ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

1. Проведення психодіагностичного дослідження ... 3
2. Соціально-психологічна діагностика особистості та групи ... 10
3. Дослідження особливостей професійної етики менеджерів ... 15
Література ... 21


1. Інтерактивний аспект управлінської діяльності ... 3
2. Організація: ситуація зовнішнього конфлікту ... 6
Література ... 12


1. Поняття керівництва та лідерства в психології управління ... 3
2. Організація та соціальна група як об'єкт управління ... 8
Література ... 17


1. Особистість як об'єкт і суб'єкт управління ... 3
2. Полімотивація організаційної діяльності ... 6
Література ... 12


1. Принципи формування іміджу ... 3
2. Функції конфлікту в соціальних системах ... 8
Література ... 12


1. Явища психологічної згуртованості та психологічної сумісності у системах управління ... 3
2. Організація: ситуація зовнішнього конфлікту ... 6
Література ... 12


1. Імідж організації ... 3
2. Конфлікт в структурах управління, його типи ... 8
Література ... 14


1. Основні концепції лідерства ... 3
2. Явища влади та впливи як психологічний феномен ... 7
Література ... 17


1. Структура особистості ... 3
2. Зони та території в процесі спілкування ... 12
3. Стиль керівництва як зовнішній прояв іміджу менеджера ... 16
Література ... 19


1. Узагальнений психологічний портрет керівника ... 3
2. Встановлення психологічного контакту в структурі управління ... 11
Література ... 15


1. Об'єкт, предмет, мета та основні завдання психології управління ... 3
2. Етапи (фази) здійснення нововведень в управлінській діяльності ... 8
Література ... 14


1. Психологія управління як наука. Місце та роль управління у системі сучасної психологічної науки ... 3
2. Способи подолання опору нововведення в управлінській діяльності ... 12
Література ... 17


1. Психологічні особливості особистості працівника ... 3
2. Соціальні обмеження та норми поведінки керівника у стосунках з підлеглими ... 9
Література ... 15


1. Феномен соціально-психологічного клімату в структурах управління ... 3
2. Організація: ситуація зовнішнього конфлікту ... 10
Література ... 14


1. Залежність стилю управління від типу особистості ... 3
2. Реклама в організації: значення та основні функції ... 9
Література ... 16


1. Теорія ситуативного управління ... 3
2. Підготовка, процес та підсумки переговорів ... 9
Література ... 17

Реферати з психології управління

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості