ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З ЛОГІКИ

Дати аналіз дефініції (визначити чи правильна вона, коли - ні, то яке правило порушено): транспортні засоби - це автомобілі, автобуси та мотоцикли.

Формалізувати судження: "Або М. і П обидва брали участь у вчиненні цього злочину або обидва не причетні до нього".

Оберніть conversio висловлювання:
А) будь-який злочин карається
Б) деякі юристи - депутати


Помножте такі поняття (одержані результати зобразіть з допомогою кругових схем):
1. "істинний", "неістинний"
2. "сполучник", "слово, яке служить для зв'язку слів у реченні"
3. "інженер", "боксер"
4. "обласний центр України", "місто України"


В наведених прикладах виразіть умовивід у символічній формі, назвіть модус і визначте чи правильним є умовивід:
А) якщо через провідник пропустити електричний струм, провідник буде знаходитись в електричному полі. Через провідник електричний струм не проходить. Значить провідник не знаходиться в електричному полі;
Б) якщо бухта замерзає, то кораблі не можуть зайти до неї. Зараз кораблі не можуть зайти до бухти. Значить бухта замерзла.
В) К.К. не буде чемпіоном, якщо не виграє цю партію. Але К.К. виграв цю партію, значить К.К. став чемпіоном.


Поясніть та зобразіть за допомогою кругових схем співвідношення обсягів таких понять:
"офіцер", "юрист", "спортсмен", "сміливець", "прокурор", "боксер", "фізична досконалість", "темперамент".


За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула:
А ↔ В = (А → В) & (В → А)


Навести приклад розділово-категоричного силогізму та написати його формулу

Визначте структуру суджень (знайдіть S, логічну зв'язку та P), висловлених такими реченнями:
А) Філософія - це форма суспільної свідомості.
Б) Ксантипа - дружина Сократа.
В) Милосердя не буває надмірним.
Г) Незнання закону не є виправданням.


Перевірте правильність поділу. Якщо поділ не правильний, вкажіть яке правило порушено і назвіть помилку.
А) люди - це чоловіки, жінки та діти;
Б) фізичні тіла діляться на тверді, рідкі та газоподібні;
В) тварини діляться на хижаків, не хижаків та домашніх тварин;
Г) транспорт поділяється на сухопутний, морський, повітряний та автомобільний.


Яка помилка зроблена при спростуванні?
Неправда, що D винен у вчиненні злочину, оскільки:
1) участь D зумовлена обставиною С;
2) причетність В зумовлена фактом А;
3) А і С - доведені факти;
4) В і D не могли бути співучасниками, проте причетність до злочину одного з них не викликає сумнівів.


Формалізувати судження: "Цей слід не належить ані потерпілому, ані підозрюваному"

Дайте логічну характеристику, тобто визначте видову належність, таких понять: "скромність", "Україна", "круглий квадрат", "вічний двигун".

Які з цих речень виражають судження (думку обґрунтуйте)?
1. Що називають ямбом?
2. Нарешті прийшла весна.
3. Хай живе демократія!
4. Гарний зимовий ранок.
5. До яких наук належить логіка?
6. Ходив він скаржитись.
7. Людина, яка вперше побувала в космосі.
8. Мораль - істотна властивість людини.
9. Люди, які побували на місяці, американці.
10. Слава людям, що побували в космосі.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості