ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

1. Специфіка вуличної соціальної роботи з бездомними ... 3
2. Характеристика моделей профілактики вживання психоактивних речовин ... 13
Література ... 19


1. Бронювання робочих місць для працевлаштування соціально-незахищених категорій громадян ... 3
2. Державна політика у сфері зайнятості і діяльність соціальних служб з захисту безробітних ... 7
Література ... 12


1. Сучасна система соціального обслуговування ветеранів праці та інших категорій похилого та старечого віку: стаціонарні, напівстаціонарні та нестаціонарні форми ... 3
2. Терапія спогадів: досвід та перспективи використання методів в роботі різних типів соціальних закладів ... 10
Література ... 14


1. Соціальне забезпечення у Швеції ... 3
2. Поняття "містова сім'я" у Великобританії ... 9
Література ... 15


1. Технології адаптації ... 3
2. Технології соціальної роботи з жінками ... 9
Література ... 16


1. Особливості роботи з клієнтами різної статі ... 3
2. Особистісні характеристики соціального працівника ... 11
Література ... 18


1. Концепція людського розвитку: сутність і зміст ... 3
2. Інформаційне забезпечення соціальної політики ... 8
Література ... 12


1. Організація надання допомоги людям похилого віку ... 3
2. Повноваження служби у справах неповнолітніх місцевої адміністрації ... 6
Література ... 12


1. Фактори розвитку девіантної поведінки ... 3
2. Зміст соціально-профілактичної роботи у соціальному середовищі ... 9
Література ... 14


1. Форми та методи роботи групи самодопомоги ... 3
2. Особливості застосування тактики кампанії ... 9
Література ... 19


1. Соціально-педагогічні засоби роботи в притулках ... 3
2. Функції та принципи соціальної роботи ... 6
Література ... 14


1. Сутність і зміст соціальної терапії ... 3
2. Особливості соціальної "вуличної" роботи з різними групами клієнтів ... 7
Література ... 12

Реферати з соціальної педагогіки

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості