ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

1. Спосіб абсолютних різниць. Спосіб відносних різниць ... 3
2. Спосіб пропорційного розподілу і пайової участі ... 11
Література ... 14


1. Аналіз використання прибутку підприємства ... 3
2. Аналіз виробничої потужності підприємства ... 8
Задача ... 15
Література ... 16


1. Аналіз динаміки ринків збуту та їх прибутковість ... 3
2. Аналіз майна підприємства і джерел його покриття ... 7
Задача ... 11
Література ... 12


1. Аналіз стану та забезпеченості підприємства трудовими ресурсами ... 3
2. Розрахунок і аналіз показників рентабельності підприємства, за допомогою яких оцінюють його виробничо-господарську діяльність ... 8
3. Задача ... 14
Література ... 15


1. Аналіз комплексності виробництва на підприємстві ... 3
2. Аналіз використання основних фондів підприємства ... 9
Задача ... 16
Література ... 17


1. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу витрат на виробництво продукції ... 3
2. Аналіз загальної суми витрат на одиницю продукції ... 8
Література ... 13


1. Застосування балансового і сальдового методу в економічному аналізі ... 3
2. Аналіз майна підприємства ... 6
Література ... 10


Аналітична діагностика виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства ... 3
Задача 9 ... 12
Задача 1(30) ... 13
Література ... 16


1. Типи фінансової стійкості підприємства та їх оцінка ... 3
2. Аналіз використання робочого часу на підприємстві ... 10
Література ... 13


1. Основні інструменти фінансового аналізу ефективності діяльності компанії ... 3
1.1. Оцінка прибутковості та активності ... 6
1.2. Оцінка фінансової стійкості і платоспроможності ... 9
3.3. Інші показники фінансового стану підприємства ... 12
Задача 2 ... 15
Задача 19 ... 16
Література ... 17
·


1. Економічний аналіз підприємства як функція управління ... 3
2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства ... 7
Література ... 19


1. Сутність кореляційного аналізу ... 3
2. Методика аналізу витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції ... 5
Література ... 16


1. Класифікація методів економічного аналізу. Сутність і призначення факторного аналізу ... 3
Задача 1 ... 10
Задача 2 ... 11
Література ... 12


1. Основні категорії економічного аналізу та їх класифікації: ресурси, фактори, резерви виробництва ... 3
2. Аналіз стану незавершеного виробництва на підприємстві ... 8
Задача ... 10
Література ... 11


1. Технологія розробки прогнозних фінансових документів ... 3
Задача 10 ... 12
Задача 27 ... 13
Література ... 14


1. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства ... 3
2. Аналіз активів і пасивів підприємства. Аналіз коштів на оплату праці у складі собівартості продукції ... 9
Література ... 20

Реферати з економічного аналізу

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості