ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

12. Функції та структура Державної контрольно-ревізійної служби ... 3
35. Касове виконання дохідної частини бюджету ... 9
Література ... 13


1. Охарактеризувати органи управління бюджетом ... 3
1.1. Міністерство фінансів України - центральний орган державної виконавчої влади в сфері фінансової діяльності ... 3
1.2. Організації при Міністерстві фінансів України: Державні Контрольно-ревізійна служба України та Казначейство. Завдання, функції та структура ... 6
2. Опишіть точки зору сучасних економістів на визначення бюджетного процесу ... 9
3. Визначте основні етапи і терміни складання Державного бюджету України. Документація, яка при цьому використовується ... 13
Література ... 19


1. Складові бюджетного менеджменту ... 3
2. Проблемні аспекти підготовки фінансової звітності ... 6
Література ... 14


1. Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах ... 3
2. Проаналізувати співвідношення між податковими і неподатковими надходженнями бюджетів за роки незалежності Української держави ... 12
2.1. Аналіз складу неподаткових надходжень до бюджетів в Україні у 2004 році ... 12
2.2. Аналіз складу неподаткових надходжень до бюджетів в Україні у 2005 році ... 15
Література ... 18


1. Проблеми забезпечення виконання дохідної частини бюджетів ... 3
2. Провести аналіз виконання дохідної частини місцевого бюджету (на вибір) ... 7
Література ... 13


1. Податкові надходження до бюджетів, їх характеристика, роль і місце в доходах цих бюджетів ... 3
2. Провести аналіз виконання видаткової частини Державного бюджету України ... 11
Література ... 17


1. Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце в доходах цих бюджетів ... 3
2. Провести аналіз виконання видаткової частини місцевого бюджету (на вибір) ... 8
Література ... 13


1. Проблеми забезпечення виконання дохідної частини бюджетів ... 3
2. Проаналізувати виконання кошторису бюджетної установи ... 8
Література ... 16


1. Міжбюджетні відносини: стан і проблеми удосконалення ... 3
1.1. Бюджетні потоки та їх види ... 3
1.2. Бюджетні трансферти і порядок їх виділення та перерахування ... 3
1.3. Бюджетні позички: порядок видачі та погашення ... 4
1.4. Взаємні розрахунки між бюджетами: причини виникнення та порядок проведення ... 6
1.5. Взаємозалік коштів по фінансуванню в рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах: порядок проведення ... 7
1.6. Вилучення коштів на користь Державного бюджету ... 9
1.8. Шляхи вдосконалення взаємовідносин бюджетів різних рівнів ... 9
2. Проаналізувати діючий порядок виконання бюджетів за доходами (на прикладі конкретного бюджету) ... 13
Література ... 20


1. Бюджетний розпис як основа виконання бюджету ... 3
2. Проаналізувати роль міжбюджетних трансфертів у виконанні конкретного бюджету ... 11
Література ... 15
Додаток ... 16


1. Загальна організація та управління виконанням відповідного бюджету ... 3
2. Проаналізувати діючий порядок контролю за виконанням Державного бюджету ... 11
Література ... 19


1. Виконання бюджетної політики ... 3
2. Проаналізувати діючий порядок контролю за виконанням місцевого бюджету ... 7
Література ... 14


1. Казначейська система виконання державного бюджету в Україні ... 3
2. Розробити схему розподілу ВВП і національного доходу за допомогою бюджету ... 12
Література ... 16


1. Зв'язок між виконанням бюджету і оцінкою програм ... 3
2. Проаналізувати і дати характеристику показників Державного бюджету України за попередній, поточний і наступний роки ... 10
Література ... 17


1. Зміст і призначення аудиту ефективності ... 3
2. Розробити схему розподілу ВВП і національного доходу за допомогою бюджету ... 11
Література ... 15


1. Показники ефективності бюджетного контролю ... 3
2. Охарактеризувати взаємозв'язки між окремими ланками бюджетної системи України ... 12
Література ... 17
Додаток ... 18


1. Порядок застосування санкцій до порушників бюджетної дисципліни ... 3
2. Проаналізувати склад і структуру, динаміку доходів і видатків України з останні три роки ... 9
Література ... 16


1. Бухгалтерські служби фінансових органів та їх роль в організації виконання бюджетів ... 3
1.1. Облік податків і зборів (обов'язкових платежів до Державного бюджету) ... 3
1.2 Сутність та функції бюджетного обліку ... 6
1.3. Політика, предмет і метод бюджетного обліку ... 7
1.4. Організація обліку виконання бюджету ... 9
2. Охарактеризувати взаємозв'язки між окремими ланками бюджетної системи України ... 13
Література ... 18


1. Стан бюджету та фактори, які впливають на нього ... 3
2. Проаналізувати склад, структуру динаміку доходів і видатків обласного бюджету ... 8
Література ... 16


1. Бюджетний дефіцит, його причини та методи управління ... 3
2. Проаналізувати склад, структуру, динаміку доходів і видатків районного бюджету за останні три роки ... 11
Література ... 18


1. Кошторис як основний фінансовий план бюджетної установи ... 3
2. Проаналізувати склад, структуру, динаміку доходів і видатків міського бюджету за останні три роки ... 8
Література ... 14


1. Функціонування мінфіну і його роль у функціонуванні бюджету ... 3
2. Проаналізувати співвідношення між податковими і неподатковими надходженнями бюджетів за роки незалежності Української держави ... 10
2.1. Аналіз складу неподаткових надходжень до бюджетів в Україні у 2004 році ... 10
2.2. Аналіз складу неподаткових надходжень до бюджетів в Україні у 2005 році ... 13
Література ... 16


1. Функціонування мінфіну і його роль у функціонуванні бюджету ... 3
2. Проаналізувати діючий порядок фінансування бюджетних установ з місцевих бюджетів ... 10
Література ... 16


Реферати з бюджетного менеджменту

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості