ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СТАТИСТИКИ

1. Абсолютні та відносні величини ... 3
2. Середньоарифметичні та середньогармонічні індекси ... 12
3. Задача ... 15
Література ... 16


1. Абсолютні статистичні величини, їх суть, види, одиниці виміру ... 2
2. Користувачі статистичної інформації ... 4
Література ... 11


1. Абсолютні статистичні величини, їх суть, види, одиниці виміру ... 3
2. Користувачі статистичної інформації ... 5
Література ... 12


1. Абсолютні статистичні величини, їх суть, види, одиниці виміру ... 3
2. Користувачі статистичної інформації ... 5
Література ... 12


1. Макроеконометричні моделі ... 3
2. Багатофакторні виробничі функції ... 6
Література ... 12


1. Критерій Дарбіна - Уотсона ... 3
2. Оцінювання дисперсії ... 5
Література ... 11


1. Довірчі інтервали. Приклад лінійної регресії ... 3
2. Лаги незалежної змінної. Розподіл Койка ... 8
Література ... 11
Задача ... 12


1. Ряди динаміки ... 3
2. Абсолютні величини ... 11
Завдання 3 ... 13
Завдання 4 ... 14
Література ... 15


1. Основні поняття кореляційного аналізу ... 3
2. Індивідуальні та агрегатні індекси ... 5
3. Задача ... 12
4. Задача ... 13
Література ... 15


1. Індексний метод ... 3
2. Статистика основних виробничих фондів ... 5
Завдання 3 ... 16
Завдання 4 ... 17
Література ... 18


1. Ітераційний метод Кокрана-Оркута ... 3
2. Гранична продуктивність і граничний продукт ... 6
Література ... 10


1. Роль і значення вивчення кон'юнктури в оперативному управлінні ринком ... 3
2. Особливості маркетингу у сфері банківської діяльності ... 6
Література ... 13


1. Основні статистичні методи ... 3
2. Поняття статистичного спостереження та його завдання ... 6
Література ... 15


1. Статистичне дослідження ... 3
2. Мода і медіана ... 8
3. Задача ... 12
4. Задача ... 13
Література ... 15


1. Організація та проведення моніторингу ... 3
2. Стан і організація статистики в зарубіжних країнах ... 9
Література ... 12


1. Мультиколінеарність ... 3
2. Фіктивні змінні ... 7
Література ... 10


1. Організаційні форми статистичного спостереження ... 2
2. Основи дисперсійного аналізу ... 6
2.1. Суть і поняття дисперсії ... 6
2.2. Види дисперсійного аналізу ... 8
2.3. Взаємозв'язок дисперсій ... 9
Література ... 13


1. Середня похибка вибірки та можливі значення граничної похибки ... 3
2. Статистичне дослідження политу та пропозиції товарів та послуг ... 8
3. Задача ... 17
Література ... 18


1. Ряди динаміки ... 3
2. Програма статистичного спостереження ... 10
Задача 1 ... 16
Задача 2 ... 17
Література ... 19


1. Ряди динаміки ... 3
2. Програма статистичного спостереження ... 6
Задача 1 ... 11
Задача 2 ... 12
Література ... 14


1. Види та способи спостереження ... 3
2. Ряди розподілу ... 6
Задача 1 ... 11
Задача 2 ... 13
Література ... 14


1. Мультиколінеарність ... 3
2. Розподіл Бернуллі ... 7
Література ... 11


1. Статистичне спостереження. Форми, види спостереження. Вимоги щодо статистичних даних ... 3
2. Дисперсія, суть, види та методи обчислення ... 9
2.1. Суть і поняття дисперсії ... 9
2.2. Види дисперсійного аналізу ... 10
2.3. Взаємозв'язок дисперсій ... 11
Література ... 15


1. Поняття статистичного спостереження та основні вимоги, що до нього пред'являються ... 3
2. Правила побудови статистичних таблиць ... 9
Задача 1 ... 13
Література ... 14


1. Показники використання основного капіталу ... 3
2. Статистичні показники оборотних активів ... 10
Література ... 18


1. Основні завдання статистики освіти ... 3
2. Система статистичних показників рівня освіти ... 8
Література ... 16


1. Кон'юнктура ринку. Система основних показників кон'юнктури ... 3
2. Завдання статистичного забезпечення маркетингу на ринку банківських послуг ... 6
Література ... 16


1. Статистичне вивчення зв'язку соціально-економічних явищ ... 3
2. Статистика цін ... 9
3. Задача ... 14
4. Задача ... 15
Література ... 16


1. Основні завдання статистики маркетингу ... 3
2. Прийоми аналізу варіаційних рядів ... 6
3. Задача ... 11
4. Задача ... 12
Література ... 13


1. Однофакторні виробничі функції ... 3
2. Коефіцієнт еластичності ... 6
Література ... 12

Реферати з статистики

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості