ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

1. Внутрішні і зовнішні джерела формування робочої сили ... 3
2. Завдання ... 8
Література ... 16


1. Дайте визначення ринку праці. Якими принципами визначається його функціонування? ... 3
2. Виходячи з вимог структурної перебудови народного господарства України, обґрунтуйте основні напрямки розвитку трудових ресурсів ... 6
3. Сформулюйте основні напрямки державної політики зайнятості в Україні ... 10
4. Розкрийте зміст економічних, адміністративних і балансового методів управління трудовими ресурсами ... 14
5. Задача ... 16
Література ... 17


1. Методи встановлення цін і порядок розрахунку ціни ... 3
2. Політика оплати праці ... 10
Задача 1 ... 15
Задача 2 ... 15
Література ... 16


1. Розвиток кар'єри - основа професійного процесу ... 3
2. Демографічна ситуація в Україні та її вплив на структуру і розвиток трудових ресурсів ... 9
Література ... 14


1. Шляхи підвищення ефективності використання робочої сили ... 3
2. Розрахунок навантаження обладнання в робочих місць ... 10
Література ... 18


1. Соціальна сутність зайнятості, її види та форми ... 3
2. Трудомісткість продукції, види трудомісткості ... 11
3. Фотографія робочого дня виконавця, її суть та призначення ... 13
4. Задача ... 16
Література ... 17


1. Еволюція підходів до формування політики сприяння зайнятості, захисту від безробіття ... 3
2. Система показників стану ринку праці ... 6
3. Концепція державної міграційної політики ... 10
Завдання 4 ... 13
Література ... 17


1. Молодіжна політика на ринку праці ... 3
2. Вплив низької або високої заробітної плати на процес заміщення праці капіталом і навпаки ... 5
3. Шляхи інтеграції України в світовий ринок праці ... 7
4. Завдання ... 11
Література ... 14


1. Планування оборотних виробничих фондів: розрахунок нормативів ... 2
2. Принципи та методи оцінки активів підприємства ... 7
2.1. Оцінювання основних виробничих фондів ... 7
2.2. Оцінювання та основні напрями поліпшення використання оборотних фондів ... 9
Задача ... 14
Література ... 18


1. Організація оплати праці керівних працівників, спеціалістів. Контрактна система оплати праці ... 3
2. Порядок визначення економії зниження затрат праці на роботах після впровадження заходів по НОП ... 8
Література ... 12


1. Порядок планування чисельності керівного, обслуговуючого персоналу та службовців ... 3
2. Способи визначення витрат робочого часу ... 7
3. Порядок визначення економії зниження затрат праці на роботах після впровадження заходів по НОП ... 15
Література ... 23


1. Виробничий план і його основні показники ... 3
2. Оцінка фінансово-економічного стану та ефективності діяльності підприємства ... 10
2.1. Оцінка прибутковості та активності ... 10
2.2. Оцінка фінансової стійкості і платоспроможності ... 12
2.3. Інші показники фінансового стану підприємства ... 14
2.4. Оцінка ефективності діяльності підприємства ... 16
Література ... 19


1. Продуктивність як показник ефективності праці ... 3
2. Види безробіття ... 9
3. Тарифна система оплати праці ... 11
Література ... 17


1. Програма зайнятості населення, її мета і завдання ... 3
2. Система преміювання та її основні елементи ... 7
Література ... 13


1. Еволюція поняття "ринок праці" ... 3
2. Державне регулювання суми коштів підприємств, що направлені на оподаткування ... 10
Література ... 16


1. Охарактеризуйте місце і роль соціальної політики в системі управління трудовими ресурсами ... 3
2. Наведіть систему науково-методичного обслуговування управління трудовими ресурсами (науково-дослідні установи даного профілю, координація їх діяльності, форми взаємодії з управлінськими структурами) ... 6
3. Покажіть досвід застосування принципів соціального партнерства у країнах з розвиненою ринковою економікою ... 8
4. Розкрийте, у чому полягають економічні, адміністративні та балансовий методи управління трудовими ресурсами ... 13
5. Завершіть твердження ... 15
Література ... 16


1. Місце і роль соціальної політики в системі управління трудовими ресурсами ... 3
2. Підстави та порядок розірвання трудового договору ... 7
Література ... 17


15. Теорія зайнятості та визначення повної зайнятості ... 3
40. Визначення НОП, її основні напрямки ... 9
Література ... 13


1. Трудовий потенціал, його зміст, складові і методи визначення ... 3
2. Державна політика у сфері зайнятості ... 8
3. Форми і системи оплати праці ... 11
Література ... 16


1. Стимулювання економічної активності населення ... 3
2. Тенденції зміни ролі профспілок на міжнародному ринку праці ... 5
3. Форми тимчасового найму в системі працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності робочої сили ... 6
Тести ... 12
Література ... 15


1. Значення державної соціальної політики в управління трудовими ресурсами ... 3
2. Зарубіжний досвід управління трудовими ресурсами ... 7
2.1. Світовий досвід управління професійною орієнтацією ... 7
2.2. Зарубіжний досвід формування професійного рівня трудових ресурсів ... 10
Література ... 17


1. Напрями зниження рівня часткового безробіття в Україні ... 3
2. Вплив приватизації підприємств на обсяг попиту на робочу силу ... 8
3. Сучасне відтворення сукупної робочої сили України та її регіонів ... 12
Завдання ... 16
Література ... 18


1. Види зайнятості населення та їх характеристика ... 3
2. Нормування праці та види норм ... 9
Література ... 17

Реферати з економіки праці

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості