ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

Контрольна робота з кадрового менеджменту

1. Методи, техніки і технології, які використовуються в кадровому менеджменті ... 3
2. Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика ... 10
3. Зміст роботи кадрового органу в управлінні кадровим резервом ... 13
Література ... 16

 СКАЧАТИ КОНТРОЛЬНУ 

Файл з контрольною знаходиться в RAR‑архіві (тисніть на посилання "СКАЧАТИ КОНТРОЛЬНУ"). Для відкриття архіву необхідний пароль. Вартість пароля - 25 грн. Для отримання пароля зв'яжіться зі мною за телефонами:
     097 118 72 59 - Київстар
     099 276 45 64 - Vodafone
     0332 71 50 67 - телефон у Луцьку
або через Viber  097 118 72 59
і повідомте номер цієї роботи -  47133 . Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей я повідомлю Вам пароль через SMS або на Viber (можете передзвонити - пароль просто продиктую).

Можливі способи оплати:

     1. Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.). Докладніше...
     2. Поповнення мобільного рахунку телефону
        097 118 72 59
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
Довідка: Порядок переказу коштів у мережі Київстар
     3. Студенти міста Луцька можуть придбати цю роботу за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Маєте сумніви - читайте ГАРАНТІЇ
Виникли запитання? - телефонуйте або пишіть у Viber  097 118 72 59.
     Мій e-mail:     ureferat@gmail.com

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості

   

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Етапи побудови кадрової політики ... 3
2. Загальна характеристика роботи кадрових служб при реалізації політики зайнятості населення ... 8
3. Загальна характеристика особливостей національної ділової культури українців ... 15
Література ... 17


1. Урахування зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на організацію кадрової політики ... 3
2. Наймання, добір і прийом персоналу, характеристика етапів ... 6
3. Професійна орієнтація. Розвиток кадрового потенціалу ... 14
Література ... 19


1. Назвіть чинники, які впливають на кількісний та якісний склад кадрових служб ... 3
2. Обґрунтуйте доцільність кадрових інвестицій ... 8
3. Дайте визначення поняття "кадрове забезпечення" ... 16
Література ... 17


1. Основні аспекти і рівні вивчення людського фактору ... 3
2. Стохастична позиційна модель обчислення витрат внесків у людський капітал ... 10
3. Планування і аналіз показників праці, витрати на персонал ... 13
Література ... 22


1. Методи, техніки і технології, які використовуються в кадровому менеджменті ... 3
2. Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика ... 10
3. Зміст роботи кадрового органу в управлінні кадровим резервом ... 13
Література ... 16


1. Стохастична позиційна модель обчислення витрат внесків у людський капітал ... 3
2. Планування і аналіз показників праці, витрати на персонал ... 6
3. Зміст роботи персоналу управління щодо наукової організації праці ... 15
Література ... 18


1. Управління персоналом як складова стратегії розвитку організації ... 3
2. Основні методи планування чисельності персоналу ... 11
Література ... 17


1. Предмет і об'єкт дослідження дисципліни управління персоналом ... 3
2. Методи побудови системи управління персоналом ... 7
3. Система службового і професійного просування персоналу ... 11
Література ... 14


1. Визначте рівні управління в системі кадрового менеджменту ... 3
2. Визначте моделі вимірювання індивідуальної вартості працівника ... 7
3. Дайте визначення поняття "управління зайнятістю" ... 10
Література ... 12


1. Місце і роль кадрового менеджменту в системі сучасних наук ... 3
2. Методи побудови системи управління персоналом ... 10
3. Поняття та етапи ділової кар'єри персоналу ... 16
Література ... 20


1. Визначте тенденції розвитку служби зайнятості ... 3
2. Поясніть суть організації праці ... 12
3. Дайте визначення поняття "кадровий менеджмент" ... 13
Література ... 15


1. Сутність організації та її роль у житті сучасного суспільства ... 3
2. Характеристика організаційних ресурсів. Специфіка управління людськими ресурсами ... 9
Література ... 15


1. Людина в моделі управління Ф. Тейлора ... 3
2. Сучасні вимоги до кадрової політики підприємства ... 5
3. Зміст та послідовність дій при прогнозуванні і плануванні потреби в кадрах ... 11
Література ... 18


1. Стратегічні зміни в корпоративному управлінні та їх вплив на сучасний бізнес ... 3
2. Принципи побудови системи управління персоналом ... 8
3. Зміст роботи кадрових органів в управлінні діловою кар'єрою ... 15
Література ... 19


1. Різновиди та зміст планів по персоналу ... 3
2. Теорії Мак Клелланда, Герцберга. Модель Портера Лоулера ... 8
3. Управління адаптацією персоналу ... 12
Література ... 18


1. Методи аналізу ефективності використання робочого часу ... 3
2. Управління плинністю персоналу в організаціях ... 5
Література ... 12


1. Сучасні функції служби персоналу ... 3
2. Джерела залучення персоналу ... 6
3. Система професійного просування робітників ... 12
Література ... 15


1. Оперативний план роботи з персоналом ... 3
2. Управління адаптацією персоналу ... 7
3. Пізнавальні і та індивідуально-психологічні властивості особистості ... 11
Література ... 15


1. Кадровий менеджмент ... 3
2. Типи кадрових політик, їх стисла характеристика ... 10
3. Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика ... 14
Література ... 17


1. Основні напрями діяльності служб персоналу ... 3
2. Критерії відбору персоналу ... 6
3. Види і етапи ділової кар'єри ... 10
Література ... 14


1. Кадрове планування як ефективний метод реалізації кадрової політики ... 3
1.1. Планування роботи з кадрами ... 3
1.2. Прогнозування в управлінні персоналом ... 6
1.3. Планування чисельності і складу працівників ... 8
1.4. Визначення перспективної потреби в спеціалістах ... 9
1.5. Методи розрахунку потреби в робітників кадрах ... 11
Література ... 14


1. Методи управління персоналом ... 3
2. Методи управління персоналом в японських корпораціях ... 4
3. Комплексна оцінка керівників і спеціалістів ... 10
Література ... 14


10. Різновиди та зміст планів по персоналу ... 3
15. Теорії Мак-Клелланда, Герцберга, Модель Портера Лоулера ... 8
21. Управління адаптацією персоналу ... 12
Література ... 17


1. Механізм дії мотивації до праці через поведінку. Потреби, винагороди, закон результату. Мотивація та компенсація ... 3
2. Змістові теорії мотивації ... 7
2.1. П'ятирівнева ієрархія потреб Маслоу ... 7
2.2. Теорія ЖВЗ Алдерфера ... 10
2.3. Теорія трьох потреб МакКлелланда ... 10
2.4. Двофакторна теорія Герцберга ... 12
3. Процесуальні теорії мотивації ... 14
3.1. Теорія сподівання Врума ... 14
3.2. Теорія справедливості ... 16
3.3. Об'єднана модель мотивації Портера-Лоулера ... 16
Література ... 18


1. Навчання персоналу ... 3
1.1. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності ... 3
1.2. Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на виробництві ... 6
1.3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу ... 11
Практичне завдання ... 15
Література ... 18


1. Оперативний план роботи з персоналом ... 3
2. Етапи адаптації персоналу ... 8
3. Пізнавальні та індивідуально-особистісні властивості особистості ... 11
Література ... 19


1. Суть і функції соціального партнерства ... 3
2. Оформлення документів по прийому на роботу ... 9
Література ... 13


1. Склад і структура персоналу ... 3
2. Методи управління персоналом в західноєвропейських корпораціях ... 9
3. Управління плинністю персоналу в організаціях ... 13
Література ... 20


1. Зміст та завдання політики менеджменту персоналу ... 3
2. Регулювання трудової діяльності персоналу ... 8
Література ... 16


1. Кадрова політика, її зміст та етапи ... 3
2. Джерела залучення персоналу ... 10
3. Система професійного просування робітників ... 14
Література ... 16


1. Реквізити службових документів. Вимоги до бланків ... 3
2. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу ... 16
Література ... 21


1. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу ... 3
2. Правила поведінки та дисциплінарні процедури ... 11
3. Організаційна ефективність менеджменту персоналу ... 17
Література ... 18


1. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу ... 3
1.1. Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу ... 3
1.2. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу ... 7
1.3. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації ... 9
2. Режим праці та відпочинку ... 13
Література ... 19


1. Перерахуйте елементи структури кадрової служби ... 3
2. Визначте джерела функціонування персоналу ... 6
3. Дайте визначення поняття "кадри" ... 10
Література ... 12


1. Система управління персоналом ... 3
2. Критерії відбору персоналу ... 7
3. Види і етапи ділової кар'єри ... 11
3.1. Сутність поняття, типи і фактори кар'єри ... 11
3.2. Етапи кар'єри та етапи життя ... 13
3.3. Фактори успіху розвитку кар'єри ... 14
Література ... 19


1. Система управління персоналом ... 3
2. Методи управління персоналом в американських корпораціях ... 7
3. Аналіз плинності персоналу ... 11
Література ... 16


1. Поняття і види умов праці ... 3
2. Розвиток і професійне навчання в управлінні ... 11
Література ... 16


1. Стадії розвитку організації ... 3
2. Теорія "ієрархії потреб" А. Маслоу ... 6
3. Аналіз і оцінка стану трудової дисципліни ... 9
Література ... 13


1. Роль інформації в процесі взаємодії суб'єкта і об'єкта управління ... 3
2. Управління конфліктами ... 10
3. Охарактеризувати поведінкові сторони перерахованих міжособистісних ролей ... 18
Література ... 20


1. Можливості роботи за спеціальністю ... 3
2. Основні напрямки трудової діяльності. Спеціалісти в галузі управління трудовими ресурсами ... 4
3. Роль і значення людських ресурсів в системі управління суспільством, фази відтворення людських ресурсів ... 5
5. Система управління людськими ресурсами ... 5
5. Управління демографічними процесами ... 6
6. Управління освітою та профорієнтацією ... 7
7. Управління працею ... 9
8. Управління кадрами ... 9
9. Управління соціальним розвитком колективом ... 10
10. Управління саморозвитком і самореалізацією персоналу ... 12
11. Управління розподілом та перерозподілом трудових ресурсів ... 13
12. Управління робочими місцями ... 14
Література ... 16


1. Завдання та принципи кадрового планування ... 3
2. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб ... 8
Література ... 13


1. Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури та їх використання в кадровому менеджменті ... 3
2. Цілі, норми і засоби здійснення кадрових заходів під час реалізації кадрової політики ... 10
Література ... 19