ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Завдання 1. Основні етапи формування антисоціальної поведінки ... 3
Завдання 2. Психологічна характеристика юридичної праці ... 8
Завдання 3 ... 12
Література ... 13


1. Організаційно-правові питання здійснення судово-психологічної експертизи ... 3
2. Психологічна характеристика етапів формування злочинної поведінки особистості ... 7
3. Психологічні особливості особистості людини в умовах позбавлення її волі ... 13
4. Практичні завдання ... 17
Завдання 1 ... 17
Завдання 2 ... 19
Література ... 21


1. Психологічний аналіз розгляду кримінальної справи ... 3
2. Психологічні основи цивільного судочинства ... 8
2.1. Психологічна характеристика цивільного процесу ... 8
2.2. Психологічні особливості діяльності господарського суду ... 13
3. Типові ознаки як основні передумови реалізації процедури упізнання ... 15
Література ... 19


Завдання 1. Соціальне сприймання. Особливості сприймання та розуміння людини людиною ... 3
Завдання 2. Психологічні особливості діяльності правоохоронця в екстремальних умовах ... 5
Завдання 3 ... 17
Література ... 18


Завдання 1. Психологічна структура особистості. Теорії особистості ... 3
Завдання 2. Психологічні особливості та структура злочинних груп ... 13
Завдання 3 ... 16
Література ... 17


1. Соціально-психологічні характеристики особистості у юридичній діяльності ... 3
2. Судове рішення як результат розгляду цивільної справи у суді та його психологічна інтерпретація ... 10
3. Психологія слідчого експерименту ... 15
Література ... 20


1. Психологічні особливості отримання необхідної інформації від потерпілих ... 3
2. Психологія організованої злочинності. Соціально-психологічні причини злочину. Психологія злочинної дії ... 6
3. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза ... 13
Література ... 19


1. Формування певного психологічного стану суб'єкта з метою включення його в потрібну розмову ... 3
2. Структурно-психологічний аналіз злочинного акту ... 8
3. Психологічні особливості судового розгляду кримінальних справ ... 11
Література ... 17


1. Формування кримінальної психології, судової психології ... 3
2. Правова соціалізація та правовідповідна поведінка ... 5
3. Психологія допиту свідків та потерпілих ... 9
Література ... 16


1. Психологічна характеристика діяльності працівників прокуратури ... 3
2. Психологічні особливості слідства зі справ неповнолітніх правопорушників ... 7
3. Психологічні особливості планування судового розгляду. Перевірка матеріалів попереднього слідства ... 10
Література ... 14


1. Психологічна характеристика професії судді ... 3
2. Роль особистості потерпілого в процесуальній діяльності органів слідства та правосуддя ... 6
3. Попереднє вивчення матеріалів карної справи ... 10
Література ... 15


1. Проблеми психологічної культури юриста ... 3
2. Правова психологія як розділ юридичної психології ... 9
3. Проблема затримання підозрюваного, ситуації затримання підозрюваного і проблема наявності заручників ... 15
Література ... 22


1. Психологічні особливості різних видів злочинних груп ... 3
2. Психологічна характеристика очної ставки ... 14
Завдання 3 ... 17
Література ... 18


11. Поняття психічних пізнавальних процесів особистості ... 3
26. Правова психологія ... 9
30. Психологія слідчих дій ... 13
Література ... 20


1. Психологічна характеристика діяльності інспектора ДАІ ... 3
2. Психологічні особливості слідчої діяльності ... 5
3. Методи вивчення особистості та психологічного впливу на засуджених з метою їхньої ресоціалізації. Психологічна характеристика адаптації звільненого до умов життя на волі ... 11
Література ... 15


1. Роль особистості у визначенні психологічної детермінації юридично значущих ситуацій ... 3
2. Предмет та завдання кримінальної психології. Психологічна ґенеза правопорушень ... 9
3. Проведення відповідних дослідів та правильна оцінка отриманих результатів у ході здійснення слідчого експерименту ... 13
Література ... 18


1. Мотивація діяльності та поведінки особистості в юридично значущих ситуаціях ... 3
2. Судово-психологічна експертиза у цивільному судочинстві. Передумови до призначення судово-медичної експертизи ... 14
3. Слідчий експеримент як криміналістично-процесуальна дія ... 16
Література ... 20


1. Психологічні методи вивчення особистості в юридичній психології ... 3
2. Явище правової відповідальності особистості ... 9
3. Конфліктні ситуації допиту ... 13
Література ... 17


Завдання 1. Загальна характеристика психологічної спостережливості. Властивості та різновиди уваги ... 3
Завдання 2. Психологічні особливості злочинності неповнолітніх ... 9
Завдання 3 ... 14
Література ... 16


Завдання 1. Загальна характеристика психологічної спостережливості. Властивості та різновиди уваги ... 3
Завдання 2. Психологічні особливості злочинності неповнолітніх ... 8
Завдання 3 ... 17
Література ... 19


1. Методи судово-психіатричної експертизи ... 3
2. Психологічні аспекти проблеми вини і відповідальності у цивільному праві ... 9
3. Психологія очної ставки. Підготовка проведення очної ставки ... 12
Література ... 16

Реферати з юридичної психології

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості