ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ

1. Особливості монетарного господарства Боспорського царства ... 3
2. Особливості розвитку грошового ринку Правобережної України в другій половині 17-18 ст ... .6
3. Грошове господарство на Закарпатті у 20-х роках 20 ст ... .9
Література ... 19


1. Економічна історія А. Сміта ... 3
2. Виникнення маржиналізму в ІІ пол. ХІХ ст., його загальна характеристика ... 8
3. Революційно-демократична економічна думки в Україні в ХІХ ст ... 12
Література ... 22


1. Економічний розвиток Англії в XVI-XVII ст ... 3
2. Німецьке економічне диво ... 9
3. Неп на Україні ... 13
Література ... 18


1. В чому виявився буржуазний характер програми декабристів в Україні і в чому полягала їх дворянська обмеженість? ... 3
2. Неолібералізм - теорія соціально-ринкової економіки ... 8
Література ... 12


1. Економічний розвиток Іспанії у ХVІ-ХVІІ ст ... 3
2. Економічний розвиток США 1940-1990 рр. Рейганоміка ... 9
3. Голодомор на Україні 1932-33 рр.: випадковість чи закономірність? ... 14
Література ... 17


1. Проаналізувати економіку середньовічної Англії ... 3
1.1. Англосакські королівства в Британії і особливості процесу феодалізації ... 3
1.2. Аграрний лад і положення селянства ... 5
1.3. Розвиток міст ... 6
1.4. Економічний розвиток Англії в XIII ст ... 7
1.5. Економічні і соціальні зрушення в англійському селі в Англії в XIV-XV ст ... 8
1.6. Економічний розвиток англійського села в XV ст ... 9
1.7. Розвиток англійської промисловості і торгівлі в XV ст ... 10
2. Економічний розвиток України в умовах перехідної економіки (1990-ті рр. - початок ХХІ ст.) ... 11
Література ... 20


1. Поняття економічної думки Стародавньої Азії ... 3
2. Американська школа Джона Бейтса Кларка ... 12
Література ... 17


1. Джерела історії ... 3
2. Особливості світової економічної кризи у Великобританії, Франції, Німеччині ... 9
3. Скіфська культура ... 15
Література ... 19


1. Особливості політичної економії США XVIII-XIX ст ... 3
2. Різноманітні підходи до теорії конкуренції ... 8
Література ... 22


1. Періодизація та етапи розвитку фінансової науки та її історія ... 3
1.1. Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки ... 3
1.2. Розвиток фінансової науки в Україні ... 6
1.3. Сучасна світова наукова фінансова думка ... 9
2. Теорія економіко-політичних кон'юнктурних циклів ... 11
2.1. Теорія циклів ... 11
2.2. Класифікація економічних циклів за тривалістю ... 12
2.3. Особливості сучасних економічних циклів ... 15
2.4. Теорія "довгих хвиль" в економіці ... 17
Література ... 20


1. Фінансово-скарбові інститути козацької України ... 3
2. Основні засади управління державним господарством у XVII-XVIII ст ... 8
Література ... 17


1. Французька школа фізіократії ... 3
2. Основні положення економічної теорії Д. Кейнса ... 9
Література ... 19


1. Економічний розвиток Франції в кінці 19 - на початку 20 ст ... 3
1.1. Причини промислового відставання ... 3
1.2. Структура французької економіки ... 4
1.3. Особливості фінансово-економічної системи ... 5
1.4. Сільське господарство ... 8
2. Економічний розвиток західноукраїнських земель у 20-30-х роках ХХ ст ... 10
2.1. Економічне становище західноукраїнських земель ... 10
2.2. Характер промислового розвитку ... 10
2.3. Стан сільського господарства ... 12
2.4. Кооперативний рух ... 13
Література ... 19


1. Економічна теорія Ф. Кене ... 3
2. Теорія монетаризму М. Фрідмена ... 6
Література ... 16


1. Визначити основні закономірності та особливості генези ринкових відносин у промисловості країн Західної, Центральної та східної Європи і США ... 3
1.1. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи ... 3
1.2. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи ... 9
2. Економічний розвиток України в умовах перехідної економіки (1990-ті рр. - початок ХХІ ст.) ... 13
Література ... 23


1. Економічні джерела в історії Стародавнього світу ... 3
2. Геополітичні цикли економічного розвитку України ... 10
Література ... 16


1. Економічне піднесення Німеччини кінця ХІХ - початку ХХ ст ... 3
1.1. Промисловий переворот ... 3
1.2. Індустріалізація ... 5
1.3. Особливості аграрного розвитку ... 8
1.4. Міжнародні економічні відносини ... 9
2. Індустріалізація в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст ... 13
2.1. Посилення командно-адміністративних методів управління економікою ... 13
2.2. Завдання та хід індустріалізації ... 15
2.3. Особливості та наслідки індустріалізації ... 17
Література ... 22


1. Господарство світу 20-х років ХХ ст ... 3
1.1. Економічні наслідки Першої світової війни ... 3
1.2. Версальська система ... 7
1.3. План Дауерса та його наслідки ... 9
2. Економічні реформи 50-60-х років ХХ ст. і Україна ... 10
2.1. Реформа управління народним господарством ... 10
2.2. Експерименти в сільському господарстві ... 13
2.3. Наслідки економічних реформ в Україні ... 15
Література ... 17


1.Економіка України Литовсько-польського періоду ... 3
Вступ ... 3
1.1. Розвиток торгівлі в Україні Литовсько-Польського періоду ... 3
1.2. Податкова система Литовсько-Польського періоду ... 6
1.3. Ремесла ... 7
1.4. Аграрні відносини в Україні Литовсько-Польського періоду ... 8
Висновки ... 17
2. Характер і темпи індустріалізації і новобудов 30-х років ... 18
Вступ ... 18
2.1. Характер індустріалізації в Україні ... 18
2.2. Новобудови в Україні 30-х років ... 20
2.3. Вплив індустріалізації та колективізації на економічний розвиток України ... 22
Висновки ... 24
Література ... 25


1. Історичний напрям в економічній думці та його еволюція ... 3
1.1. Характеристика основних принципів історичної школи ... 3
1.2. Нова історична школа та "соціальний напрям" ... 5
2. Економічні погляди українських народників ... 11
Література ... 16


1. Капіталізм та теорія класів ... 3
2. Зародження політичної економії в Англії та Франції ... 7
2.1. Виникнення класичної політичної економії в Англії ... 7
2.2. Виникнення класичної політичної економії у Франції ... 10
Література ... 18


1. Формування колоніальної системи ... 3
2. Сучасні проблеми Європейського союзу ... 11
3. Економічні програми урядів УНР та гетьманату ... 16
Література ... 19


1. Еволюція класичної політекономії: економічні погляди Ж. Сея, Т. Мальтуса, Дж. Мілля ... 3
2. Післявоєнні соціально-інституціональні концепції ... 12
Тестові завдання ... 17
Література ... 18


1. Мануфактурний період світової економіки (XVI -XVIII ст.) ... 3
1.1. Мануфактура: назва, типи, види ... 3
1.2. Розвиток мануфактур в Голландії ... 5
1.3. Особливості мануфактурного виробництва Англії, Франції, Німеччини ... 6
2. Кооперативний рух в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) ... 9
2.1. Зародження кооперативного руху ... 9
2.2. Види кооперативів, їхня діяльність та здобутки ... 10
2.3. Роль та значення кооперації в економічному та культурно-національному житті українців ... 13
Література ... 18


1. Марксизм як економічне вчення ... 3
2. Післявоєнний німецький неолібералізм і розвиток концепції соціального ринкового господарства ... 9
Тестові завдання ... 18
Література ... 19


1. Меркантилізм ... 3
2. Ліберально-буржуазна економічна думка в пореформений період ... 15
Література ... 21


1. Меркантилізм - перша концепція ринкової економіки ... 3
2. Ідеї марксизму в роботах українських економістів ... 6
3. Сучасний інституціоналізм ... 11
Література ... 15


1. Ремесло і розвиток міст у Київській Русі ... 3
2. Спільний ринок як форма економічної інтеграції ... 7
Література ... 19


1. Дайте загальну характеристику творчості Д. Рікардо ... 3
2. Розкрийте зміст "закону народонаселення" Т.Р. Мальтуса ... 9
3. Виділіть історичну зумовленість неолібералізму у 70-х роках ХХ ст ... 12
Література ... 22


1. Види земельної ренти в період середньовіччя в Західній Європі ... 3
2. Політика великого стрибка в Китаї ... 9
3. Теорія пізнього меркантилізму ... 13
4. Концепція Шарля Фур'є ... 17
Література ... 22


1. Економічне вчення стародавньої Греції ... 3
2. Економічні погляди С. Сісмонді ... 9
3. Формування політичної економії соціалізму в 20-50 рр ... 14
Література ... 21


1. Подолання економічних наслідків першої світової війни та стабілізація господарства світу ... 3
1.1. Економічні наслідки першої світової війни ... 3
1.2. Версальський договір ... 4
1.3. Подолання економічних наслідків першої світової війни ... 5
2. Сільське господарство України в дореформений період в ХІХ - на початку ХХ ст ... 10
2.1. Сільське господарство України на початку ХІХ ст ... 10
2.2. Сільське господарство України в середині ХІХ ст ... 13
2.3. Виробнича спеціалізація землеробства ... 15
Література ... 20


1. Українські фінанси в часи правління Малоросійської колегії XVII-XVIII ст ... 3
2. Основні причини вивчення даної дисципліни ... 12
Література ... 16

Реферати з історії економіки

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості