ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІНВЕСТУВАННЯ

1. Предмет, об'єкт та суб'єкти фiнансово-iнвестицiйного аналізу. Види фінансово-інвестиційного аналізу.....3
2. Оцінка вартості капіталу. Аналіз ефективності використання власного та залученого капіталу.....11
2.1. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства.....12
2.2. Майновий (витратний) підхід.....18
2.3. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу.....19
Література.....23


1. Шляхи активізації інвестування.....3
2. Об'єкти реальних інвестицій.....7
Література.....13


1. Учасники ринку цінних паперів.....3
2. Політика держави із залучення іноземних інвестицій.....8
Задача.....11
Література.....12


1. Методика дисконтування в проектному аналізі.....3
2. Аналіз комерційної здійснюваності проекту.....9
Задача 1.....12
Задача 2.....13
Література.....14


1. Яка дивідендна політика є найкращою і чому?.....3
2. Яку роль відіграє дивідендна політика у процесі прийняття рішення про інвестиції? Відповідь поясніть.....6
3. Які фактори інвестиційної політики притаманні акціям, державним облігаціям?.....9
Задача.....12
Література.....14


1. Експертиза інвестиційного проекту.....3
2. Методика оцінка інвестиційної вартості об'єкта.....13
3. Задача.....16
4. Задача.....16
Література.....17


1. Класифікація об'єктів іноземного інвестування.....3
2. Економічний та правовий зміст інвестиційної діяльності.....8
Література.....17


1. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів.....3
2. Задача.....21
Література.....22


1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.....3
2. Розрахунок точки беззбитковості.....8
Практичне завдання.....11
Література.....12


1. Інвестування в матеріальні активи. Бізнес-планування.....3
2. Інвестиційні інструменти і ринки, їх оцінка.....8
3. Формування інвестиційної стратегії і тактики інвестора, компанії (фірми).....12
Задача 1.....20
Задача 2.....20
Задача 3.....21
Література.....22


1. Інвестиційні інструменти: поняття і класифікація.....3
2. Інвестиційні посередники.....6
3. Інвестиційне проектування.....10
Література.....16


1. Інвестиційний клімат.....3
2. Інвестиційний прогноз.....7
Література.....15


1. Етапи розробки інвестиційного проекту.....3
2. Фінансовий аналіз проекту. Функції фінансового менеджера.....10
3. Маркетинговий план інвестиційного проекту.....15
Задача 1.....17
Задача 2.....17
Література.....19


1. Інвестиційна політика України на сучасному етапі.....3
1.1. Сучасний стан інвестиційної діяльності.....3
1.2. Проблеми активізації інвестиційної діяльності.....3
1.3. Мета та основні завдання Програми.....4
1.4. Роль держави в інвестиційній діяльності.....5
1.5. Напрями виконання Програми Дерегулювання підприємницької діяльності, лібералізація ділової активності та створення ефективного конкурентного середовища.....5
1.6. Фінансове забезпечення виконання Програми.....13
1.7. Етапи виконання Програми.....13
1.8. Очікувані результати виконання Програми.....14
1.9. Механізм управління та контролю за ходом виконання Програми.....15
2. Задача.....15
Література.....16


1. Ідентифікація проекту (визначення масштабу, галузі, складу, виду, типу, джерел фінансування, періодів реалізації).....3
2. Виробничий план інвестиційного проекту.....8
3. Процес управління проектом: планування, організація, контроль.....12
Задача 1.....18
Задача 2.....18
Література.....20


1. Законодавство України про інвестиції.....3
Задача.....12
Література.....14


1. Визначте основні напрямки державного інвестиційного кредитування.....3
2. Податковий інвестиційний кредит, суть та порядок організації.....13
2.1. Поняття інвестиційного податкового кредиту.....13
2.2. Умови надання кредиту.....13
2.3. Величина кредиту, що надається.....13
2.4. Терміни і вартість кредиту, що надається.....15
2.5. Ухвалення рішення про надання інвестиційного податкового кредиту.....15
2.6. Розрахунок ефективності надання інвестиційного податкового кредиту.....16
Література.....17


1. Кон'юнктура інвестиційного ринку.....3
2. Іноземні інвестиції.....12
Література.....21


1. Методологія оцінки ефективності інвестицій. Прості методи та методи дисконтування. Інші методи.....3
2. Економічна суть інвестування. Основні об'єкти інвестування, класифікація форм і видів інвестицій.....12
Задача.....18
Література.....19


1. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів.....3
2. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу.....10
Література.....18


1. Методи оптимізації джерел інвестиційних ресурсів.....3
2. Теоретичні засади державного регулювання інвестиційних процесів.....7
Задача.....15
Література.....16


1. Основні напрями інвестиційної стратегії.....3
2. Планування та контроль капіталовкладень.....5
3. Показники ефективності інвестиційного проекту.....9
Література.....16


15. Основні поняття інвестиційної діяльності.....3
40. Методи оцінки інвестиційного проекту.....5
Література.....15


1. Інвестиційні посередники.....3
2. Інвестиційне проектування.....8
Задача.....16
Література.....17


1. В чому переваги прискореної амортизації?.....3
2. Що слід враховувати використовуючи ціновий механізм регулювання інвестиційної діяльності?.....7
3. В якому випадку держава може здійснювати ефективну стабілізаційну політику?.....11
Задача.....14
Література.....16


1. Інвестиційна стратегія і тактика: методологія і принципи розробки.....3
2. Інвестиційні інструменти: види, класифікація та їх характеристики.....13
Задача.....18
Література.....19


1. Розробка стратегії проекту.....3
2. Кошторисна документація: види кошторисів.....10
Література.....20


1. Функціональні учасники інвестиційного процесу.....3
Задача.....13
Література.....14


1. Оперативне управління реструктуризації портфелю фінансових інвестицій.....3
2. Задача.....14
Література.....16


1. Фактори ризику в інвестиційному процесі.....3
2. Задача.....17
Література.....18

Реферати з інвестування

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості