ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

1. Система оподаткування прибутку підприємств ... 3
2. Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів ... 7
3. Задача ... 11
Література ... 12


1. Порядок формування і розподілу виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) ... 3
2. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень, інших форм інвестицій підприємств ... 12
3. Задача ... 16
Література ... 18


1. Безготівкові розрахунки ... 3
2. Характеристика показників оцінки фінансового стану підприємства ... 11
Література ... 18


1. Бюджетування як форма фінансового планування на підприємстві, основні його принципи ... 3
2. Основні цілі, методи та порядок проведення процесів зменшення статутного капіталу підприємства ... 8
3. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг ... 10
Задача 1 ... 13
Задача 2 ... 15
Література ... 17


Дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства. Чистий дохід ... 3
Задача 1 ... 9
Задача 2 ... 9
Задача 3 ... 10
Задача 4 ... 13
Задача 5 ... 14
Задача 6 ... 15
Задача 7 ... 15
Задача 8 ... 16
Задача 9 ... 17
Задача 10 ... 17
Задача 11 ... 18
Задача 12 ... 18
Література ... 20


1. Суть і теоретичне обґрунтування дивідендної політики ... 3
1.1. Модель виплати дивідендів за залишковим принципом ... 4
1.2. Прибуток, грошові потоки і дивіденди ... 10
1.3. Плани реінвестування дивідендів ... 12
1.4. Інші чинники, що визначають дивідендну політику ... 13
Задача 1 ... 15
Задача 2 ... 17
Література ... 20


1. Виберіть одну правильну та найбільш повну відповідь із запропонованих варіантів ... 3
2. Доберіть правильні визначення ... 5
3. Розв'яжіть практичні завдання ... 7
Література ... 9


1. Фінансові кошти підприємств ... 3
2. Форми і системи заробітної плати ... 6
Задача 23 ... 12
Задача 24 ... 13
Література ... 14


1. Необхідно обґрунтувати рішення, що стосується інвестування коштів в розширення діяльності підприємства. Який механізм прийняття управлінських рішень ... 3
1.1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів ... 3
1.2. Оцінка грошових потоків ... 5
1.3. Методи аналізу інвестиційних проектів ... 7
Тести першого рівня ... 15
Тести другого рівня ... 15
Задача 1 ... 15
Задача 2 ... 16
Література ... 17


1. Які показники перш за все включають стратегічний план розвитку фірми. В чому особливість розробки цього плану? Які підходи при його розробці необхідно використовувати? ... 3
Тести 1 рівня ... 10
Тести 2 рівня ... 10
Задача 1 ... 11
Задача 2 ... 12
Література ... 13


1. Яким чином впливає на фінансовий стан підприємства дебіторська і кредиторська заборгованість, якщо дебіторська заборгованість вашого підприємства знизилась? Як це відобразиться на фінансових показниках діяльності вашого підприємства? ... 3
Тести 1 рівня ... 12
Тести 2 рівня ... 12
Задача 1 ... 13
Задача 2 ... 14
Література ... 16


1. Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій ... 3
2. Оцінка фінансового стану підприємств і показники, що його визначають ... 5
Література ... 11


1. Економічна сутність фінансів ... 3
23. Розрахунки платіжними дорученнями ... 10
Задача № 5 ... 12
Література ... 13


1. Капітальний бюджет і капітальне бюджетування ... 3
2. Дивідендна політика ... 9
Література ... 16
Задачі ... 17


1. Поняття та класифікація суб'єктів господарювання ... 3
2. Статутний капітал АТ і джерела його формування ... 7
3. Самофінансування підприємства ... 9
4. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів ... 11
5. Позичковий капітал підприємства ... 13
6. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання без створення юридичної особи ... 16
Література ... 20
Тести ... 21
Задачі ... 23


Завдання 1 ... 3
Завдання 3 ... 10
Література ... 11


Прибуток від звичайної і надзвичайної діяльності підприємства ... 3
Задача 1 ... 11
Задача 2 ... 12
Задача 3 ... 14
Задача 4 ... 15
Задача 5 ... 18
Задача 6 ... 18
Задача 7 ... 19
Задача 8 ... 20
Задача 9 ... 21
Література ... 23


1. Практична частина ... 3
Задача 1 ... 3
Задача 2 ... 4
2. Система управління запасами. Класифікація запасів ... 5
Література ... 13

Реферати з фінансів підприємства

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості