ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

ЗАДАЧІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Апаратник Калустьянов після проходження чергового медичного огляду отримав висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що у зв'язку з початковими явищами захворювання йому рекомендується переведення на роботу, не пов'язану з використанням певного хімічного продукту, строком на шість місяців. Цей висновок Калустьянов передав начальнику зміни.
Через декілька днів Калустьянова викликали у відділ кадрів заводу і запропонували йому декілька різних робіт. Однак Калустьянов від них відмовився, оскільки роботи не відповідали його спеціальності та кваліфікації й до того ж оплачувалися значно нижче колишньої. На запитання Калустьянова, чи буде йому збережена колишня заробітна плата, у відділі кадрів відповіли, що середній заробіток зберігається тільки перші два тижні, а далі будуть платити по роботі, що виконується.
Після відмови Калустьянова від переведення начальник цеху сказав йому, що відповідно до медичного висновку той не може бути допущений до колишньої роботи, і нехай Калустьянов або погоджується на одне із запропонованих місць, або пише заяву про звільнення за власним бажанням. У свою чергу, заступник начальника цеху запропонував видати наказ про переведення Калустьянова на іншу роботу без його згоди, оскільки висновок лікарів про надання іншої роботи за станом здоров'я для адміністрації обов'язковий.
Дайте правову оцінку рішень начальника цеху і його заступника.


ЗАДАЧА
На підприємстві, що знаходиться у районному центрі з чисельністю населення (X) зафіксовано середню концентрацію викиду (Сі) і-тої забруднюючої речовини. На підприємстві відсутній інструментальний контроль за викидами.
Для даного джерела викиду встановлено:
Vj - об'ємна витрата газопилового потоку;
Mgi - потужність дозволеного викиду.
Перевищення нормативу усунено за Z днів. Підприємство працює 5-денному робочому тижні, 8 годин на добу.
Визначити розміри відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин.


У виробничому приміщенні розміщені джерела надлишкових тепловиділень, а також випаровувань шкідливих речовин і не лише в середині витяжних шаф, а й поза ними.
Визначити необхідну кількість повітря для видалення надлишкових тепловиділень та для зменшення концентрації шкідливих випаровувань у приміщенні до гранично допустимих, якщо в повітря щогодини надходить G1 (кг) шкідливих випаровувань, сумарна площа всіх вхідних отворів витяжних шаф F (м2), швидкість пароповітряної суміші в цих отворах V(м/с), а концентрація парів у повітропроводі місцевої вентиляції Cj m.
ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ:
F(м2)   0,5
V (м/с)   0,3
Надлишкове тепло, qн, кДж/год   120
Температура видаленого повітря, tвид, К   303
Температура приточного повітря, tпр, К   295
Маса випарованого бензину, Gб, кг/год   4,2
Маса випарованого ацетону, Gа, кг/год   1,5
Концентрація пари бензину у повітропроводі місцевої вентиляції, Сб м,мг/м3   115
Концентрація пари ацетону у повітропроводі місцевої вентиляції, Са м,мг/м3   220
Концентрація пари бензину в приточному повітрі, Сб пр,мг/м3   5
Концентрація пари ацетону в приточному повітрі, С а пр,мг/м3   10


Розрахунок освітлення:
- тип приміщення - робоча кімната;
- А (довжина) = 15 м;
- В (ширина) = 6 м;
- Н (загальна висота приміщення) = 3,0 м.


  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості