ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Функції та принципи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ... 3
2. Подвійне оподаткування та його врахування в менеджменті ЗЕД ... 7
3. Офшорний бізнес, особливості його розвитку в сучасних умовах ... 9
4. Контрольна функція менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та особливості її здійснення ... 12
5. Види зовнішньоторговельних операцій за організаційною формою ... 16
6. Організаційні форми іноземного підприємництва ... 17
7. Класифікація джерел інформації для здійснення зовнішньоекономічної діяльності ... 20
Література ... 22


1. Міжнародний бізнес - основа міжнародного менеджменту ... 3
2. Основи стратегічного планування в міжнародних корпораціях ... 6
3. Система управління персоналом в міжнародних корпораціях ... 13
Література ... 16


1. Теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності ... 3
2. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі ... 7
3. Види стратегії менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ... 9
4. Механізм планування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ... 10
5. Міжнародні господарські контракти про факторинг ... 12
6. Агенти за дорученням. Особливості агентської угоди ... 13
7. Міжнародний туризм, чинники розвитку та види ... 14
Література ... 18


1. Механізм вибору зовнішнього ринку та форми виходу на нього ... 3
2. Масштаби та напрями міжнародної інвестиційної діяльності ... 9
3. Як впливає глобалізація світової економіки на зміни в менеджменті українських підприємств при здійснені міжнародних операцій? ... 14
4. При яких умовах можна отримати найбільший розмір знижки з ціни? ... 17
Література ... 20


1. Банківський переказ в зовнішньоторговельних рахунках ... 3
2. Умови кредитування учасників зовнішньоторговельних операцій ... 7
2.1. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види та зв'язок з умовами платежу ... 7
2.2. Кредитування імпорту ... 9
2.3. Кредитування експорту ... 15
3. Поточні конверсiйнi операції ... 20
Література ... 22


1. Фінансова звітність міжнародних корпорацій ... 3
2. Екологічна політика міжнародних корпорацій ... 13
3. Основні вимоги до виконання завдань міжнародного менеджменту ... 18
Література ... 19


1. Альтернативи інтернаціоналізації господарської діяльності підприємств ... 3
2. Практика прийняття управлінських рішень ... 6
3. Контакти міжнародних компаній із зовнішнім середовищем ... 10
Література ... 16


Банківське кредитування в зовнішній торгівлі ... 3
Задача ... 13
Тест ... 13
Література ... 14


1. Лібералізація міжнародної економічної діяльності в процесі глобалізації ... 3
2. Бостонська матриця ... 10
3. Принципи взаємовідносин глобальних менеджерів з державними інститутами ... 12
Література ... 21


1. Єдиний митний тариф України ... 3
задача ... 14
Тест ... 15
Література ... 16


1. Горизонтальна, вертикальна та диверсифікована інтеграція виробництва в структурі міжнародних компаній ... 3
2. Особливості розширення ділових зв'язків міжнародними компаніями ... 10
3. Функції міжнародних менеджерів ... 13
Література ... 15


1. Роль інформації у вивченні іноземних партнерів при виході на світовий ринок ... 3
2. Система державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю ... 8
Література ... 14


Комерційне кредитування в сфері зовнішньоекономічної діяльності ... 3
Задача ... 9
Тест ... 10
Література ... 11


1. Сутність та умови реєстрації офшорних компаній ... 3
2. Офшорний банківський бізнес ... 6
2.1. Зміст офшорних банків ... 6
2.2. Банківські і страхові зони з пільговим режимом здійснення банківських операцій ... 10
Задача ... 15
Література ... 16


1. Суб'єкти зовнішньоекономічних відносин та порядок їх реєстрації ... 2
2. Заходи валютного регулювання ... 5
Література ... 13


1. Особливості функціонування валютного ринку ... 3
2. Залучення кредитних ресурсів для здійснення міжнародних підприємницьких проектів ... 7
Література ... 14


1. Вибір державою інструменту у регулюванні фінансових потоків ... 3
2. Види валют і валютних операцій ... 8
Література ... 12


1. Валютна політика держави ... 3
2. Задача ... 9
3. Тест ... 10
Література ... 11


1. Митний контроль, його роль і значення для регулювання зовнішньоекономічної діяльності ... 3
Задача ... 11
Тест ... 12
Література ... 13


1. Зовнішньоекономічна діяльність як категорія світового господарства ... 3
11. Мета та заходи стимулювання експортної діяльності підприємств, особливості його здійснення в Україні ... 6
21. Чинники розробки стратегії менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ... 7
31. Методи планування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ... 10
41. Види міжнародних господарських контрактів ... 15
51. Комісіонери. Консигнатори. Особливості укладання комісійної, консигнаційної угоди ... 17
61. Міжнародний франчайзинг, його види та особливості здійснення ... 20
Література ... 23


1. Суть та значення розрахункового механізму зовнішньоторговельних операцій ... 3
2. Валютні ф'ючерси, їх суть та порядок розрахунку ... 11
Література ... 16


Реферати з міжнародного менеджменту і зовнішньоекономічної діяльності

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості