ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Проблеми теорії адміністративно-державного управління ... 3
2. Переваги та недоліки лінійної, функціональної структури управління ... 9
3. Методи профілактики стресу ... 12
Література ... 16


1. Особливості адміністративної роботи менеджера ... 3
4. Елементи етики ділових контактів ... 15
24. Використання матричних структур ... 20
29. Система планування робочого часу ... 22
Література ... 25


1. Відповідальність підлеглих ... 3
2. Проведення ділових бесід ... 7
3. Делегування повноважень ... 11
4. Діловодство щодо пропозицій, заяв, скарг громадян ... 18
Література ... 21


1. Стратегічний державний менеджмент ... 3
2. Делегування повноважень як спосіб зміцнення влади ... 8
3. Законодавчі акти регулювання соціально-трудових відносин ... 11
Література ... 16


1. Методи формування колективу ... 3
2. Переваги і недоліки дивізіональної і матричної структури управління ... 9
3. Вироблення стратегії організації ... 13
Література ... 16


1. Функції менеджера ... 3
2. Типи підлеглих і тактика побудови взаємовідносин з ними ... 12
3. Елементи етики ділових контактів ... 15
4. Ведення ділової політики: майстерність публічного виступу ... 18
Література ... 21


1. Класифікація організаційних структур управління ... 3
2. Модель джерел влади К. Хейлса ... 6
3. Ознаки трудового колективу ... 7
4. Переваги та недоліки дії дивізіональної та матричної структур управління ... 10
Література ... 14


1. Телефон як засіб контактів ... 3
2. Права підлеглих та обов'язки підлеглих ... 5
3. Управлінська праця та її наукова функція ... 8
4. Штатний розпис організації ... 17
Література ... 18


1. Основні права і обов'язки підлеглих ... 3
2. Класифікація зборів і нарад ... 6
3. Прийом відвідувачів ... 9
4. Права підлеглих і обов'язки підлеглих ... 11
Література ... 14


10. Стратегії впливу на підлеглих ... 3
15. Обхід робочих місць ... 7
21. Управління "за відхиленнями" ... 10
34. Реквізити офіційних документів ... 12
Література ... 20


10. Стратегії впливу на підлеглих ... 3
15. Обхід робочих місць ... 5
21. Управління "за відхиленнями" ... 8
34. Реквізити офіційних документів ... 10
Література ... 17


1 (8). Обов'язки підлеглих ... 3
2 (17). Телефон як засіб контактів ... 7
3 (18). Прийом відвідувачів ... 9
4 (32). Організаційно-розпорядчі документи ... 13
Література ... 19


1. Ознаки трудового колективу ... 3
2. Тенденції розвитку адміністративного державного управління ... 7
3. Стратегічний державний менеджмент ... 15
Література ... 20


1. Види колективів ... 3
2. Значення елементів при проектуванні організації ... 7
3. Вибір та виконання стратегії ... 9
Література ... 14


3. Менеджери різних рівнів управління ... 3
22. Принцип тиску "знизу" ... 6
14. Елементи етики ділових контактів ... 8
27. Способи привернення і утримання уваги слухачів ... 13
Література ... 16


1. Управлінські ролі менеджера ... 3
2. Комунікаційний процес, його етапи і види ... 6
3. Проведення ділових бесід ... 13
4. Напрямки наукової організації праці ... 16
Література ... 20


4. Вимоги до сучасного менеджера ... 3
21. Підготовка і проведення зборів ... 8
18. Телефон як засіб контактів ... 15
9. Типи підлеглих і тактика побудови взаємовідносин з ними ... 17
Література ... 20


1. Проведення ділових бесід ... 3
2. Техніка контактів з підлеглими ... 6
3. Основні права і обов'язки підлеглих ... 9
4. Класифікація зборів і нарад ... 12
Література ... 17


Реферати з адміністративного менеджменту

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості