ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

ЗАДАЧІ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Коопзаготоб'єднання Козівського РайСТ поставило на адресу орендного торгово-виробничого підприємства "Южанка" за домовленістю картоплю в кількості 53 075 кг, розфасовану в 2436 сітки на суму 23000,24 грн.
Товар був прийнятий в момент вигрузки з представником бюро товарних експертиз. При прийомці виявлена нестача картоплі в кількості 247,5 кг і втрата якості на суму 2100,35 грн., що підтверджується актом експертизи № 1830 від 24.10. 2001 р.
В зв'язку з тим, що претензія була залишена без відповіді та задоволення, "Южанка" звернулася з позовом до арбітражного суду.
1. Підготуйте позовну заяву за умовами задачі.
2. Якими нормативними актами слід керуватися при вирішенні даної справи?
3. Чи підлягають задоволенню вимоги "Южанки"?


У державного підприємства виникла необхідність створити допоміжні виробництва.
Його директор і головний інженер вважали, що це можна зробити лише шляхом створення малих підприємств, закріпивши за ними частину майна державного підприємства на праві користування.
Начальник юридичного відділу категорично заперечував проти цього, пропонуючи надати цим виробництвам статус відокремлених підрозділів підприємства з наданням їм права укладати від імені підприємства договори на реалізацію виробленої продукції і матеріально-технічного забезпечення цих виробництв.
1. Розв'яжіть цей спір на підставі чинного законодавства.
2. Які права має державне підприємство щодо використання закріпленого за ним державного майна?
3. Які питання мають погоджуватись державним підприємством з органом, до сфери управління якого воно входить?


Голова правління відкритого акціонерного товариства, за рішенням членів правління, уклав з ТОВ "Агат" на вигідних для ВАТ умовах договір купівлі-продажу консервного цеху, який протягом останніх двох років не був завантажений роботою і був збитковим.
Однак загальні збори акціонерів не ухвалили цього договору, оскільки на зборах були присутні власники всього 61 % акцій, більшість з яких належала акціонеру, який сам бажав придбати цей завод (але за значно нижчу ціну ніж була отримана від ТОВ "Агат"), тому голосував проти такої угоди.
1. Який порядок укладання угод від імені АТ?
2. Як загальні збори акціонерів можуть впливати на вирішення цього питання?
3. Якими можуть бути у цьому випадку правові наслідки несхвалення загальними зборами акціонерів вже укладеної угоди?


Між ЗАТ "Пірс" та державним замовником було укладено контракт на поставку продукції для державних потреб.
ЗАТ "Пірс" виконало умови контракту в частині виготовлення продукції і повідомило державного замовника про готовність поставки продукції.
Державний замовник, не зазначаючи підстав, відмовився від закупівлі продукції. ЗАТ "Пірс" реалізувало виготовлену продукцію і після цього заявило претензію державному замовнику про відшкодування завданих збитків, у тому числі і недотриманого очікуваного прибутку.
У відповідь на претензію державний замовник відмовив у задоволенні претензійних вимог на тій підставі, що ЗАТ "Пірс" реалізувало продукцію на свій власний розсуд і об'єктивно мало можливість знайти такого споживача, який запропонував би ціну на продукцію не нижче тієї, що зафіксована в контракті.
ЗАТ "Пірс" звернулася з позовом до господарського суду про стягнення збитків з державного замовника.
1. Яке рішення має постановити господарський суд?
2. Які вимоги у наведеному випадку має заявити ЗАТ "Пірс"?
3. Яка відповідальність державного замовника за відмову від закупівлі продукції визначеної контрактом на поставку продукції для державних потреб, встановлена законодавством?


У нормативно-правовому акті, виданому Міністерством аграрної політики України, було визначено, що він набуває чинності через вісім днів після видання.
1) Яким нормативно-правовим регулюється порядок набуття чинності нормативно-правовими актами міністерства та інших органів виконавчої влади?
2) Чи відповідає зазначений нормативно-правовий акт законодавству України?


Машинобудівний завод ухиляється від укладення контракту із замовниками держкомітету на поставку тракторних агрегатів. Мотивом такої відмови є те, що дирекція заводу не володіє інформацією про кількість і терміни поставки зазначеної продукції. Замовник визнав заперечення виконавця необґрунтованими та звернувся до господарського суду з позовом про спонукання останнього до укладення держконтракту на поставку тракторних агрегатів, та про притягнення до відповідальності згідно із Законом "Про поставки продукції для державних потреб".
Дайте консультацію у запропонованій ситуації від імені адвокату. Як ви зможете захистити інтереси виконавця держзамовлення в частині уникнення відповідальності за ухилення від укладення державного контракту.


У 1996 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку мале підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
У 1998 р. у підприємства виникла необхідність внести зміни в засновницькі документи, пов'язані із зміною юридичної адреси, ухваленням до складу засновників нових осіб, і вибуття частини старих засновників.
Були зібрані всі необхідні документи і представлені для реєстрації змін.
Проте районна держадміністрація відмовила в прийомі документів. При цьому відмова мотивувалась наступним: необхідно збільшити статутний фонд 9775 грн., необхідно перейменувати мале підприємство в СП з іноземними інвестиціями, оскільки серед нових учасників є громадянин Італії; необхідна довідка паспортних органів, яка підтверджує легальність перебування іноземця на території України.
Чи можна вважати відмову районної адміністрації зареєструвати вище згадані зміни в засновницькі документи обґрунтованою, а мотивування відмови - таким що відповідає чинному законодавству?


Промислові підприємства, страхова компанія і банк виступили ініціаторами створення ПФГ, уклавши між собою Генеральну угоду про сумісну діяльність з виробництва кінцевої продукції. Відповідно до цієї угоди обов'язки головного підприємства, яке повинно діяти від імені ПФГ, покладалися на банк. Ініціатори створення ПФГ звернулися до Міністерства економіки України і очікували на рішення.
Дати правовий аналіз ситуації, що виникла.
Які основні відмінності ПФГ від інших господарських об'єднань?


Акціонер закритого акціонерного товариства "Омега" продав належні йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що установчим договором про заснування товариства, була передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються.
1. Яке рішення має винести суд? Обґрунтуйте свою відповідь.
2. У чому полягає різниця у правовому статусі (правах та обов'язках) акціонерів відкритого АТ і закритого АТ?


За рішенням Спостережної Ради АТ був звільнений з роботи головний інженер - член правління, який працював в ньому за трудовим договором.
Призначений на цю посаду тимчасово виконуючим обов'язки головного інженера начальник одного з цехів через брак досвіду не зміг забезпечити виконання покладених на нього обов'язків, в результаті чого було зірвано виконання договірних зобов'язань перед контрагентами АТ щодо розробки складного устаткування і відповідно сплачено штрафні санкції.


Водопостачальна організація м. Сімферополь здійснювала поставку води за графіком. Згідно із визначеними Сімферопольською облрадою нормами відпуску води, розрахунок за надані послуги мав проводитися згідно зі скоригованими тарифами які було затверджено облдержадміністрацією. Всупереч цьому деяким особам і організаціям вода відпускалася постійно, а плата за воду стягувалася зі всіх споживачів однакова - за цілодобове споживання.
Розв'язати задачу та дати відповідь на питання:
1) Порушення яких норм законодавства допустила водопостачальна організація?
2) Яку відповідальність передбачено за такі порушення? До якого державного органу слід звертатися з метою їх припинення?


=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості