ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Аналіз звіту про рух грошових коштів ... 3
2. Антикризове фінансове управління підприємством ... 5
Література ... 12


1. Антикризове фінансове управління на підприємстві ... 3
2. Ризик портфелю цінних паперів ... 8
Література ... 13


14. Прогнозування фінансових потреб виробничої фірми ... 3
Задача 14 ... 10
Задача 31 ... 11
Література ... 12


1. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності компанії ... 3
Задача 7 ... 10
Задача 24 ... 11
Література ... 12


1. Оцінка рівня фінансових ризиків ... 3
2. Управління реальними інвестиціями ... 10
Задача 1 ... 15
Задача 2 ... 16
Задача 3 ... 17
Література ... 19


1. Операційний аналіз, його ключові елементи ... 3
2. Способи зменшення ризиків. Валютний ризик ... 13
Задача 1 ... 16
Задача 2 ... 17
Задача 3 ... 18
Література ... 20


1. Методи управління фінансовими ризиками ... 3
2. Дивідендна політика ... 7
Задача 1 ... 10
Задача 2 ... 11
Задача 3 ... 11
Література ... 13


1. Управління прибутком ... 3
2. Поточне перспективне і стратегічне фінансове планування ... 7
Задача 1 ... 18
Задача 2 ... 19
Задача 3 ... 20
Література ... 22


1. Управління дебіторською заборгованістю ... 3
2. Дивідендна політика підприємства ... 9
Задача 1 ... 12
Задача 2 ... 13
Задача 3 ... 14
Література ... 16


1. Інфляційний ризик і інфляційна премія ... 3
2. Критерій прийняття управлінських рішень у фінансовому менеджменті ... 8
Література ... 13


1. Підприємницький ризик. Взаємодія фінансового й операційного важелів і оцінка сукупного ризику, пов'язаного з підприємством ... 3
2. Оцінка вартості грошей з урахуванням фактора інфляції ... 8
Література ... 14


1. Використання показника "поріг рентабельності" для планування прибутку підприємства ... 3
2. Визначення середньозваженої вартості капіталу і застосування цього показника у фінансовому менеджменті ... 7
Література ... 12


1. Управління грошовими коштами, залишками на поточних рахунках ... 3
2. Основні методи і прийоми аналізу фінансової звітності ... 7
Література ... 14


1. Конкуренція і методичний інструментарій обліку фактору ліквідності ... 3
2. Визначення вартості інвестиційних ресурсів ... 10
Література ... 14


1. Внутрішній аудит у фінансовому менеджменті ... 3
2. Політика оптимального оподаткування ... 8
Література ... 11


Реферати з фінансового менеджменту

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості