ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

1. Бухгалтерський облік в бюджетних установах в умовах ринкової економіки ... 3
2. Облік сум за дорученням ... 7
Література ... 15


1. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні ... 3
1.1. Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ ... 3
1.2. Система розпорядників бюджетних коштів ... 4
1.3. Облік фінансування за відомчою структурою ... 6
1.4. Облік фінансування через органи Державного казначейства ... 9
1.5. Поняття бюджетної класифікації та її структура. Склад і класифікація видатків ... 12
Практичне завдання ... 13
Література ... 14


1. Види господарського обліку ... 3
2. Кредитори і кредиторська заборгованість ... 6
3. Документація і бухгалтерські документи ... 9
Література ... 15


1. Метод і методологія бухгалтерського обліку ... 3
2. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами ... 21
2.1. Особливості наукового виробництва і задачі обліку витрат на НДР за договорами із замовниками ... 21
2.2. Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання ... 22
Література ... 24


1. Облік необоротних активів ... 3
2. Облік доходів ... 16
Задача ... 23
Література ... 24


8. Видатки бюджетних установ та їх облік ... 3
18. Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами за витратами на відрядження ... 10
28. Облік витрат на науково-дослідні роботи ... 14
Література ... 22


1. Порядок проведення видатків органами Державного казначейства ... 3
1.1. Порядок перерахування коштів ... 3
1.2. Перерахування дотацій місцевим бюджетам ... 4
1.3. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду ... 4
1.4. Перерахування коштів для здійснення видатків Ради Міністрів ... 5
1.5. Казначейське обслуговування одержувачів коштів державного бюджету ... 6
1.6. Здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів державного бюджету та платежів з розрахунків інших клієнтів ... 6
1.7. Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів державного бюджету та іншим клієнтам ... 9
2. Облік розрахунків з Пенсійним фондом ... 11
3. Особливості обліку МПШ бюджетних установ ... 13
Література ... 16


1. Облік розрахунків робітників і службовців по заробітній платі ... 3
2. Облік видатків бюджету ... 13
2.1. Склад і класифікація видатків ... 13
2.2. Облік касових видатків ... 18
2.3. Облік фактичних видатків ... 20
2.4. Контроль за формуванням видатків ... 21
Література ... 23

Реферати з бухгалтерського обліку бюджетних установ

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості