ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СИТУАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І КОНТРОЛІНГУ

1. Відхилення між фактичною і нормативною собівартістю - основа економічного аналізу ... 3
2. Сутність контролінгу в системі прийняття управлінських рішень ... 6
Задача ... 11
Література ... 12


1. Розкрити суть класифікації витрат за центрами відповідальності. Дати визначення поняття "центр відповідальності" ... 3
2. У чому полягає трансформація бухгалтерського обліку в частині формування інформації для керування? ... 5
3. Перелічити фактори, що визначають зовнішні та внутрішні можливості підприємства ... 8
4. У чому виявляється необхідність здійснення етапу управління витратами - оцінка ефективності? ... 12
Задача 21 ... 14
Література ... 15


1. У чому переваги і недоліки поетапної організації контролінга на підприємстві? ... 3
2. Перелічити існуючі методи калькулювання собівартості. Вкажіть, що лежить в основі розподілу витрат по цих методах ... 6
3. Охарактеризувати технологічний процес і процес накопичення інформації про відхилення витрат на сировину та матеріали ... 8
4. У чому полягає взаємозв'язок видів діяльності в ланцюжку цінностей? ... 12
Задача ... 13
Література ... 14


1. Охарактеризувати степінь нормативного регулювання контролінгу - внутрішні робочі документи підприємства ... 3
2. Перелічити і охарактеризувати основні, на Вашу думку, класифікаційні ознаки. Розкрийте суть взаємозв'язку різних угрупувань витрат при визначенні прибутку ... 4
3. Яка роль контролінгового центру по оптимізації прибутку в системі внутрішнього документообігу підприємства? Який порядок розрахунку відхилень витрат на сировину та матеріали? ... 8
4. Які види діяльності може містити в собі ланцюжок цінностей? ... 13
Література ... 14


1. Методи оперативної діагностики. Аналіз фінансового стану ... 3
2. Методи витратного ціноутворення ... 13
Література ... 16


1. Підходи господарського (підприємницького) ризику до вимірювання ризику ... 3
2. Керування за слабкими сигналами ... 7
3. Проведіть експрес-діагностику фінансової заможності фірми ... 8
Література ... 19


1. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності ... 3
2. Різноманітність витрат та їх групування за певними ознаками ... 7
Література ... 16


Реферати з ситуаційного менеджменту і контролінгу

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості