ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ

1. Основні характеристики моделі системи охорони здоров'я Беверіджа, Бісмарка, Семашко ... 3
2. Практичне завдання ... 7
Література ... 14


1. Необхідність та напрямки вдосконалення адміністрування непрямих податків ... 3
2. Схематично відобразити структуру конкретного фіскального органу. Розкрити функції і процедури його підрозділів ... 10
Література ... 17


1. Бюджетний устрій ... 3
2. Фінансовий механізм ... 7
Література ... 12


1. Принципи і форми бюджетного фінансування ... 3
2. Економічна природа і функції бюджету ... 10
Література ... 13


1. Бюджетний розпис як основа виконання бюджету ... 3
2. Проаналізувати роль міжбюджетних трансфертів у виконанні конкретного бюджету ... 11
Література ... 15
Додаток ... 16


1. Бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення ... 3
2. Основні напрями податкового реформування в Україні ... 6
3. Економічний зміст прибутку. Прибуток, його формування і використання ... 11
Література ... 26


1. Сутність і призначення державних фінансів ... 3
2. Податковий менеджмент на підприємстві ... 8
Література ... 11


5. Організаційні основи функціонування фінансової системи ... 3
Література ... 7
15. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів ... 8
Література ... 10
25. Податкова система і принципи оподаткування ... 10
Література ... 13
35. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки ... 14
Література ... 18
45. Фонд захисту інвалідів ... 19
Література ... 19
55. Призначення і структура фінансового ринку ... 19
Література ... 22


1. Структурна перебудова народного господарства України і роль фінансів у її забезпеченні ... 3
2. Формування доходів державного бюджету України, їх склад і структура ... 7
3. Види цінних паперів та їх характеристика ... 11
Література ... 19


1. Елементи системи оподаткування ... 3
2. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету ... 8
Література ... 11


1. Особливості ціноутворення на боргові та пайові цінні папери
2. Що для вас, як для емітента, дало б розміщення цінних паперів на ринку еврооблігацій?
Література


1. Етапи створення і розвитку державного казначейства України ... 3
2. Сутність та призначення бюджетної класифікації ... 14
3. Порядок застосування та оформлення платіжних документів ... 17
Література ... 20


2. Сутність і відмінні ознаки фінансів ... 3
Література ... 5
12. Фінанси комерційних підприємств ... 5
Література ... 9
22. Елементи системи оподаткування ... 10
Література ... 11
32. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету ... 11
Література ... 13
42. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ... 14
Література ... 15
52. Форми страхових фондів ... 15
Література ... 16


1. Поясніть, у чому полягає економічна сутність і призначення фінансових ресурсів? Назвіть структуру фінансових ресурсів у державі ... 3
2. Дати визначення таким термінам і поняттям: ... 7
3. Вибрати вірні відповіді до тестових завдань № 1, 22, 38, 44, 50 ... 8
Завдання 4 ... 9
Література ... 11


1. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи ... 3
Література ... 6
2. Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності ... 6
Література ... 8
3. Податкова політика держави ... 9
Література ... 10
4. Принципи і форми бюджетного фінансування ... 10
Література ... 12
5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків ... 12
Література ... 13
6. Страховий ринок ... 13
Література ... 15


1. Фінансові важелі ... 3
2. Державні доходи ... 4
3. Бюджетний процес в Україні ... 6
4. Призначення і роль державних централізованих цільових фондів ... 8
5. Державний борг, його формування і обслуговування ... 10
6. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції ... 13
Література ... 20


1. Фінансові важелі ... 3
2. Державні доходи ... 7
Література ... 12


1. Сутність і відмінні ознаки фінансів ... 3
Література ... 6
2. Фінанси комерційних підприємств ... 7
Література ... 11
3. Елементи системи оподаткування ... 12
Література ... 13
4. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету ... 13
Література ... 16
5. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ... 16
Література ... 18
6. Форми страхових фондів ... 18
Література ... 19


1. Роль місцевих фінансових органів в управлінні бюджетними коштами ... 3
2. Види кошторисів доходів і витрат бюджетної установи, їх розгляд і затвердження ... 5
3. Витрати на державне управління ... 11
Література ... 15


9. Історія формування податкової служби в Україні ... 3
32. Платники зборів, об'єкти оподаткування, ставки, терміни сплати, відповідальність платників за своєчасність нарахування і повноту сплати загальнодержавних зборів ... 8
43. Задача ... 21
Література ... 22


1. Економічний зміст та призначення єдиного казначейського рахунку ... 3
2. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства ... 6
2.1. Порядок перерахування коштів ... 6
2.2. Перерахування дотацій місцевим бюджетам ... 7
2.3. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду ... 8
2.4. Перерахування коштів для здійснення видатків Ради Міністрів ... 9
2.5. Казначейське обслуговування одержувачів коштів державного бюджету ... 9
2.6. Здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів державного бюджету та платежів з розрахунків інших клієнтів ... 10
2.7. Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів державного бюджету та іншим клієнтам ... 13
3. Особливості управління державним боргом ... 14
Література ... 21


1. Повноваження Державного казначейства України з касового виконання бюджету за доходами ... 3
2. Кодування бюджетних рахунків для зарахування надходжень ... 7
3. Зведення даних, складання та надання звітності про виконання бюджету ... 10
Література ... 21


1. Фінансове планування і фінансовий контроль ... 3
1.1. Суть понять фінансове планування і фінансовий контроль ... 3
1.2. Основні положення фінансового планування та контролю ... 3
1.3. Висновки ... 6
1.4. Список літератури ... 6
2. Фінансові ресурси держави ... 7
2.1. Суть поняття фінансові ресурси ... 7
2.2. Основні положення категорії фінансів "фінансові ресурси" ... 7
2.3. Висновки ... 9
2.4. Список літератури та джерел ... 10
3. Бюджетна система України ... 11
3.1. Суть бюджетної системи України ... 11
3.2. Основні елементи бюджетної системи України ... 11
3.2.1. Принципи бюджетної системи України ... 11
3.2.2. Бюджетна класифікація ... 12
3.2.3. Складові частини бюджету ... 14
3.3. Висновки ... 15
3.4. Список літератури ... 15
4. Класифікація державних позик і джерела їх погашення ... 16
4.1. Суть поняття "державна позика" ... 16
4.1. Основні положення класифікації державних позик і джерел їх погашення ... 16
4.3. Висновки ... 18
4.4. Список літератури ... 18
5. Збалансування місцевих бюджетів ... 19
5.1. Суть поняття збалансування місцевих бюджетів ... 19
5.2. Основні проблеми збалансованості місцевих бюджетів. Фінансово-кредитні методи збалансування місцевих бюджетів ... 19
5.3. Висновки ... 21
5.4. Список літератури ... 21
6. Сутність і призначення міжнародних фінансів ... 22
6.1. Суть поняття "міжнародні фінанси" ... 22
6.2. Основні положення проблеми міжнародних фінансів ... 22
6.3. Висновки ... 23
6.4. Список літератури ... 23


1. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних товариств ... 3
2. Системи управління фінансами корпорацій ... 9
3. Об'єкти і суб'єкти фінансового контролю. Методи корпоративного фінансового контролю ... 16
3.1. Ревізія ... 17
3.2. Перевірка ... 21
3.3. Непрямі методи контролю ... 21
Література ... 23


1. Майнове оподаткування ... 3
1.1. Податок на нерухоме майно (нерухомість) ... 3
1.2. Плата (податок) за землю ... 4
2. Поділ податків за формою їх стягнення та способом зарахування до бюджету ... 9
3. Діяльність податкових органів стосовно розширення бази оподаткування ... 13
Література ... 20


1. Програма класифікації видатків бюджету ... 3
2. Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів ... 5
3. Порядок розробки кошторису медичного закладу ... 10
Література ... 21


1. Формування інституту місцевого самоврядування і його вплив на місцеві фінанси ... 3
2. Місцеві податки і збори в Україні ... 11
3. Зміст та значення Європейської хартії місцевого самоврядування ... 18
Література ... 22


1. Яким борговим цінним паперам ви надали б перевагу: акціям чи облігаціям? Поясніть чому? ... 3
2. Інструменти фондового ринку, їх проблеми. Фондовий ринок -інфраструктура фінансового ринку: недоліки, переваги ... 8
Література ... 17


1. Принципи організації фінансів корпорацій ... 3
1.1. Фактори оптимізації структури капіталу ... 3
1.2. Структура капіталу за галузями господарства ... 6
2. Амортизація і депресіація ... 7
Завдання 1 ... 10
Завдання 2 ... 11
Завдання 3 ... 12
Завдання 4 ... 13
Завдання 5 ... 14
Завдання 6 ... 15
Література ... 16


1. Пенсійний фонд ... 3
2. Особливості фінансових відносин у сфері страхування ... 6
Література ... 12


1. Пенсійне забезпечення та напрямки його реформування ... 3
2. Розрахунок лікарняних ліжок ... 9
3. Українська державна інноваційна компанія ... 12
Література ... 20


1. Податкова система і принципи оподаткування ... 3
2. Місцеві фінанси в економічній системі держави ... 10
Література ... 15


1. Податковий кредит та податкове зобов'язання з ПДВ ... 3
2. Податкова накладна з ПДВ ... 9
3. Валові витрати підприємства при обчисленні податку на прибуток ... 15
Література ... 27


1. Економічна природа і функції бюджету ... 3
1.1. Сутність бюджету. Бюджет як економічна категорія ... 3
1.2. Функції бюджету ... 4
1.3. Бюджетний механізм ... 5
2. Принципи і форми бюджетного фінансування ... 6
2.1. Сутність, склад і структура видатків державного бюджету ... 6
2.2. Принципи бюджетного фінансування ... 8
2.3. Форми бюджетного фінансування ... 9
Література ... 10


1. Джерела формування фінансових ресурсів держави і механізм їх розподілу ... 3
2. Особливості діяльності інвестиційних фондів і компаній як учасників фінансового ринку ... 7
3. Первинні та вторинні фондові ринки й механізм їх функціонування ... 16
Література ... 19


10. Бюджетна класифікація ... 3
Контрольні тести ... 7
Задача 1 ... 10
Задача 2 ... 13
Література ... 16


1. Поняття фінансових послуг. Умови їх надання ... 3
1.1. Сутність поняття "послуги" ... 3
1.2. Фінансові послуги в системі ринкових відносин ... 5
1.3. Фінансовий ринок як сфера надання фінансових послуг ... 7
Література ... 10


1. Сутність міжнародно-правових актів ... 3
2. Соціальний захист як складова соціальної політики ... 6
3. Значення міжнародно-правових актів у соціальному забезпеченні громадян України ... 10
Література ... 16


Завдання 1 ... 3
Завдання 2 ... 9
Завданням 3 ... 11
Завдання 4 ... 13
Література ... 14


1. Українські фінанси в часи правління Малоросійської колегії XVII-XVIII ст ... 3
2. Основні причини вивчення даної дисципліни ... 12
Література ... 16


1. Видатки бюджету ... 3
2. Державний кредит ... 9
Література ... 13


Завдання 1. Бюджетне фінансування науки ... 3
Завдання 2 ... 8
Завдання 3 ... 9
Завдання 4 ... 10
Література ... 12

Реферати з фінансів

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості