ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

ЗАДАЧІ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Визначити величину ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет, або величину бюджетного відшкодування за таких умов:
1) відвантажено продукції за контрактом № 1 на суму 5000 грн. (у т. ч. ПДВ) з оплатою у звітному періоді;
2) перераховано постачальнику за одержану у звітному кварталі продукцію - 1200 грн. (у т. ч. ПДВ);
3) одержано передоплату за експортним контрактом - 7000 грн.;
4) відвантажено продукції за бартерним контрактом на суму 200 тис. грн. зустрічна поставка у звітному кварталі - 180 тис. грн.


Суб'єкт підприємницької діяльності, що зареєстрований як платник податку на додану вартість в звітному періоді має наступні показники діяльності:
- виробляється та реалізується споживачам продукція трьох видів:
вид А - звільнена від оподаткування ПДВ;
вид Б - спрямовується на експорт
вид В - не має особливих умов щодо оподаткування та реалізується на загальних підставах;
- закуплено сировини та матеріалів для виробництва продукції трьох видів на суму 350000 грн. (без урахування ПДВ); надходження сировини та сплата ПДВ підтверджена відповідними податковими накладними;
- 10 % сировини пішло на виробництво продукції виду А, 10 % - на виробництво продукції виду Б, решта - на виробництво продукції виду В;
- обсяг реалізації готової продукції (без урахування ПДВ) становить: по продукції виду А - 135000 грн., по продукції виду Б - 640000 грн., по продукції виду В - 375000 грн.
Визначити:
1. Суми, що можуть бути віднесені платником податку до складу податкового кредиту з ПДВ.
2. Суми, що відносяться платником до складу податкового зобов'язання з ПДВ.
3. Суму податкового окладу з ПДВ (сальдо розрахунків з бюджетом).
4. Суми грошових коштів, що будуть сплачені підприємством-постачальником та одержані підприємством від споживачів в процесі проміжного споживання, виробництва та реалізації продукції.


Робітникові колективного підприємства "Фея" бухгалтерією було нараховано у звітному місяці 520 грн. 20 коп. заробітку.
Визначити розмір всіх утримань із заробітної плати, передбачених законодавством, а також розмір заробітку до виплати.


Товариство "Книга" займається такою діяльністю:
(1) вироблення і розповсюдження вироблених в Україні дитячих книжок українською мовою;
(2) виготовлення паперу і картону для виготовлення книжкової продукції;
(3) продаж учнівських зошитів;
(4) друк і розповсюдження монографій, підручників і навчальних посібників вітчизняного виробництва.
Запитання:
Як оподатковуються ПДВ всі зазначені операції?


Підприємство - центр розвитку дитячого мистецтва - зареєстроване в якості платника ПДВ, здійснює свою діяльність за рахунок безповоротності благодійної фінансової допомоги та спонсорської допомоги.
Чи повинне підприємство, отримуючи спонсорську допомогу, платити ПДВ в бюджет?


Науково-дослідний інститут є землекористувачем і здає в тимчасове користування (оренду) приватному підприємцю частину своїх споруд. Хто в даному випадку є платником земельного податку, і хто користується пільгою по його сплаті.

Визначити розмір акцизного збору, сплачуваного фабрикою при виробництві підакцизної продукції, якщо відомо, що собівартість такої продукції складає 7458620 грн., рівень рентабельності - 25 %, а ставка акцизного збору - 15 %.

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості