ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

1. Роль менеджменту для успішного бізнесу ... 3
2. Модель сучасного менеджера ... 9
3. Підготуйте схему структури стратегічного управління ... 15
Література ... 16


1. Тенденції та особливості розвитку акціонерних товариств в Україні ... 3
2. Бізнес-план у ринковій системі господарювання ... 8
3. Задача ... 12
Література ... 14


1. Роздержавлення і приватизація ... 3
2. Антимонопольна діяльність держави ... 10
Література ... 15


1. Сучасне розуміння підприємництва ... 3
2. Економічна безпека підприємництва ... 11
Література ... 16


1. Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес плану ... 3
2. Місце і значення інноваційного менеджменту ... 4
3. Покажіть у вигляді схеми структуру мотиваційних механізмів компанії ... 13
Література ... 15


1. Проблеми та перспективи розвитку приватного підприємництва в Україні ... 3
2. Процедура державної реєстрації та проблема запровадження нового порядку реєстрації ... 11
3. Задача ... 14
Література ... 16


7. Державне регулювання та державна підтримка підприємницької діяльності в Україні ... 3
56. Психологія та етика керівництва ... 8
62. Суть маркетингу, його соціальні основи та види ... 10
Література ... 17


1. Організаційно-правові форми підприємництва ... 3
1.1. Організаційно-правові форми підприємництва ... 3
1.2. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності ... 7
2. Менеджер як фактор виробництва і управління бізнесом ... 10
Література ... 15


1. Роль бізнес-проектування для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту. Характеристика чотирьох фаз циклу (створення, підготовка, реалізація та завершення) ... 3
2. Основні шляхи подолання кризових явищ у компанії ... 9
3. Складіть бюджет бізнес-проекту, який спрямований на технічне оновлення підприємства ... 15
Література ... 16


1. Проблеми розвитку малого підприємництва у Волинській області ... 3
2. Особливості коопераційних зв'язків підприємств у перехідній економіці ... 6
2.1. Форми коопераційних зв'язків ... 6
2.1.1. Субпідряд: взаємодія в реальному секторі ... 6
2.1.2. Лізинг: фінансовий механізм підтримки кооперації великого і малого бізнесу в реальному секторі ... 7
2.1.3. Франчайзинг: створення збутової мережі великими підприємствами ... 8
2.2. Регіональні структури кооперації великого і малого бізнесу ... 9
2.2.1. Мережі ... 9
2.2.2. Інкубатори ... 13
2.2.3. Наукові парки ... 14
2.2.4. Державне стимулювання господарських зв'язків між великим і малим бізнесом на регіональному рівні ... 15
3. Задача ... 16
Література ... 18


1. Стабільність і мобільність організаційної структури. Роль менеджера у забезпеченні стабільності та мобільності ... 3
2. Функціональна матриця бізнес-проекту. Чотири головні функції управління бізнес-проектом: планування, організація, оперативне управління і контроль ... 8
3. Проаналізуйте організаційну структуру Вашої компанії. Проведіть SWOT-аналіз цієї структури ... 16
Література ... 18


13. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності ... 3
49. Аналіз і оцінка комерційного ризику. Шляхи зниження ризиків у підприємництві ... 7
Завдання 60 ... 13
Література ... 15

Реферати з підприємництва

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості