ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

1. Класифікація моделей бухгалтерського обліку ... 3
2. Методика визначення фінансового результату в країнах Європи та США ... 5
3. Облік лізингових зобов'язань ... 14
Література ... 17


1. Склад і елементи фінансових звітів ... 3
2. Облік дивідендів ... 9
3. Складові власного капіталу ... 13
Література ... 19


1. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів на підприємствах зарубіжних країн ... 3
2. Облік створення і використання фонду дрібних сум ... 12
Задача ... 15
Література ... 16


1. Визнання та загальна методика обліку витрат і доходів у зарубіжних країнах ... 3
2. Облік і контроль за центрами відповідальності ... 12
Задача ... 16
Література ... 17


1. Склад дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання з урахуванням наданих клієнтам знижок ... 3
2. Облік заробітної плати та зобов'язань, пов'язаних з оплатою праці у зарубіжних країнах ... 6
Задача ... 14
Література ... 16


1. Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах ... 3
2. Системи обліку запасів ... 9
Задача ... 18
Література ... 19


1. Облік довгострокових фінансових інвестицій у зарубіжних країнах ... 3
2. Бухгалтерський баланс фірми в зарубіжних країнах: структура, зміст і оцінка статей ... 8
Задача ... 17
Література ... 18


1. Відображення на рахунках результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в фінансовій бухгалтерії в кінці звітного року ... 3
2. Система стандартних витрат в обліку виробництва і собівартості ... 12
Література ... 20


1. Визначення, предмет, метод, основні властивості і задачі бухгалтерського обліку за рубежем.
2. Методи розрахунку і облік амортизації основних засобів в фінансовій бухгалтерії в кінці звітного року.


1. Облік короткострокових фінансових інвестицій у зарубіжних країнах ... 3
2. Визначення і загальна методика обліку витрат і доходів у зарубіжних країнах ... 9
2.1. Операційні доходи ... 11
2.2. Операційні витрати ... 13
2.3. Фінансові витрати та доходи від фінансових інвестицій ... 15
2.4. Витрати на податки ... 16
2.5. Чистий прибуток або збиток ... 17
Задача ... 18
Література ... 19


1. Зародження світового господарства та етапи його становлення та розвитку ... 3
2. Основні показники міжнародної торгівлі ... 9
3. Проблеми зайнятості у світовій економіці ... 13
Література ... 16


46. Класифікація фінансових інвестицій у фінансовому обліку зарубіжних країн ... 3
12. Примітки до фінансової звітності ... 6
Література ... 15


1. План рахунків бухгалтерського обліку зарубіжного підприємства ... 3
2. Облік праці і заробітної плати ... 10
Література ... 18


1. Облік розподілу витрат і доходів між суміжними періодами у фінансовій бухгалтерії в кінці звітного року ... 3
2. Методи обліку виробничих затрат і калькуляції собівартості з врахуванням системи стандартних витрат ... 9
Література ... 17


1. Система обліку складських запасів у зарубіжних країнах ... 3
2. Облік податку на прибуток і розподіл прибутку корпорації ... 11
Задача ... 14
Література ... 15


1. Система обліку складських запасів у зарубіжних країнах ... 3
2. Облік податку на прибуток і розподіл прибутку корпорації ... 10
Задача ... 14
Література ... 15


1. Поняття запасів ... 3
2. Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристика ... 5
3. Відображення запасів у фінансовій звітності ... 13
Задача 1 ... 15
Задача 2 ... 17
Література ... 19


40. Методи нарахування амортизації основних засобів ... 3
5. Що входить до складу фінансової (бухгалтерської) звітності у зарубіжних країнах? ... 12
Література ... 19


І. 4. Міжнародний вплив КМСО ... 3
ІІ. 7. Загальні вимоги до побудови плану рахунків за рубежем ... 4
ІІІ. 5. Порядок відображення звітності ... 5
ІV. 1. Поняття, види та класифікація матеріальних запасів ... 6
V. 3 Методика нарахування амортизації основних засобів ... 8
VІ. 1. Облік нарахування оплати праці ... 9
VІІ. 6. Облік короткострокових позик банку ... 10
VІІІ. 8. Облік довгострокових інвестицій ... 11
ІХ. 6. Облік надзвичайних доходів ... 12
Х. 7. Звіт про прибутки та збитки корпорації чи фірми (profit and loss statement) ... 13
Задача 2 ... 14
Література ... 17


32. Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристика ... 3
59. Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї ... 11
Література ... 17


1. Склад засобів підприємства і джерела їх утворення ... 3
2. Структура рахунку "Збитків і прибутків" ... 11
Література ... 28

Реферати з бухгалтерського обліку зарубіжних країн

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості