ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

1. Роль менеджменту для успішного бізнесу.....3
2. Модель сучасного менеджера.....9
3. Підготуйте схему структури стратегічного управління.....15
Література.....16


1. Тенденції та особливості розвитку акціонерних товариств в Україні.....3
2. Бізнес-план у ринковій системі господарювання.....8
3. Задача.....12
Література.....14


1. Роздержавлення і приватизація.....3
2. Антимонопольна діяльність держави.....10
Література.....15


1. Сучасне розуміння підприємництва.....3
2. Економічна безпека підприємництва.....11
Література.....16


1. Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес плану.....3
2. Місце і значення інноваційного менеджменту.....4
3. Покажіть у вигляді схеми структуру мотиваційних механізмів компанії.....13
Література.....15


1. Проблеми та перспективи розвитку приватного підприємництва в Україні.....3
2. Процедура державної реєстрації та проблема запровадження нового порядку реєстрації.....11
3. Задача.....14
Література.....16


7. Державне регулювання та державна підтримка підприємницької діяльності в Україні.....3
56. Психологія та етика керівництва.....8
62. Суть маркетингу, його соціальні основи та види.....10
Література.....17


1. Організаційно-правові форми підприємництва.....3
1.1. Організаційно-правові форми підприємництва.....3
1.2. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності.....7
2. Менеджер як фактор виробництва і управління бізнесом.....10
Література.....15


1. Роль бізнес-проектування для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту. Характеристика чотирьох фаз циклу (створення, підготовка, реалізація та завершення).....3
2. Основні шляхи подолання кризових явищ у компанії.....9
3. Складіть бюджет бізнес-проекту, який спрямований на технічне оновлення підприємства.....15
Література.....16


1. Проблеми розвитку малого підприємництва у Волинській області.....3
2. Особливості коопераційних зв'язків підприємств у перехідній економіці.....6
2.1. Форми коопераційних зв'язків.....6
2.1.1. Субпідряд: взаємодія в реальному секторі.....6
2.1.2. Лізинг: фінансовий механізм підтримки кооперації великого і малого бізнесу в реальному секторі.....7
2.1.3. Франчайзинг: створення збутової мережі великими підприємствами.....8
2.2. Регіональні структури кооперації великого і малого бізнесу.....9
2.2.1. Мережі.....9
2.2.2. Інкубатори.....13
2.2.3. Наукові парки.....14
2.2.4. Державне стимулювання господарських зв'язків між великим і малим бізнесом на регіональному рівні.....15
3. Задача.....16
Література.....18


1. Стабільність і мобільність організаційної структури. Роль менеджера у забезпеченні стабільності та мобільності.....3
2. Функціональна матриця бізнес-проекту. Чотири головні функції управління бізнес-проектом: планування, організація, оперативне управління і контроль.....8
3. Проаналізуйте організаційну структуру Вашої компанії. Проведіть SWOT-аналіз цієї структури.....16
Література.....18


13. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.....3
49. Аналіз і оцінка комерційного ризику. Шляхи зниження ризиків у підприємництві.....7
Завдання 60.....13
Література.....15

Реферати з підприємництва

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості