ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПЕДАГОГІКИ

1. Інформування "Інформаційного пакету".....3
2. Вища освіта Великобританії.....13
Література.....18


1. Інформаційний план роботи викладачів.....3
2. Вища освіта Нідерландів.....7
Література.....13


1. Загальні основи педагогіки і психології вищої школи.....3
1.1. Педагогіка вищої школи як наука. Зв'язки педагогіки вищої школи.....3
1.2. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі.....6
1.3. Загальні засади психології.....7
2. Структура педагогічних наук.....11
2.1. Предмет і об'єкт дослідження педагогічної науки.....11
2.2. Структура педагогічних наук.....12
2.3. Основні напрямки педагогіки.....14
Література.....15


1. Теоретична частина.....3
2. Практична частина.....16
Задача 1.....16
Задача 2.....17
Задача 3.....17
Задача 4.....18
Література.....19


1. Теоретична частина.....3
2. Практична частина.....15
Задача 1.....15
Задача 2.....15
Задача 3.....16
Задача 4.....17
Задача 5.....18
Література.....19


1. Естетичне виховання.....3
2. Домашня навчальна робота учнів.....10
Література.....12


1. Організаційні форми навчання.....3
2. Фізичне виховання.....15
Література.....18


1. Теоретична частина.....3
2. Практична частина.....18
Задача 1.....18
Задача 2.....19
Задача 3.....20
Література.....22


1. Теоретична частина.....3
2. Практична частина.....18
Задача 1.....18
Задача 2.....19
Задача 3.....20
Задача 4.....20
Література.....21


1. Поняття про інтегратизм.....3
2. Індивідуальне заняття.....9
3. Альтернативні технології в промисловості та енергетиці.....12
3.1. Енергетика.....15
3.2. Гірська промисловість.....15
3.3. Металургія.....15
3.4. Хімічна і нафтопереробна промисловість.....17
3.5. Машинобудування.....17
3.6. Паперова промисловість.....17
Література.....18


1. Виховання учнівського колективу.....3
1.1. Колектив і його види.....3
1.2. Сутність, зміст, функції виховного колективу.....4
1.3. Діалектика розвитку колективу.....6
1.4. Чинники розвитку колективу.....7
1.5. Учнівське самоврядування в школі та класі.....9
1.6. Формальні та неформальні групи.....11
2. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю.....14
2.1. Сутність, функції, види контролю.....14
2.2. Перевірка й оцінювання успішності учнів.....16
Література.....20


1. Перевірка та контроль знань студентів вивчення юридичних дисциплін. Приклади.....3
1.1. Форми і методи контролю знань.....3
1.2. Тенденції формування та використання комп'ютерних засобів діагностики знань студентів Інституту економіки та права "Крок".....6
1.3. Поточний та підсумковий контроль знань студентів відповідно до загальноєвропейських стандартів, визначених системою залікових кредитів (ECTS) у Дніпропетровському Університеті економіки та права.....9
2. Складіть конспект-схему уроку з основ правознавства.....17
Список використаної літератури.....19
Додатки.....20


1. Мета і завдання виховання.....3
2. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток.....9
Література.....12


1. Моральне виховання.....3
2. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток.....6
Література.....12


1. Організаційні форми виховної роботи.....3
2. Видатний український педагог В.О. Сухомлинський.....11
Література.....16


1. Теоретична частина.....3
2. Практична частина.....20
Задача 1.....20
Задача 2.....21
Задача 3.....21
Задача 4.....22
Література.....23


1. Процес виховання, його структура та рушійні сили.....3
2. Естетичне виховання.....8
Література.....11


1. Закономірності виховання. Принципи виховання.....3
2. Засоби навчання.....7
Література.....14


1. Педагогічна спадщина Софії Русової і Григорія Ващенка.....3
2. Естетичне виховання.....5
3. Роль церкви у вихованні підростаючого покоління.....9
Література.....15


1. Урок - основна форма організації навчання.....3
2. Розумове виховання.....17
Література.....20


1. Розвиток і виховання особистості.....3
1.1. Поняття про особистість, її розвиток та формування.....3
1.2. Роль спадковості, середовища й діяльності в розвитку особистості.....5
1.3. Виховання, навчання і розвиток особистості.....7
2. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.....9
Література.....19


1. Педагогічна спадщина Софії Русової і Григорія Ващенка.....3
2. Трудове виховання.....8
Література.....12


1. Семінарські заняття і практикуми на уроці.....3
2. Соціологічні методи дослідження. Тестування.....6
Література.....13


1. Видатний український педагог К.Д. Ушинський.....3
2. Статеве виховання і підготовка до сімейного життя.....10
Література.....14


1. Трудове виховання. Профорієнтаційна робота в школі.....3
2. Проблеми відставання учнів в школі.....10
2.1. Відставання: ознаки, причини.....11
2.2. Робота з відстаючими учнями.....13
Література.....15


1. Проблема відставання учнів у навчанні.....3
2. Вікові особливості дітей підліткового віку.....6
Література.....12


Вступ.....3
1. Затримка розвитку.....4
2. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР.....6
3. Учбово-виховні установи для дітей із ЗПР.....11
Література.....14


1. Процес виховання, його структура та рушійні сили.....3
2. Естетичне виховання.....7
Література.....13


1. Мета і завдання виховання.....3
2. Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток.....9
Література.....12

Реферати з педагогіки

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості