ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Роль формальних колективів в діяльності організації ... 3
2. Основні джерела залучення персоналу в організацію ... 8
Література ... 12


1. Впровадження інформаційних технологій у практику підприємств ... 3
2. Результативність як об'єкт управління ... 11
Література ... 19


1. Принципи формування неформальних колективів ... 3
2. Суть конфліктів та причини їх виникнення ... 12
Література ... 21


1. Сутність і мета соціально-психологічних методів управління ... 3
1.1. Суть соціально-психологічних методів управління ... 3
1.2. Теоретичні підходи підвищення ефективності використання соціально-психологічних методів управління ... 6
2. Передумови прийняття управлінських рішень ... 12
Література ... 17


1. Сутність економічної стратегії. Класифікація базисних (еталонних) стратегій ... 3
2. Прогнозування виробничої діяльності підприємства: суть, роль, види і методи ... 8
Література ... 12


1. Основні вимоги законодавства України до безпечних умов праці ... 3
2. Технологія прийняття управлінських рішень ... 10
Література ... 18


1. Цільові способи в системі управління підприємством ... 3
2. Інформаційні основи цільового управління ... 5
Тест ... 11
Література ... 12


1. Практичний досвід використання цільового управління в Східно-Азіатських країнах ... 3
2. Складання карти впливу керівників на ключові результати ... 8
Тест ... 11
Література ... 12


1. Формування системи цільового управління виробництва на підприємстві ... 3
2. Фактори результативності та якості керівництва за результатами ... 11
Література ... 15


1. Рекомендації для здійснення ефективного делегування ... 3
2. Поняття виробничого менеджменту ... 9
Література ... 15


Завдання 1. Методи аналізу загальної ситуації в галузі та конкуренції в ній ... 3
1.1. Методики діагностики галузі ... 3
1.2. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером) ... 5
Завдання 2. Ситуація ... 9
Література ... 12


1. Спрощене зображення організації як відкритої системи ... 3
2. Дивізіональна структура управління ... 7
3. Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи управління ... 8
4. Теорія набутих потреб МакКлелланда ... 11
Література ... 14


1. Види управлінського контролювання ... 3
2. Оптимізація управлінських рішень ... 7
3. Ефективність менеджменту ... 12
Література ... 18


1. Характеристика елементів витрат і статей калькуляції ... 3
2. Методика планування прямих і непрямих витрат у собівартості продукції ... 7
3. Поділ витрат за економічними елементами ... 10
4. Кошторис витрат підрозділу та функції, які він виконує ... 12
Література ... 16


1. Етапи прийняття управлінського рішення ... 3
2. Теорія Туган-Барановського ... 9
Література ... 14


1. Виробнича інфраструктура підприємства ... 3
2. Показники фінансового стану організації ... 5
2.1. Оцінка прибутковості та активності ... 5
2.2. Оцінка фінансової стійкості і платоспроможності ... 8
2.3. Інші показники фінансового стану підприємства ... 9
Завдання 3. Розробити пропозиції з удосконалення інформаційного обміну всередині виробничого підприємства (підприємство - на вибір студента) ... 11
Література ... 17


1. Менеджмент як мистецтво управління організацією, його сутність і характеристика ... 3
2. Об'єднання як форма організації: сутність і види ... 6
3. Соціальна та юридична відповідальність менеджменту в суспільстві ... 8
4. Сутність концепції Вуда і Фрідмена ... 12
Література ... 14


1. Функції менеджменту ... 3
1.1. Функції організації ... 3
1.2. Функції та процес менеджменту ... 3
2. Менеджмент інноваційної діяльності ... 8
Література ... 15


1. Зародження і розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні ... 3
1.1. Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби ... 3
1.2. Розвиток науки управління в Україні в період існування СРСР ... 4
1.3. Напрями наукового формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту ... 10
2. Лінійно-функціональні організаційні структури управління ... 12
3. Економічні методи управління ... 13
4. Теорія двох факторів Ф. Герцберга ... 18
Література ... 20


1. Групова динаміка ... 3
2. Управління виробництвом ... 7
Література ... 13


1. Ідеологічні методи управління ... 3
2. Теорія очікування В. Врума ... 7
3. Підходи до управління ... 9
4. Функціональні організаційні структури управління ... 13
Література ... 16


1. Складання індивідуального плану організаційно технічних заходів керівника ... 3
2. Розвиток програмно-цільових підходів як передумова перебудови системи управління підприємством ... 6
Тест ... 12
Завдання 3 ... 12
Література ... 16


1. Складання індивідуального плану організаційно технічних заходів керівника ... 3
2. Розвиток програмно-цільових підходів як передумова перебудови системи управління підприємством ... 6
Тест ... 14
Завдання 3 ... 14
Література ... 19


1. Історичні етапи розвитку менеджменту ... 3
2. Комунікації ділових партнерів ... 6
3. Функціональна організаційна структура управління ... 11
Практичне завдання ... 12
Література ... 14


1. Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції ... 3
1.1. Фактори, що зумовлюють якість продукції ... 3
1.2. Огляд вітчизняних систем управління якістю продукції ... 6
1.3. Структура, основні функції, порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю ... 8
2. Об'єкт та суб'єкт фінансового управління ... 12
Література ... 15


1. Менеджмент як одна із основних форм управлінської діяльності ... 3
2. Переваги колективних методів управління ... 10
Література ... 15


1. Предмет, об'єкт, суб'єкт управління ... 3
2. Організаційна культура як чинник діяльності організації ... 5
3. Шляхи збереження трудового потенціалу управлінців ... 9
3.1. Підтримання фізичної активності ... 9
3.2. Дотримання обмежень в їжі ... 11
3.3. Додержання раціональних режимів праці і відпочинку ... 11
3.4. Уміння створювати і підтримувати добрий настрій ... 12
3.5. Поліпшення умов праці керівника ... 15
Література ... 16


1. Здійснення стратегічного лідерства ... 3
2. Ситуація для аналізу ... 11
Література ... 19


1. Лінійна організаційна структура, її переваги та недоліки ... 3
2. Практичне завдання ... 11
Література ... 12


Завдання 1. Побудувати схему організаційної структури конкретного підприємства, показати недоліки діючої структури, дати пропозиції щодо її вдосконалення ... 3
Завдання 2. Скласти схему руху вхідних та вихідних документів на конкретному підприємстві ... 6
Література ... 13


1. Управлінські рішення в менеджменті ... 3
2. Інформаційний маркетинг ... 11
Література ... 16


1. Розвиток управлінської науки в Україні ... 3
1.1. Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби ... 3
1.2. Розвиток науки управління в Україні в період існування СРСР ... 4
1.3. Напрями наукового формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту ... 10
2. Особливості спілкування та проведення ділових переговорів з іноземними партнерами ... 11
3. Лінійно-штабна організаційна структура управління ... 15
Завдання 4 ... 16
Література ... 22


1. Сутність та особливості управлінського контролю ... 3
2. Характеристика бізнес-плану ... 9
3. Дивізійна організаційна структура управління ... 14
Практичне завдання ... 15
Література ... 18


1. Зародження та розвиток менеджменту як науки ... 3
2. Типи організацій за взаємодією підрозділів (організаційна структура управління) - загальні відомості та класифікація ... 9
3. Принципи планування ... 13
4. Теорія партисипативного управління ... 14
Література ... 16


1. Менеджмент як навчальна дисципліна, її ціль завдання і значення ... 3
2. Підприємство як форма організації, його сутність і типологія ... 5
3. Менеджмент і менеджери: сутність і взаємозв'язок ... 9
Література ... 18


3. Етапи розвитку менеджменту як науки. Основні наукові школи в менеджменті ... 3
14. Процес здійснення контролю. Основні вимоги до ефективності контролю ... 9
24. Сутність та значення соціально-психологічних методів правління ... 11
33. Стилі керівництва: їх характеристика, переваги і недоліки ... 14
47. Ситуація ... 16
Література ... 18


3. Етапи розвитку менеджменту як науки. Основні наукові школи в менеджменті ... 3
14. Процес здійснення контролю. Основні вимоги до ефективності контролю ... 9
24. Сутність та значення соціально-психологічних методів управління ... 12
33. Стилі керівництва: їх характеристика, переваги і недоліки ... 16
47. Ситуація ... 19
Література ... 21


1. Менеджмент і менеджери ... 3
2. Історія розвитку менеджменту в Україні ... 8
2.1. Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби ... 8
2.2. Розвиток науки управління в Україні в період існування СРСР ... 9
2.3. Напрями наукового формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту ... 15
Література ... 17


1. Менеджмент і менеджери ... 3
2. Еволюція теорій менеджменту ... 8
Література ... 21


1. Менеджер як професійний керівник ... 3
2. АРМ менеджера ... 8
3. Тест ... 13
Література ... 14


1. Визначення мети життя і умов задуму для її досягнення ... 3
2. Фотографія робочого часу. Технологія проведення ФРЧ ... 12
Література ... 19


1. Мета і завдання менеджменту ... 3
2. Послідовність роботи та вимоги до якості бізнес-плану ... 6
3. Етапи процесу стратегічного планування ... 11
4. Поняття змісту і види контролю ... 14
Література ... 17


1. Методи менеджменту ... 3
2. Управління витратами. Аналіз беззбитковості ... 5
Ситуація 31. Хто може зайнятися інноваціями? ... 12
Література ... 13


1. Принципи управління ... 3
2. Методи генерації ідей ... 6
Тест ... 15
Ситуація ... 15
Література ... 19


1. Методи дослідження у менеджменті ... 3
2. Суть, класифікація і процес прийняття управлінських рішень ... 6
3. Лінійно-функціональна структура управління ... 12
Практичне завдання ... 12
Література ... 19


4. Натуралістичний, системодіяльний та багатоаспектний методологічні підходи до прийняття управлінських рішень. Їх характеристика ... 3
14. Неформальні методи прийняття рішень: евристичні та експертні методи ... 6
24. Імітаційне моделювання ... 11
Література ... 15


1. Методи планування ... 3
2. Комплексна процесійна теорія Д. Портера і Е. Лоулера ... 5
3. Соціально-економічна природа управлінської праці ... 6
4. Структура бізнес-плану ... 11
Література ... 15


1. Необхідність та проблеми застосування менеджменту в Україні ... 3
2. Методи управління: класифікація та характеристика ... 7
Завдання 3 ... 13
Література ... 14


1. Організаційні структури міжнародних організацій ... 3
1.1. Усталені організаційні структури міжнародних міждержавних організацій ... 4
1.2. Організаційні структури та форми діяльності неурядових економічних організацій ... 5
1.3. Головні органи та структура ООН ... 7
1.4. Організаційна структура МВФ ... 11
2. Практичне завдання ... 14
Література ... 16


1. Механізм дії мотивації до праці через поведінку. Потреби, винагороди, закон результату. Мотивація та компенсація ... 3
2. Змістові теорії мотивації ... 7
2.1. П'ятирівнева ієрархія потреб Маслоу ... 7
2.2. Теорія ЖВЗ Алдерфера ... 10
2.3. Теорія трьох потреб МакКлелланда ... 10
2.4. Двофакторна теорія Герцберга ... 12
3. Процесуальні теорії мотивації ... 14
3.1. Теорія сподівання Врума ... 14
3.2. Теорія справедливості ... 16
3.3. Об'єднана модель мотивації Портера-Лоулера ... 17
Література ... 18


1. Зміст та форми проблемно-цільового управління ... 3
2. Науково-технічні програми як інструмент реалізації програмно-цільового методу управління розвитком науки і техніки ... 6
Тест ... 13
Література ... 14


1. Зміст та форми проблемно-цільового управління ... 3
2. Науково-технічні програми як інструмент реалізації програмно-цільового методу управління розвитком науки і техніки ... 5
Тест ... 10
Ситуація ... 11
Література ... 15


1. Неформальні аспекти при розробці рішень ... 3
2. Ефективні рішення і безліч Парето ... 6
3. Принципи вирішення завдань ефективності ... 10
Література ... 14


1. Специфічні особливості управлінської праці та проблеми її наукової організації ... 3
2. Функція менеджменту "мотивація". Використання матеріальної та моральної мотивації ... 7
3. Типи формальних організацій (лінійна, лінійно-штабна, функціональна, секційна, матрична та ін.) ... 12
Література ... 24


1. Подолання опору змінам в організації ... 3
2. Ситуація ... 11
3. Тести ... 12
Література ... 14


1. Стратегія оптимальних витрат ... 3
1.1. Позиції фірми в конкурентному середовищі (за О. С. Віханським) ... 3
1.2. Стратегія оптимальних витрат ... 6
2. Ситуація для аналізу ... 9
Література ... 17


1. Шляхи оптимізації організаційних структур ... 3
1.1. Принципи формування організаційних структур управління виробництвом ... 3
1.2. Розвиток організаційних структур управління виробництвом у сучасних умовах господарювання ... 4
1.3. Нові форми структури організації ... 8
Практичне завдання ... 10
Література ... 12


1. Організаційно-розпорядчі методи управління. Їх характеристика ... 3
2. Організаційна структура управління підприємством. Етапи її побудови ... 10
Завдання 3 ... 18
Література ... 21


1. Стабільність і мобільність організаційної структури. Роль менеджера у забезпеченні стабільності та мобільності ... 3
2. Функціональна матриця бізнес-проекту. Чотири головні функції управління бізнес-проектом: планування, організація, оперативне управління і контроль ... 8
3. Проаналізуйте організаційну структуру Вашої компанії. Проведіть SWOT-аналіз цієї структури ... 16
Література ... 18


1. (7) Суть і ознаки організації. Життєвий цикл організації, специфіка менеджменту на кожній стадії розвитку ... 3
2. (32) Трудовий колектив та його ознаки. Основні види колективів ... 6
3. (47) Суть і форми влади та впливу. Баланс влади ... 9
Завдання 4 (57) ... 14
Завдання 5 (77) ... 15
Література ... 16


1. Поясніть вимоги гнучкості та мобільності виробничих систем та їх ознаки ... 3
2. Науково-технічна підготовка виробництва: сутність та особливості виконання. Організація дослідно-конструкторських робіт ... 7
Задача ... 16
Література ... 20


1. Планування як загальна документація управління ... 3
2. Посадова інструкція та її види ... 9
Література ... 13


1. Планування як загальна функція менеджменту ... 3
2. Раціоналізація і комплексне проектування систем менеджменту ... 5
3. Практичне завдання. Стиль керівництва ... 13
Література ... 16


1. Поняття, сутність, основні аспекти, функції та завдання теорії прийняття рішень. Поняття об'єкта, суб'єкта та предмета управління. Основні складові та функції системи управління підприємством. Основні принципи управління як основа управлінських рішень ... 3
11. Оцінка якості управлінських рішень. Поняття ефективності прийняття управлінських рішень, її види. Фактори, що впливають на ефективність управлінських рішень. Цілі, принципи та вимоги оцінювання ефективності прийняття рішень. Показники і критерії оцінювання ефективності прийняття рішень. Методи оцінювання ефективності управлінських рішень ... 8
21. Методи сітьового та календарного моделювання ... 12
Література ... 18


1. Організація та керівництво роботою проектних груп ... 3
2. Стратегія розвитку підприємства та управління за проектами ... 9
Тест ... 12
Література ... 13


1. Програмовані та непрограмовані рішення ... 3
2. Умови і ситуації вироблення рішень ... 8
Література ... 14


1. Основний зміст школи наукового менеджменту ... 3
2. Сутність і характеристика основних принципів менеджменту ... 6
3. Поняття розподілу управлінської праці та його види ... 9
Література ... 14


1. "Решітка менеджменту" Блейка та Мутон ... 3
2. Види контролю ... 5
3. Задача ... 16
Література ... 17


1. Джерела інформації для прийняття управлінських рішень. Процес прийняття рішення ... 3
2. Методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства ... 9
Література ... 14


1. Роль менеджменту в становленні і розвитку ринково-підприємницького суспільства ... 3
2. Поняття про адміністративний (штабний) апарат управління організацією та його основні типи ... 8
3. Техніка особистої роботи менеджера, її сутність та зміст ... 11
Література ... 15


1. Вирішальна роль досвіду менеджера в умовах прийняття ризикованих рішень ... 3
2. Практичний досвід використання цільового управління за часів СРСР ... 7
Тест ... 11
Завдання 3 ... 12
Література ... 15


1. Соціально-економічна природа управлінської праці ... 3
2. Типи організацій за взаємодією з людиною ... 7
3. Загальні відомості та функції бізнес-плану ... 13
4. Комплексна процесійна теорія Д. Портера і Е. Лоулера ... 15
Література ... 16


1. Управління конфліктами ... 3
2. Мотивація в управлінні ... 10
3. Оцінка стратегічної позиції фірми ... 16
Література ... 27


Завдання 1. Побудувати схему організаційної структури конкретного підприємства, показати недоліки діючої структури, дати пропозиції щодо її вдосконалення ... 3
Завдання 2 ... 7
Література ... 13


1. Стилі керівництва ... 3
1.1. Теорії особистих рис ... 3
1.2. Теорії "X" та "Y" МакГрегора ... 4
1.3. Типологія керівництва ... 6
1.4. Лайкертові системи керівництва ... 8
1.5. "Решітка менеджменту" Блейка та Мутон ... 9
2. Управління конфліктами ... 11
Література ... 17


1. Суть і особливості функції організування ... 3
2. Стиль керівництва ... 8
3. Система контролювання виробничих процесів ... 11
Практичне завдання ... 12
Література ... 19


1. Вплив стилю керівництва на ефективність управління організації ... 3
1.1. Теорії особистих рис ... 3
1.2. Теорії "X" та "Y" МакГрегора ... 4
1.3. Типологія керівництва ... 6
1.4. Лайкертові системи керівництва ... 8
1.5. "Решітка менеджменту" Блейка та Мутон ... 9
2. Вплив зовнішнього середовища на формування комунікаційних процесів в організації ... 11
Література ... 16


1. Сутність управління господарським механізмом в світі та в Україні ... 3
2. Сутність організації управлінської праці ... 11
Література ... 17


1. Системна модель управління організацією ... 3
2. Інвестиційний менеджмент: управління формуванням інвестицій, розробка, оцінка і реалізація інвестиційного проекту ... 9
Практичне завдання ... 18
Література ... 20


Поняття про методи управління: сутніст7. Поняття про методи управління: сутність, значення і характеристика ... 3
19. Поняття про ситуаційне управління. Види ситуацій ... 7
23. Етапи процесу пошуку та підготовки управлінського рішення ... 10
31. Завдання психології управління. Формальний і неформальний лідер. Психологічні основи впливу керівника на колектив (форми влади) ... 12
Завдання 42 ... 16
Література ... 17ь, значення і характеристика


1. Технологія розробки рішень ... 3
2. Ефективні рішення і безліч Парето ... 10
3. Контроль виконання управлінського рішення ... 14
Література ... 20


1. Теорія очікувань В. Врума ... 3
2. Значення та види ефективності в діяльності організації ... 5
3. Тест ... 11
4. Ситуаційне завдання ... 11
Література ... 14


10. Види планів у менеджменті. Основні принципи планування ... 3
20. Методи оптимізації управлінських рішень ... 5
29. Поняття трудового колективу та основні етапи його становлення ... 10
40. Особливості міжнародного менеджменту ... 12
43. Ситуація ... 14
Література ... 16


1. Еволюція розвитку управлінської думки ... 3
2. Функція контролювання ... 11
3. Тест ... 15
4. Ситуація ... 15
Література ... 18


1. Групи. Формальні і неформальні групи у колективі. Їх характеристики та механізм взаємодії ... 3
2. Стратегічне планування. Значення стратегічного планування. Вимоги до стратегічного планування ... 13
Ситуаційне завдання ... 17
Література ... 19


1. Сутність і характеристика мотиваційних теорій ... 3
1.1. Змістові теорії мотивації ... 3
1.2. Процесуальні теорії мотивації ... 7
2. Форми влади та впливу ... 10
3. Особливості оперативного (поточного) планування ... 13
Практичне завдання ... 14
Література ... 16


1. Види планування ... 3
2. Теорія справедливості С. Адамса ... 5
3. Еволюція розвитку управлінської думки (школи управління) ... 6
4. Лінійні організаційні структури управління ... 15
Література ... 17


1. Вплив. Види впливу ... 3
2. Класифікація організаційних структур управління ... 5
Ситуаційне завдання ... 16
Література ... 18


17. Вимоги до управлінських рішень ... 3
60. Розробка та ухвалення управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ... 6
37. Інформаційне забезпечення розв'язку завдань ... 16
Література ... 21


1. Етапи розвитку теорії менеджменту (наукові школи) ... 3
2. Поділ теорій мотивації на змістовні та процесійні. Основні їх відмінності та характеристики ... 11
3. Економічні та соціальні методи управління трудовим колективом ... 15
Література ... 17


1. Зміст відносин управління та їх основні типи в організації ... 3
2. Яке значення має менеджмент для становлення та розвитку ринкових засад господарювання в Україні? ... 8
3. Тестове завдання ... 11
4. Ситуаційне завдання ... 12
Література ... 14


1. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на діяльність організації ... 3
2. Організаційна культура як чинник підвищення ефективності діяльності організації ... 9
Література ... 13


1. Зовнішні параметри впливу на систему управління діагностування виробничого стану підприємства ... 3
1.1. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу ... 3
1.2. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу ... 5
1.3. Методики діагностики галузі ... 6
1.4. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером) ... 9
1.5. Оцінка впливу споживачів ... 12
1.6. Аналіз впливу партнерів та постачальників організації ... 16
Література ... 18


Реферати з теорії менеджменту

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості