ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЦІНОУТВОРЕННЯ

1. Регулювання цін на продукцію монопольних утворень в Україні.....3
Задача 1.....8
Задача 2.....9
Задача 3.....10
Задача 4.....11
Задача 5.....13
Література.....14


1. Види цін при виході на ринок з новим товаром.....3
1.1. Встановлення ціни на принципово новий товар.....3
1.2. Встановлення ціни на новий для компанії товар.....4
2. Цінова політика і цінова стратегія.....6
3. Етапи ціноутворення: вибір мети, визначення попиту.....11
Задача.....13
Література.....14


1. Поняття еластичності попиту за ціною та її використання в управлінні цінами.....3
2. Декларування цін виробниками-монополістами як засіб державного регулювання цін. Антимонопольне законодавство України.....9
Література.....14


Зарубіжний досвід державного регулювання цін.....3
Задача 1.....12
Задача 2.....12
Задача 3.....13
Задача 4.....14
Задача 5.....15
Література.....16


Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності.....3
Задача 1.....10
Задача 2.....10
Задача 3.....11
Задача 4.....12
Задача 5.....13
Література.....14


1. Включення умов поставки (франко) в ціну. Міжнародна система франкування продукції ІНКОТЕРМС.....3
2. Види контрактних цін. Ступінчасті та ковзаючі ціни.....13
Література.....16


Органи управління ціноутворенням в Україні.....3
Задача 1.....9
Задача 2.....9
Задача 3.....10
Задача 4.....11
Задача 5.....13
Література.....14


Органи управління ціноутворенням в Україні.....3
Задача 1.....9
Задача 2.....10
Задача 3.....11
Задача 4.....12
Задача 5.....14
Література.....15


1. Сутність ринкового механізму ціноутворення, формування ціни ринкової рівноваги та її графічне зображення.....3
1.1. Аналіз попиту.....3
1.2. Аналіз пропонування.....7
1.3. Ринкова рівновага. Утворення ринкової ціни та її роль.....9
2. Поняття собівартості продукції та її застосування у ціноутворенні.....12
Література.....16


1. Методи державного регулювання цін.....3
Задача 1.....9
Задача 2.....10
Задача 3.....11
Задача 4.....12
Задача 5.....14
Література.....15


Зарубіжний досвід державного регулювання цін.....3
Задача 1.....12
Задача 2.....12
Задача 3.....13
Задача 4.....14
Задача 5.....15
Література.....16


1. Види цін в залежності від урахування в них витрат і прибутку.....3
2. Затратне ціноутворення.....6
3. Етапи ціноутворення: вибір мети, визначення попиту.....9
Задача.....13
Література.....14


1. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності.....3
Задача 1.....13
Задача 2.....13
Задача 3.....14
Задача 4.....15
Задача 5.....17
Література.....18

Реферати з ціноутворення

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості