. При подачі позовної заяви вони сплатили державне мито в розмірі 40 грн., вважаючи, що їх вимога носить немайновий характер. Суддя залишив заяву без руху до внесення позивачами державного мита в сумі 37 грн.
Визначте, хто правильно вирахував розмір державного мита?


У зв'язку із перебуванням позивача у тривалому службовому відрядженні суд з власної ініціативи зупинив провадження по справі. З поверненням з відрядження (через три роки) провадження по справі було поновлено. В судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в позові, посилаючись на пропуск строку давності.
Чи може прийнята судом ця обставина як підстава для відмові у позові? Які правила зупинення і обчислення процесуальних строків?


Відшукайте у ЦПК України норми права, якими за тривалістю встановлені наступні строки:
- менше одного дня, не пізніше одного дня, 3, 5, 7, 10, 15 і 20 днів;
- 1, 2, 3 місяці;
- 1, 2, 3 роки.
Які цивільні процесуальні строки будуть абсолютно визначені, а які відносно визначені?
Вкажіть строки які визначаються вказівкою на подію, яка повинна настати неминуче.


Рішенням місцевого суду відмовлено в позові Шляпченко до підприємства "Перемога" про поновлення його на роботі.
В апеляційній скарзі Шляпченко просив рішення місцевого суду скасувати і ухвалити нове: поновити його на посаді водія. Додатково він зазначав, що працюючи по найму у відповідача водієм, був звільнений за прогул без поважних причин. У той день, коли він був відсутній на роботі, - хворів.
Просив місцевий суд витребувати із лікарні лист непрацездатності, проте в задоволенні клопотання йому було відмовлено. Лист непрацездатності йому не видали.
Чи має право апеляційний суд витребувати лист непрацездатності? Чи має право апеляційний суд скасувати рішення місцевого суду і ухвалити нове?


Хоменко звернулася в районний суд із заявою про розлучення. В заяві було викладено таке: "Прошу районний суд розлучити мене з чоловіком Хоменком Миколою Петровичем. Свідоцтво № ПЯР 0311945 видано Подільським РАГСом 6 травня 1997 року".
Чи підлягає прийняттю заява Хоменко?


Власниця будинку Артеменко пред'явила в суд позов про стягнення з Пикиньчереди заборгованості за квартиру і комунальні послуги. Відповідачка на суді пояснила, що вона ніякого боргу не має, оскільки вона таку суму витратила на ремонт квартири, який відмовилась провести Артеменко. Суд своїм рішенням позов Артеменко задовольнив, а відповідачці пояснив, що вона має право подати окремий позов про стягнення грошових сум, витрачених на ремонт приміщення.
Чи правильно поступив суд?


Галась, яка працювала в середній школі викладачем за незабезпечення якості викладання географії і за допущені антипедагогічні вчинки була звільнена з роботи. вважаючи своє звільнення незаконним, Галась пред'явила до суду позов про поновлення її на роботі.
Які докази належить подати сторонам?
Які дії мусить провести суддя в порядку підготовки справи до розгляду?


Гернишова А.К. звернулася до суду з заявою про визнання її чоловіка Гернишова О.Г. померлим. В підтвердження Гернишова посилалась на те, що її чоловік 9 років тому виїхав в район Донбасу на будівництво і з того часу про нього нічого невідомо.
Які процесуальні дії необхідно провести судді при підготовці справи до розгляду?


Рішенням суду був визначений такий порядок користування земельною ділянкою: 13 сотих закріплено за Ізраловичем А.К., 15 сотих - за Хачатрян В.С. і Ізраловичем Г.А. З набранням рішенням законної сили Хачатрян В.С. звернулась до суду із заявою про перегляд судового рішення, посилаючись на те, що суд при визначенні порядку користування земельною ділянкою виходив з того, що вона складається з 28 сотих, тоді як сільська рада на її клопотання після розгляду справи в суді зменшила ділянку на 3 сотих - незручних для користування. Яку відповідь належить дати суду за заявою Хачатрян В.С.?

ЖЕК подала позов про розірвання з Вірченком договору жилого найму на підставі того, що він на спірній житлоплощі не проживає кілька років, а лише прописаний. До такого висновку, задовольнивши позов, прийшов суд з оцінки показань свідків - сусідів відповідача по квартирі, які повідомили, що вони Вірченка рідко бачать у квартирі, і що він не бере участі у витратах на загальні комунальні послуги. Однак з матеріалів справи вбачається, що Вірченко є постійним жителем міста, працює старшим інженером у науково-дослідному інституті, ніякої іншої житлоплощі, окрім спірної, не має, і всі обов'язки наймача виконує сумлінно. Апеляційний суд скаргу Вірченка відхилив. А рішення районного суду залишив у силі касаційний суд за скаргою Вірченка. Яке має бути рішення справи?

Громадянин Коваленко Г. звернувся до суду з заявою про видачу судового наказу. Він позичив гроші співробітнику Ващенко А., строк повернення боргу минув, але боржник гроші не повертає. Заявник вказав, що договір позички не був нотаріально посвідчений, але у нього є письмова розписка, яка підписана боржником. Крім того заявник вказує, що були свідки укладення такої угоди, які можуть бути допитані в суді у якості свідків.
Яке рішення і в який строк має постановити суддя? В який строк постанова суду має бути виконана?


Суд постановив рішення про видачу судового наказу і направив його боржнику. Що може зробити боржник, після отримання судового наказу? Дії суду після отримання скарги боржника?

Через 6 місяців після оскарження рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку Соболевський А. звернувся з касаційною скаргою до касаційного суду. У прийнятті касаційної скарги Соболевському А. було відмовлено з декількох причин. Одна з них - скарга написана не машинописним текстом (від руки). Визначте інші можливі причини відмови у прийнятті касаційної скарги А. Соболевському. В чому полягають вимоги закону щодо строків, форми, змісту касаційної скарги і порядку її подачі.

Під час розгляду справи в касаційній інстанції сторони виявили бажання укласти мирову угоду. Головуючий наполягає на ухвалення рішення по справі, до того ж без присутності осіб, які беруть участь у справі. Вирішіть спір. Обґрунтуйте свою відповідь.

У змісті рішення суду касаційної інстанції не зазначено ініціали суддів і судді-доповідача. Чи можна вважати це судовою помилкою? Які вимоги до змісту рішення суду касаційної інстанції?

У комунальній квартирі жилими кімнатами, які знаходилися у комунальній власності, користувалися дві сім'ї - Казанцевих та Шимановських. Але фактично Шимановські мали інше житло, приживали у приватному будинку, а кімнатами у комунальній квартирі не користувались, за користування квартплату не сплачували. Сім'я Казанцевих перебувала на квартирному обліку для поліпшення житлових умов, іншого житла, крім кімнат у комунальній квартирі не мала. Подружжя Казанцевих вирішили звернутися до суду з позовом про виселення подружжя Шимановських зі спірної жилої площі, оскільки хотіли, щоб внаслідок виселення Шимановських їм, як поліпшення житлових умов, була надана у користування вся квартира, а не окремі кімнати.
Чи виникає в даному випадку співучасть? Якщо виникає, то визначте вид співучасті, вкажіть процесуальний статус співучасників, підстави для співучасті?


До суду звернувся Сафін з позовом про стягнення зі шкіргалантерейної фабрики на його користь одноразово 300 грн. і щомісяця по 50 грн. за відшкодування заподіяної його здоров'ю шкоди.
Розглядаючи справу в судовому засіданні, суд встановив, що позивач був збитий автомашиною, власником якої є шкіргалантерейна фабрика. Водієм автомобілю був Кавунов.
Як суд повинен вирішити питання щодо участі названих осіб у справі? В якості яких учасників зазначені особи будуть приймати участь у цивільній справі? Керуйтесь ст.ст. 1172, 1187 ЦК України.


У справі за позовом Тимченко до Сорського про відшкодування завданих збитків суд зобов'язав позивача надати додаткові докази у підтвердження своїх позовних вимог та встановив для вчинення даної дії процесуальний строк.
Яка відповідальність передбачена законом для учасників цивільної справи при невиконанні обов'язків по своєчасному наданню доказів суду?


За справою Жудрової до Жудрова про стягнення аліментів на утриманні дитини, відповідача позов не признав, посилаючись на те, Жудрова сама пішла від нього і, не дивлячись на всі вмовляння, не хоче повертатися. Зі своєї сторони відповідач заявив, що не заперечує необхідності утримувати сина, але лише при умові, що дружина до нього повернеться. В підтвердження того, що він добре відносився до жінки і віддавав їй в період спільного проживання всі гроші, Жудров просив допитати сусідок по квартирі Ситкіну і Пярину.
- Чи мають правове значення факти, що приведенні Жудровим для обґрунтування своїх заперечень.
- ким встановлюються факти, що підлягають доказуванню.


Герасимов взяв у борг у свого родича Федорова 170 грн. І видав останньому розписку. Через півроку Федоров подав в суд позов про стягнення з Герасимова 170 грн. В судовому засіданні виявилось, що дійсна розписка Герасимова позивачем втрачена, однак відповідач не заперечував отримання від Федорова 170 грн. Районний суд відмовив Федорову у позові, оскільки ним не були надані письмові докази.
- Чи правильно поступив суд?
- Яке доказове значення має визнання сторін?


Позивач Комаров подав позов про поділ кімнати. Відповідач - домоуправління - представив суду висновок інспектора про технічну неможливість поділу спірної кімнати. Оскільки у справі вияснилась заява позивача про призначення експертизи, то суд вирішив признати висновок інспектора як висновок експерта.
- Чи правильно поступив суд?
- Для встановлення яких фактів призначають експерта?
- У чому відмінності між висновком експерта і показаннями свідка?


У листопаді 2006 року Каменева В. звернулась до суду із позовом до Каменева П. про стягнення аліментів на повнолітню дитину. Вона з 1985 року перебувала з відповідачем у шлюбі, вони мають неповнолітнього сина 1988 року народження, який навчається у вищому навчальному закладі і потребує у зв'язку з цим матеріальної допомоги. Позивачка не працює, а відповідач матеріальної допомоги сину не надає. Посилаючись не вказані обставини, Каменева В. просила стягнути на її користь кошти на утримання сина.
Визначте коло осіб, що приймають участь у справі.


=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості