ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З РЕВІЗІЇ І КОНТРОЛЮ

1. Розкрити порядок проведення перевірок фондом зайнятості ... 3
2. Розкрити послідовність, джерела та типові порушення при контрольних перевірках операції з цінними паперами ... 7
3. Дайте відповідь на практичне завдання № 4, 8, 11, 17 ... 10
Література ... 19


1. Розкрити порядок проведення складання акту перевірки податковою інспекцією ... 3
2. Розкрити послідовність, джерела та типові порушення обліку валових доходів та витрат ... 7
3. Дайте відповідь на практичне завдання № 2, 7, 14, 20 ... 14
Література ... 22


1. Контроль операцій з надходження матеріальних цінностей ... 3
2. Ревізія власного капіталу ... 8
Література ... 12


1. Загальні відомості про підприємство ... 3
2. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ "Луцький підшипниковий завод" ... 10
Література ... 17


1. Види контрольно-ревізійної діяльності в Україні ... 3
2. Контроль і ревізія процесу реалізації продукції ... 10
2.1. Ревізія виконання плану виробництва продукції в натуральному виразі і за номенклатурою ... 11
2.2. Ревізія виконання плану по обсягу реалізованої продукції та її якості ... 14
2.3. Перевірка ритмічності випуску продукції ... 16
Література ... 17


1. Перевірка стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності ... 3
1.1. Перевірка стану обліку на підприємстві ... 3
1.2. Перевірка фінансової (бухгалтерської) звітності ... 7
2. Перевірка стану збереження і використання основних засобів ... 8
2.1. Завдання і джерела ревізій основних засобів ... 8
2.2. Ревізія дотримання умов збереження основних засобів ... 10
2.3. Ревізія операцій по руху основних засобів ... 11
3. Принципи і методи здійснення фінансового контролю ... 16
Література ... 21


6. Форми державного фінансового контролю ... 3
16. Контроль за використанням бюджетних та спеціальних позабюджетних коштів ... 8
26. Перевірка повноти нарахування, своєчасності внесення у бюджети дивідендів від коштів, внесених у статутні капітали ... 13
36. Перевірка фактичних видатків на утримання бюджетних установ ... 15
Література ... 19


1. Оформлення результатів ревізії ... 3
2. Прийняття рішення за результатами проведеної ревізії ... 8
3. Організація контролю за виконанням рішень за матеріалами ревізії ... 12
4. Особливості реалізації матеріалів контрольних заходів за ініціативою правоохоронних органів ... 13
Література ... 17


1. Методи, способи та прийоми фактичного і документального контролю ... 3
2. Контроль і ревізія операцій на рахунках в банку в національній валюті ... 16
2.1. Завдання і джерела ревізії ... 16
2.2. Ревізія операцій на поточному рахунку ... 17
2.3. Ревізія операцій по розрахунках акредитивами і чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок ... 19
2.4. Ревізія операцій з векселями ... 22
Література ... 25


1. Органи, які здійснюють фінансовий контроль, їх функції ... 3
2. Контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження ... 9
3. Контроль повноти та якості проведення інвентаризації матеріальних цінностей ... 13
Література ... 19


1. Державний контроль в умовах ринкової економіки ... 3
11. Методичні прийоми і способи виявлення порушень ... 7
21. Перевірка стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності ... 10
31. Контроль за правильністю розрахунків амортизації основних засобів ... 14
Література ... 18


3. Предмет і об'єкти державного фінансового контролю ... 3
13. Завдання, джерела інформації та основні напрями ревізії ... 4
23. Контроль за збереженням і використанням майна ... 10
33. Контроль за правомірністю застосування пільг при оподаткуванні доходів підприємства ... 15
Література ... 18


8. Основні напрямки контролю фінансових державних адміністрацій ... 3
18. Перевірка фактичних видатків на утримання бюджетних установ: капітальні видатки ... 10
28. Особливості контролю обґрунтування виручки від реалізації продукції, надання послуг та виконання робіт ... 14
38. Контроль розрахунків по прибутковому податку з громадян ... 17
Література ... 24


1. Контроль за виконанням рішень, що приймаються за результатами ревізії ... 3
2. Контроль і ревізія розрахунків з бюджетом ... 8
2.1. Ревізія правильності утримання прибуткового податку з громадян ... 9
2.2. Ревізія правильності включення витрат на оплату праці до валових витрат при обчисленні податку на прибуток ... 13
2.3. Ревізія розрахунків з оплати праці в натуральному виразі ... 14
2.4. Ревізія збору до Пенсійного фонду ... 17
Література ... 20


1. Загальна характеристика Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу України" ... 3
2. Контроль і ревізія обліку нематеріальних активів ... 12
Література ... 15


2. Поняття сутність і значення фінансового контролю в умовах ринкової економіки ... 3
12. Узагальнення і систематизація матеріалів ревізії дохідної і видаткової частини бюджетів ... 7
22. Прийняття рішення за результатами ревізії і контроль за їх виконанням ... 9
32. Методика фактичного контролю за станом запасів матеріальних цінностей ... 13
Література ... 17

Реферати з ревізії і контролю

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості