ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МАРКЕТИНГУ

1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
2. Дослідження споживачів ... 5
3. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 6
4. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 9
5. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 12
6. Написання звіту про проведене маркетингове дослідження ... 13
Література ... 14
Додатки ... 15


1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
2. Дослідження споживачів ... 5
3. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 6
4. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 10
5. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 13
6. Написання звіту про проведене маркетингове дослідження ... 13
Література ... 15


Завдання 1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
Завдання 2. Дослідження споживачів ... 5
Завдання 3. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 7
Завдання 4. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 11
Завдання 5. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 14
Завдання 6. Написання звіту про проведене маркетингове дослідження ... 15
Висновки ... 16
Література ... 17


Завдання 1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
Завдання 2. Дослідження споживачів ... 5
Завдання 3. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 6
Завдання 4. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 9
Завдання 5. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 12
Завдання 6. Написання звіту про проведене маркетингове дослідження ... 13
Висновки ... 14
Література ... 15
Додатки ... 16


Завдання 1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
Завдання 2. Дослідження споживачів ... 5
Завдання 3. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 7
Завдання 4. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 10
Завдання 5. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 14
Завдання 6. Написання звіту про проведене маркетингове дослідження ... 14
Висновки ... 16
Література ... 17


1. Організація і контроль міжнародного маркетингу ... 3
2. Міжнародні маркетингові комунікації ... 8
Література ... 15


1. Класифікація рекламних засобів, їх оцінювання та вибір ... 3
2. Загальні відомості про упаковку як засіб комунікації ... 8
Література ... 14


1. Структура рекламного звернення ... 3
2. Елементи та структура друкованої реклами ... 6
Завдання 3 ... 14
Завдання 4 ... 16
Література ... 17


1. Основні різновиди стильових вирішень рекламних звернень ... 3
2. Сутність та використання привабливості в рекламних текстах ... 8
Завдання 3 ... 13
Завдання 4 ... 14
Література ... 16


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Світанок" ... 3
Література ... 18


1. Аналіз ринкових можливостей підприємства ... 3
2. Форми організації оптової торгівлі ... 9
Література ... 13


1. Методика аналізу внутрішнього маркетингового середовища підприємства. Аналіз стратегій, що використовуються ... 3
2. Аналіз товарної політики підприємства ... 7
Література ... 13


1. Аналіз факторів середовища безпосереднього оточення ... 3
2. Виявлення, оцінка ризиків в системі збуту та розробка механізмів їх нівелювання ... 6
2.1. Принципи менеджменту ризику. Класифікація ризиків за способом мінімізації ... 8
2.2. Диверсифікація як спосіб зниження ризику ... 9
2.3. Теорія портфеля ... 10
2.4. Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків ... 12
Література ... 14


1. Фактори мікромаркетингового середовища ... 3
2. Класифікація первинних джерел маркетингової інформації ... 7
3. Ситуації застосування анкет ... 12
Література ... 15


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ПФ "А-ТОС" ... 5
Література ... 16
Додаток ... 17


1. Типові помилки та логічні помилки в рекламних зверненнях ... 2
2. Особливості творення телереклами ... 9
Завдання 3 ... 11
Завдання 4 ... 13
Література ... 15


1. Типові помилки та логічні помилки в рекламних зверненнях ... 3
2. Особливості творення телереклами ... 7
Завдання 3 ... 10
Завдання 4 ... 11
Література ... 13


1. Класифікація рекламних засобів, їх оцінювання та вибір ... 3
2. Поняття брендінгу ... 9
Література ... 16


1. Цілі і функції маркетингу ... 3
2. Фактори ціноутворення і структура ринку ... 9
Література ... 18


1. Формулювання цілей маркетингового дослідження ... 3
2. Контроль якості зібраних даних ... 9
Задача ... 13
Література ... 14


1. Визначення цільового ринку. Стратегії охоплення ринку ... 3
2. Організаційні структури управління маркетингом ... 10
Література ... 15


1. Встановлення цін шляхом аукціону у процесі закритих торгів ... 3
2. Ціна як економічна категорія при переході до ринку ... 9
Література ... 14


1. Методи досліджень у маркетингу ... 3
2. Цінові стратегії фірми ... 7
Практичне завдання ... 16
Література ... 17


1. Поняття, сутність цін, їх види та функції ... 3
2. Маркетингові стратегії банку ... 9
Література ... 14


1. Розробка цінової політики промислового підприємства ... 3
2. Оцінювання комерційного ризику ... 10
Практичне завдання ... 18
Література ... 21


1. Організація інформаційного забезпечення комплексних досліджень ринків у процесі маркетингової діяльності ... 3
2. Методи ціноутворення ... 9
Задача 3 ... 18
Література ... 19


1. Фактори і особливості організації ... 3
2. Моделі ціноутворення, які застосовуються для товарів промислового призначення ... 8
Література ... 16


1. Ціна послуги ... 3
2. Поняття і показники готельного господарства ... 9
Література ... 17


1. Формування цінової політики на підприємстві ... 3
1.1. Суть маркетингової цінової політики ... 3
1.2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін ... 4
1.3. Управління цінами ... 10
2. Формування цінової політики на ТзОВ "Світанок" ... 13
Література ... 16


1. Макросередовище маркетингу ... 3
2. Демократичні вибори ... 8
Література ... 17


1. Роль держави у маркетингу ... 3
2. Зміст розробки маркетингової стратегії ... 5
3. Сутність, місце просування товару у маркетинговому циклі ... 13
Література ... 19


1. Дослідження цільового ринку підприємства ... 3
2. Діагностика збутового потенціалу та визначення його конкурентних позицій ... 9
Література ... 18


1. Розробка листа опитування, картки та інструкції по відбору респондентів ... 3
2. Особливості розробки листа маршрутного квотного чи іншого відбору респондентів ... 7
3. Розробка форм заповнення та порядок затвердження звіту кореспондента ... 11
Література ... 13


1. Аналіз цінової політики ... 3
1.1. Суть маркетингової цінової політики ... 3
1.2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін ... 4
2. Процес дослідження діяльності конкурентів ... 12
Література ... 15


1. Процес аналізу самостійних господарських підрозділів ... 3
2. Чинники, що сприяють ефективності ринкової комунікації ... 6
Література ... 12


1. Створення належних умов для організації ефективної маркетингової діяльності на регіональному рівні ... 3
2. Ефективність здійснення комплексу регіонального маркетингу ... 9
3. Маркетингова діагностика освіти та наукового потенціалу Волині ... 12
Література ... 19


1. Економіко-статистичні методи виміру еластичності попиту і пропозиції ... 3
2. Методи аналізу і оцінки товарообороту ... 6
3. Аналіз ефективності реклами. Система показників економічної ефективності реклами ... 10
Література ... 15


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ... 5
Література ... 16


1. Основні етапи еволюції маркетингу ... 3
2. Розробка нових товарів ... 7
Література ... 14


1. Виявлення, оцінка ризиків в системі збуту та розробка механізмів і їх нівелювання ... 3
2. Аналіз факторів середовища безпосереднього оточення ... 6
2.1. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства ... 6
2.2. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства ... 8
Література ... 13


1. Аналіз фінансового стану підприємства ... 3
2. Визначення факторів успіху нового товару ... 9
Завдання 3 ... 14
Література ... 17


1. Форми взаємодії між виробниками та споживачами на етапі обслуговування до продажу ... 3
2. Форми організації та види ремонтного обслуговування ... 10
Література ... 14


1. Форми реєстрації результатів спостережень ... 3
2. Практичне завдання ... 7
Завдання 1 ... 7
Завдання 2 ... 10
Завдання 3 ... 12
Завдання 4 ... 12
Завдання 5 ... 15
Завдання 6 ... 16
Література ... 19


1. Система функцій управління збутом ... 3
2. Типи реакцій ініціювання стратегічних змін ... 12
2.1. Організація маркетингового планування ... 12
2.2. Особливості прийняття стратегічних маркетингових рішень ... 13
Література ... 22


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Полюс" ... 6
Література ... 21


1. Гарантійне обслуговування та його функції ... 3
2. Тенденції сучасного сервісу та нові можливості для підприємства ... 9
Література ... 15


1. Ідеальний політичний діяч ... 3
2. Демократичні вибори ... 7
Література ... 14


1. Призначення та види ідентифікування продукції ... 3
2. Маркетингова концепція товару ... 6
Література ... 14


1. Імідж товару ... 3
2. Мікроекономічні теорії формування споживчих переваг ... 8
Література ... 12


Вступ ... 3
Результати маркетингового дослідження ... 6
Завдання 1 ... 6
Завдання 2 ... 8
Висновки ... 9
Література ... 10
Додаток ... 11


Вступ ... 3
Результати маркетингового дослідження ... 6
Завдання 1 ... 6
Завдання 2 ... 8
Висновки ... 9
Література ... 10
Додаток ... 11


Вступ ... 3
Результати маркетингового дослідження ... 7
Завдання 1 ... 7
Завдання 2 ... 9
Висновки ... 10
Література ... 11
Додаток ... 12


1. Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в економіці ... 3
2. Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності ... 6
Задача ... 11
Література ... 12


1. Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в економіці ... 3
2. Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності ... 7
Література ... 12


1. Фактори конкурентоспроможності товару ... 3
2. Поняття інновації ... 6
Література ... 13


1. Інноваційні процеси і новий продукт ... 3
2. Управління рекламною діяльністю на промисловому ринку ... 7
Література ... 14


1. Інновації в товарній політиці ... 3
2. Роль маркетингу в управлінні підприємством ... 10
Література ... 17


1. Історія виникнення та еволюція маркетингу ... 3
2. Стратегія щодо цінового рівня ... 7
Література ... 12


1. Сутність і класифікація ТПП ... 3
2. Показники якості промислової продукції ... 9
Практичне завдання ... 14
Література ... 16


1. Ринки та поведінка покупців на них ... 3
1.1. Моделі поведінки покупців на ринку ... 3
1.2. Моделі поведінки покупців на індустріальному ринку ... 4
1.3. Ринок посередників ... 7
1.4. Ринок бюджетних організацій ... 10
2. Поняття якості товару. Взаємозв'язок якості і конкурентоздатності товарів ... 11
Література ... 16


1. Визначення характеристик продукції, необхідних для задоволення потреб ... 3
2. Сервіс та прямий маркетинг - характеристика ... 5
2. Місце обслуговування після продажу в діяльності підприємства ... 7
3. Різновиди якісних досліджень поведінки споживачів ... 14
Література ... 18


1. Якість і конкурентоспроможність товару ... 3
2. Канали розподілу товарів ... 6
Завдання 3 ... 13
Література ... 14


1. Особливості життєвого циклу послуги ... 3
2. Сервіс як діяльність і як потреба ... 7
Література ... 11


1. Концепції життєвого циклу товару фірми ... 3
1.1. Концепція життєвого циклу товару ... 3
1.2. Стадія впровадження ... 5
1.3. Стадія зростання ... 8
1.4. Стадія зрілості ... 9
1.5. Стадія спаду ... 12
2. Практика застосування концепції життєвого циклу товару фірми ... 16
Література ... 18


1. Життєвий цикл товару та його етапи ... 3
1.1. Концепція життєвого циклу товару ... 3
1.2. Стадія впровадження ... 4
1.3. Стадія зростання ... 6
1.4. Стадія зрілості ... 7
1.5. Стадія спаду ... 9
2. Сервіс у системі товарної політики ... 12
3. Прайс-Лист ... 16
Література ... 17
Додаток ... 18


1. Класифікаційні ознаки цін ... 3
2. Особливості використання цінових знижок і надбавок у деяких галузях народного господарства ... 8
Література ... 13


1. Класифікаційні ознаки та види ринків ... 3
2. Характеристика посередницької діяльності ... 6
Література ... 12


1. Комплексне дослідження ринку як вихідний етап маркетингової діяльності ... 3
1.1. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку ... 3
1.2. Процес прийняття рішення про покупку товару ... 6
1.3. Аналіз ринкових можливостей підприємства ... 7
1.4. Сегментація ринку і позиціювання товару ... 11
2. Типи ринків і політика ціноутворення ... 15
Задача ... 19
Література ... 20


1. Міжнародний маркетинг (експортний, імпортний) ... 3
2. Комплекс маркетингових комунікацій ... 11
Література ... 18


1. Концепція масштабного надання послуг та стратегії щодо їх прибутковості ... 3
2. Маркетингові дослідження туристичного ринку ... 6
Література ... 12


1. Концепції маркетингу ... 3
2. Управління каналами розподілу товарів. Підходи до визначення кількості посередників ... 8
3. Задача ... 15
Література ... 16


1. Оцінка конкурентоздатності товарів (послуг) фірми ... 3
2. Тести ... 9
3. Ситуація. Розроблення анкети для особистого опитування ... 14
4. Задача. Визначення оптимального розміру виконання замовлень ... 16
Література ... 17


1. Види конкурентних переваг та ключових конкуренцій ... 3
2. Чинники конкурентоспроможності товарів та послуг ... 7
3. Зміст конкурентного середовища фірми та його структури (модель п'яти сил Портера ) ... 11
Література ... 16


1. Теорія еластичності попиту і ціни на товари ... 3
2. Конкурентоспроможність товарів на ринку ... 11
Завдання 3 ... 14
Література ... 17


1. Конкурентні ходи та їх види ... 3
Завдання 2 ... 9
Література ... 15


1. Поняття та види конкурентних переваг ... 3
Завдання 2 ... 9
Література ... 15


1. Динаміка конкурентності: конкурентні стратегії ... 3
1.1. Ланцюг цінностей як інструмент стратегічного аналізу ... 3
1.2. Види конкурентних стратегій (шляхи досягнення конкурентних переваг) ... 5
2. Залежні збутові посередники ... 8
Задача ... 15
Література ... 17


1. Аналіз конкуренції. Конкурентні переваги ... 3
2. Стимулювання збуту ... 8
Література ... 12


1. Маркетингова інформаційна система ... 3
2. Основні поняття дисципліни "Маркетингові дослідження" ... 5
Практичне завдання ... 12
Література ... 13


1. Роль інформації в маркетинговій діяльності ... 3
2. Цінова політика як складова маркетингової стратегії підприємства ... 7
Література ... 13


1. Види ринкової маркетингової інформації та методи її збору ... 3
2. Ціна і попит: характер взаємозв'язку ... 7
3. Задача ... 10
Література ... 11


1. Опишіть процес становлення маркетингу послуг ... 3
2. Дайте визначення поняття "маркетинг послуг" ... 7
Література ... 12


1. Маркетингові дослідження продукту ... 3
2. Дослідження ринкового середовища вибраного товару ... 5
3. Дослідження споживачів ... 7
4. Дослідження цінової політики та стратегії збуту фірми стосовно вибраного товару ... 8
5. Дослідження стратегії просування товару фірми ... 12
6. Застосування різноманітних методів збору маркетингової інформації при проведенні маркетингового дослідження ... 15
7. Планування маркетингового дослідження із визначеної проблеми ... 16
Література ... 19
Додатки ... 20


1. Сутність маркетингового аудиту системи збуту ... 3
2. Стратегія STP-маркетингу ... 8
2.1. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу ... 8
2.2. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації ... 10
Література ... 15


1. Маркетингова логістика ... 3
2. Навчання торгового персоналу ... 6
Список використаної літератури ... 12


1. Маркетингове середовище та його чинники, що впливають на діяльність фірми в ринкових умовах господарювання ... 3
1.1. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства ... 3
1.2. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства ... 5
2. Сутність, значення і функції каналів розподілу товарів в системі маркетингу ... 9
Завдання 3 ... 16
Література ... 17


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Полюс" ... 5
Література ... 20


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Світанок" ... 6
Література ... 21


1. Маркетингові дослідження: суть, об'єкти, етапи ... 3
2. Комплекс маркетингових комунікацій ... 7
Література ... 14


1. Маркетингова інформаційна система (МІС) ... 3
2. Фактори ціноутворення, суть, структура та характер впливу ... 6
Задача ... 16
Література ... 19


1. Конкурентоспроможність та її оцінка ... 3
2. Функції та кваліфікаційні вимоги до маркетологів в Україні ... 7
Література ... 13


1. Маркетингове середовище ... 3
1.1. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства ... 3
1.2. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства ... 8
2. Цінова еластичність попиту ... 13
Література ... 16


1. Основні концепції розвитку маркетингу ... 3
2. Поняття типології та стилі політичної діяльності ... 7
Література ... 17


1. Поведінкові особливості покупців на споживчому ринку. Теорія А. Маслоу і З. Фрейда ... 3
2. Методи ціноутворення ... 9
Література ... 16


19. Види маркетингових стратегій ... 3
47. Місце розміщення реклами ... 16
Література ... 21


1. План як автоматизована система планових розрахунків ... 3
2. Методи розрахунку обсягу виробництва продукції ... 8
Література ... 13


1. Особливості міжнародного маркетингового планування ... 3
2. Сутність суб'єктивного підходу до вибору зарубіжного ринку на основі інших країн ... 12
Література ... 16


1. Ринкове сегментування та позиціювання на міжнародному ринку ... 3
2. Практика позиціювання товару зарубіжними фірмами ... 7
2.1. Вибір і реалізація стратегії позиціювання ... 9
2.2. Вибір найбільш перспективних конкурентних переваг ... 9
2.3. Доведення і подання вибраної позиції споживачам ... 11
Література ... 15


30. Міжнародний маркетинг. Обґрунтування виходу на зовнішній ринок. Методи виходу на ринок. Стратегії адаптації товару до зовнішнього ринку та визначення каналу розподілу ... 3
31. Здійснити сегментацію споживчих ринків ... 6
9. Вибір сегменту ринку - одна з найважливіших стадій сегментації ринку фірмою. Три варіанти охоплення ринку: недиференційований, або масовий маркетинг, диференційований і концентрований ... 8
18. Прийняття рішення про покупку товарів, його етапи та характеристика ... 14
Література ... 18


1. Міжнародна економічна інтеграція ... 3
1.1. Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції ... 3
1.2. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості ... 4
1.3. Сучасні інтеграційні угруповання країн ... 4
2. Організація та контроль міжнародного маркетингу ... 10
Тести ... 13
Література ... 15


1. Визначення місткості ринку та частки підприємства на ньому ... 3
2. Фактори чутливості споживачів до ціни ... 6
3. Задача ... 10
Література ... 14


1. Комунікативність стимулювання продажу товарів ... 3
2. Модель персонального продажу товарів та послуг ... 5
Література ... 15


1. Моделі оцінок покупцями товару ... 3
2. Види цінових стратегій при встановлені ціни на новий товар ... 5
Література ... 17


1. Моделі оцінок покупцями товару ... 3
2. Види цінових стратегій при встановлені ціни на новий товар ... 5
Література ... 17


1. Мотивація поведінки споживача ... 3
2. Соціально-психологічний вплив реклами на поведінку споживача ... 8
3. Розробка рекламної кампанії ... 13
Література ... 19


1. Товари промислового призначення і мотивація організації споживача ... 3
2. Обслуговування ТПП в маркетинговій товарній політиці ... 8
Література ... 14


1. Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій ... 3
2. Модель персонального продажу товарів та послуг ... 8
Література ... 18


1. Створення і освоєння нових товарів промислового призначення ... 3
2. Стимулювання збуту на ринку ТПП ... 7
Література ... 11


1. Маркетинг як ринково орієнтована концепція управління підприємством ... 3
2. Нові товари в стратегії маркетингу ... 10
Завдання 3 ... 13
Література ... 16


1. Проблеми формування та обґрунтування програми маркетингових досліджень ... 3
2. Практичне завдання ... 10
Завдання 1 ... 10
Завдання 2 ... 13
Завдання 3 ... 14
Завдання 4 ... 14
Завдання 5 ... 16
Завдання 6 ... 17
Література ... 22


1. Оцінювання якості продукції ... 3
2. Фактори формування асортименту ... 13
3. Практичне завдання ... 15
Література ... 16
Додаток ... 17


1. Види маркетингових стратегій ... 3
2. Оптові підрозділи виробників ... 17
Література ... 20


1. Опитування як метод збору первинної інформації ... 3
2. Організація збуту товарів через посередників ... 9
Задача 3 ... 17
Література ... 18


1. Особливості товарного ринку ... 3
2. Основні типи посередників та їх функції ... 9
Література ... 13


1. Місце та роль маркетингової служби на промисловому підприємстві ... 3
2. Особистий продаж та управління збутом ТПП ... 9
Література ... 15


1. Проведення переговорів з постачальниками ... 3
2. Сутність конкурентоспроможності продукції, її основні параметри ... 7
Завдання 3 ... 11
Література ... 13


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Полюс" ... 6
Література ... 16
Додаток ... 17


1. Визначення поняття "сервіс", його роль в сучасній економіці ... 3
2. Пошуки співробітництва з іншими фірмами з метою зменшення затрат ... 7
Література ... 12


1. Прогнозування попиту на підприємстві ... 3
1.1. Методи оцінки поточного попиту ... 3
1.2. Методи оцінки перспективного попиту ... 5
2. Практика застосування методів прогнозування попиту ... 14
2.1. Прогнозування збуту на основі регресивного аналізу ... 14
2.2. Прогнозування обсягу продажу методом стандартного розподілу ймовірностей ... 14
2.3. Проблема розвитку методів вимірювання і прогнозування попиту в світлі сучасних наукових досліджень ... 15
Література ... 22


1. Прогнозування попиту на товари промислового призначення ... 3
2. Обґрунтування маркетингових рішень за умов комерційного ризику ... 14
3. Практичне завдання ... 18
Література ... 20


7. Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності (маркетинг, орієнтований на продукт, маркетинг, орієнтований на споживача, змішаний (інтегрований) маркетинг) ... 3
39. Посередницька діяльність у каналах розподілу ... 8
Література ... 15


1. Особливості ринку послуг ... 3
2. Надання послуг під час банкетів та святкових вечорів ... 8
Література ... 13


1. Послуга (суттєва відмінність) ... 3
2. Використання маркетингу у сфері торгівлі ... 7
Література ... 13


1. Маркетингові дослідження: сутність, етапи, завдання ... 3
2. Паблік рилейшнз в системі маркетингових комунікацій ... 8
3. Завдання ... 13
Література ... 15


1. Сучасні технології прямого маркетингу ... 3
2. Економіка маркетингової політики комунікацій ... 7
Література ... 16


1. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку ... 3
2. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі ... 6
Задача ... 12
Література ... 13


1. Процес прийняття рішень про купівлю ринку товарів виробничо-технічного призначення ... 3
2. Управління каналами розподілу товарів ... 8
Література ... 14


1. Проектування експериментів ... 3
2. Підготовка звіту про проведене маркетингове дослідження ... 7
Завдання 3 ... 10
Література ... 12


1. Прогнозування кон'юнктури товарного ринку ... 3
2. Оцінка господарського портфеля фірми з використанням матричного аналізу ... 7
Література ... 11


1. Процес промислових маркетингових досліджень ... 3
2. Роль цінового фактора у стратегії промислового підприємства ... 8
Література ... 16


1. Критерії прийняття рішення про закупівлю промислових товарів ... 3
2. Оцінка рівня якості промислової продукції на стадіях її виготовлення та експлуатації ... 7
3. Практичне завдання ... 13
Література ... 15


1. Етапи економічного циклу інвестування ТПП (товари промислового призначення) ... 3
2. Стимулювання збуту на ринку ТПП ... 10
Література ... 14


1. Просування послуг ... 3
2. Стратегії ціноутворення ресторану ... 7
Література ... 17


1. Принципи маркетингу ... 3
2. Модулі та методи ціноутворення ... 7
Література ... 16


1. Основні принципи сегментації ринку ... 3
2. Комунікативні характеристики і засоби реклами ... 7
Література ... 15


1. Механізм обробки споживачем рекламної інформації ... 3
2. Чуттєва реакція на рекламу ... 7
3. Розробка рекламної кампанії ... 12
Література ... 19


1. Реклама та маркетинг ... 3
2. Рекламний менеджмент: сутність, цілі, завдання ... 7
Висновки ... 17
Література ... 18


1. Сегментація i агрегування у процесі маркетингової дiяльностi ... 3
2. Реклама як основний засіб формування збуту товарів i послуг у процесі маркетингової дiяльностi підприємства ... 6
Література ... 12


1. Опишіть основні сфери та інструменти впливу регіонального маркетингу ... 3
2. Специфічні особливості розвитку регіонального маркетингу в Україні ... 10
3. Маркетинговий аналіз торгівельної інфраструктури Волині ... 14
Література ... 17


1. Маркетинг та його взаємозв'язок з комерційною діяльністю. Використання маркетингу в комерційній діяльності ... 3
2. Рекламні заходи, їх характеристика та ефективність використання ... 11
Література ... 18


1. Етапи створення рекламних звернень ... 3
1.1. Структура рекламного повідомлення ... 3
1.2. Формування ідеї звертання ... 5
1.3. Оцінка і вибір варіантів звертання ... 5
1.4. Виконання варіанту звертання ... 5
1.5. Текст реклами (на прикладі радіореклами) ... 6
1.6. Стиль реклами ... 8
1.7. Засоби розповсюдження інформації ... 10
2. Практика рекламної роботи на фірмі "Квантор" ... 12
Література ... 17


1. Сутність рекламного менеджменту ... 3
2. Розробка рекламної компанії для плавленого сирка "Дружба" ... 9
Література ... 16


1. Роль маркетингу в системі управління фірмою ... 3
2. Маркетингова товарна політика ... 6
Задача ... 14
Література ... 15


1. Сутність, цілі роздрібної торгівлі і доцільність її використання ... 3
2. Загальна характеристика методів прогнозування збуту ... 9
Література ... 17


1. Суть та методологія проведення польових маркетингових досліджень ... 3
2. Організація руху продукції і збуту в процесі маркетингової діяльності підприємства ... 11
Література ... 17


1. Поняття ринку. Аналіз і прогнозування ринку. Ринкова кон'юнктура ... 3
2. Сутність і роль реклами ... 7
Література ... 15


1. Сегментація ринку ... 3
2. Вибір цільового ринку ... 9
Література ... 14


2. Сегментація ринку товарів конкретного підприємства ... 3
12. Розробка маркетингового плану конкретного підприємства ... 4
22. Огляд маркетингової діяльності конкретного підприємства ... 7
Література ... 20


1. Основні принципи сегментації ринку ... 3
2. Комунікаційні характеристики і засоби реклами ... 8
Література ... 16


1. Сегментація ринку ... 3
2. Оптова торгівля, її роль в товарорусі. Види підприємств оптової торгівлі ... 6
Задача ... 12
Література ... 14


1. Визначення поняття "сервіс", його роль в сучасній економіці ... 3
2. Класифікація послуг, що входять в обслуговування до продажу ... 6
3. Життєвий цикл сервісних послуг ... 8
4. Цілі ефективного обслуговування після продажу та його схема ... 12
5. Організаційна структура сервісного центру ... 12
Література ... 15


1. Сервісне забезпечення товарних новинок ... 3
2. Характеристика методів генерування ідей ... 8
Література ... 19


1. Основні задачі сервісного обслуговування ... 3
2. Місце обслуговування після продажу в діяльності підприємства ... 4
3. Розробка продукції на стику технології і обслуговування ... 7
4. Планування операцій і система інформації ... 11
5. Цілі розробки стандартів обслуговування ... 15
Література ... 17


1. Сутність товарного ринку. Класифікації товарного ринку ... 3
2. Поняття сезонності, її роль у прогнозуванні попиту ... 8
3. Організація спеціальних вибіркових спостережень ... 11
Література ... 18


1. Склад і структура ціни ... 3
2. Сертифікати походження у зовнішньоторговельній діяльності ... 7
Література ... 14


1. Ринкова рівновага і аналіз її зміни ... 3
1.1. Поняття рівноважного сукупного обсягу виробництва та рівноважних сукупних цін ... 3
1.2. Вплив зміщення кривої сукупного попиту на рівноважні обсяги виробництва та рівноважні ціни ... 3
1.3. Еластичність сукупних цін за зниженням, ефект "храповика", виникнення стагфляції ... 9
1.4. Вплив зміщення кривої сукупної пропозиції на рівень рівноважних цін і рівноважного обсягу виробництва. Зміщення кривої сукупної пропозиції і виникнення стагфляції ... 9
2. Поняття та сутність соціально-економічної ефективності маркетингу ... 12
Література ... 15


1. Спільні підприємства ... 3
2. Міжнародне економічне середовище ... 12
3. Тести ... 17
Література ... 18


1. Напрямки вивчення споживачів ... 3
2. Аналіз ефективності рекламної кампанії ... 7
Література ... 13


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності "Сталкер ІТК" ... 6
Література ... 16


1. Стандартизація товарів в Україні ... 3
2. Розробка та маркетинг конкурентних послуг ... 7
Література ... 19


1. Стратегія відновлення для кризових ситуацій ... 3
2. Визначити базові маркетингові стратегії ... 5
Література ... 15


1. Сутність, значення, основні принципи і функції маркетингу ... 3
2. Формування стратегії збуту товарів у системі маркетингу ... 7
Практичне завдання ... 17
Література ... 18


1. Маркетингова політика розподілу як стратегія управління ... 3
2. Логістика збуту як підсистема логістики ... 13
Література ... 18


1. Види маркетингових стратегій ... 3
2. Місце розміщення реклами ... 13
Література ... 18


1. Стимулювання збуту ... 3
2. Застосування багаторівневого маркетингу та його особливості ... 10
Література ... 13


1. Класифікація заходів стимулювання продажу товарів ... 3
2. Модель персонального продажу товарів та послуг ... 7
Література ... 12


1. Суб'єкти маркетингу ... 3
2. Характеристика концепцій управління маркетингом ... 6
Література ... 11


1. Життєвий цикл товару ... 3
1.1. Концепція життєвого циклу товару ... 3
1.2. Стадія впровадження ... 4
1.3. Стадія зростання ... 6
1.4. Стадія зрілості ... 7
1.5. Стадія спаду ... 9
2. Поняття еластичності попиту ... 12
3. Сутність товару ... 15
Література ... 19


1. Рекламні заходи, їх характеристика та ефективність використання ... 3
2. Практика рекламної роботи на ТзОВ "Світанок" ... 10
Література ... 16
Додатки ... 17


1. Визначити якість продукту різних марок ... 3
2. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Олімп" ... 5
Література ... 18
Додаток ... 19


1. Система цін і ознаки, покладені в її основу ... 3
2. Вплив знижок на фінансовий стан підприємства ... 9
Література ... 14


1. Сутність товару, його значення і визначення показників, якими характеризується товарний асортимент ... 3
2. Види, значення і способи збору маркетингової інформації в процесі маркетингового дослідження ... 10
Завдання 3 ... 17
Література ... 19


1. Товарні марки, упаковка ... 3
2. Методи маркетингових досліджень ... 8
Література ... 13


1. Види маркетингу залежно від стану ринкового попиту ... 3
2. Модель поведінки покупця товару для кінцевого споживання та чинники, що обумовлюють поведінку покупця ... 5
3. Поняття каналу розподілу, його функції, типи ... 10
Література ... 18


1. Суть маркетингової товарної політики ... 3
2. Маркетингова політика фірми "Світанок" ... 13
Література ... 23


1. Державна реєстрація товарного знака в Україні ... 3
2. Визначення потенціалу та місткості ринку ... 12
Література ... 16


1. Характеристика ринку підприємств ... 3
2. Маркетингове дослідження (цукерки в коробках) ... 7
Література ... 16


1. Відмінності маркетингу ТПП (товарів промислового призначення) і ТКС (товарів кінцевого споживання) ... 3
2. Управління якістю продукції в товарній політиці підприємства ... 8
Література ... 14


1. Концепції маркетингової діяльності ... 3
2. Управління якістю продукції ... 10
Література ... 16


1. Структура внутрішнього маркетингового середовища підприємства ... 3
2. Комплексний SWOT-аналіз маркетингового середовища і можливостей фірми ... 7
Література ... 13


1. Вибірка в соціологічному дослідженні ... 3
2. Визначте поняття соціальної структури суспільства ... 6
3. Структура, функції, основні наукові критерії соціології політики ... 12
Література ... 17


1. Види ринкових процесів на товарному ринку ... 3
2. Винагорода й мотивація посередників ... 6
Задача ... 11
Література ... 12


1. Види маркетингової діяльності у сфері бізнесу та їх характеристика ... 3
2. Методи ціноутворення у маркетинговій діяльності ... 7
Завдання 3 ... 15
Література ... 17


1. Види маркетингових стратегій ... 3
2. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції ... 13
Література ... 16


1. Закупівельні центри ... 3
2. Оцінка рівня якості промислової продукції на етапі її розробки ... 6
3. Практичне завдання ... 15
Література ... 17


1. Пошукові запитання та гіпотези в маркетингових дослідженнях ... 3
2. Аналіз одержаних результатів маркетингових дослідження ... 8
3. Дослідження ефективності засобів масової комунікації ... 13
Література ... 17


1. Система засобів маркетингу та їх структура ... 3
2. Цілі та чинники ціноутворення ... 8
Література ... 14


1. Реклама і рекламна діяльність ... 3
2. Класифікація рекламних засобів ... 11
Література ... 16


1. Класифікація рекламних засобів ... 3
2. Практика рекламної роботи фірми "Фармахім" ... 10
Література ... 14


1. Збутова діяльність ... 3
2. Товарні марки, упаковка ... 12
Література ... 18


1. Збутово-розподільча політика міжнародного маркетингу ... 3
2. Підходи до вибору зарубіжного ринку: сутність дискретного підходу ... 7
Література ... 12


1. Збутові ризики ... 3
2. Стратегія ринкового позиціювання підприємства ... 6
2.1. Суть позиціонування ... 6
2.2. Стратегія позиціонування ... 9
2.2.1. Вибір і реалізація стратегії позиціонування ... 11
2.2.2. Вибір найбільш перспективних конкурентних переваг ... 11
2.2.3. Доведення і подання вибраної позиції споживачам ... 14
Література ... 17


1. Оптимізація цін на товари промислового призначення ... 2
2. Оцінювання ефективності збутової діяльності промислового підприємства ... 9
Література ... 16


1. Оптимізація цін на товари промислового призначення ... 2
2. Оцінювання ефективності збутової діяльності промислового підприємства ... 9
Література ... 16


Реферати з маркетингу

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості