ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Методи державного управління ... 3
2. Роль місцевого самоврядування в Україні ... 11
Література ... 20


1. Загальний огляд джерел ... 3
2. Поняття та види звернень ... 4
3. Особливості розгляду звернень громадян в органи виконавчої влади (на прикладі органів внутрішніх справ) ... 11
4. Судове оскарження дій та рішень публічної адміністрації ... 19
Література ... 23


1. Державне регулювання у сфері культури...3 1.1. Поняття і зміст державного управління в галузі культури...3 1.2. Правовий статус Міністерства культури і мистецтв України...5 1.3. Система органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері культури...6 2. Державне регулювання у сфері транспорту...9 2.1. Управління залізничним транспортом...9 2.2. Управління морським і річковим транспортом...10 2.3. Управління автомобільним транспортом...12 2.4. Управління цивільним повітряним транспортом...13 Література...14

1. Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм...3 2. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях...6 Література...15

Завдання 1...3 Завдання 2...5 Завдання 3...6 Завдання 4...7 Завдання 5...8 Завдання 6...9 Завдання 7...10 Завдання 8...11 Завдання 9...12 Завдання 10...12 Література...13

Задачі

1. Правові основи управління економічною сферою...3 1.1. Необхідність і характер державного управління економікою...3 1.2. Зміст державного керівництва у сфері економіки...4 1.3. Система центральних і місцевих органів управління у сфері економіки, їх компетенція...5 1.4. Правові засади організації управління економікою...7 1.5. Державний контроль і нагляд у сфері економіки...9 2. Державне регулювання у сфері комунікації...10 Задача 1...12 Задача 2...13 Література...15

1. Поняття форм державного управління...3 2. Тести...11 Література...12

1. Державне регулювання у сфері культури...3 1.1. Поняття і зміст державного управління в галузі культури...3 1.2. Правовий статус Міністерства культури і мистецтв України...6 1.3. Система органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері культури...7 2. Державне регулювання у сфері транспорту...10 2.1. Управління залізничним транспортом...10 2.2. Управління морським і річковим транспортом...11 2.3. Управління автомобільним транспортом...14 2.4. Управління цивільним повітряним транспортом...16 Задача 1...17 Задача 2...18 Література...20

1. Об'єктивна сторона адміністративного проступку...3 2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...10 Література...12

1. Суб'єкт адміністративного проступку...3 2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...10 Література...12

1. Особливості відповідальності неповнолітніх...3 2. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення...8 3. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...15 Література...17

1. Нормативна основа адміністративної відповідальності...3 2. Систематизація законодавства про адміністративну відповідальність...14 Література...19

1. Попередження...3 2. Поняття адміністративного затримання...6 3. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...14 Література...16

1. Структура адміністративно-правової норми...3 2. Поняття адміністративно-правового регулювання в сфері підприємницької діяльності...9 Література...16

1. Статус політичних партій і громадських організацій. Порядок створення і функціонування...3 1.1. Правові основи об'єднання громадян в політичні партії і громадські організації...3 1.2. Види об'єднань громадян...4 1.3. Підстави і порядок легалізації об'єднань громадян...4 1.4. Права і обов'язки об'єднань громадян...6 1.5. Заходи адміністративного регулювання і впливу та припинення діяльності об'єднань громадян...7 2. Організаційно-правові основи управління користуванням і охороною природних ресурсів...8 2.1. Правові та організаційні засади державного управління у сфері використання та охорони природних ресурсів...8 2.2. Органи державного управління у сфері використання та охорони природних ресурсів...9 2.3. Державний контроль і нагляд у галузі природокористування й охорони природних ресурсів...13 Література...17

1. Діяльність жіночих об'єднань в Україні...3 2. Майновий стан релігійних організацій...8 Список використаних джерел та літератури...13

1. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин...3 1.1. Поняття і основні риси адміністративно-правових відносин...3 1.2. Особливості адміністративно-правових відносин...7 2. Кабінет Міністрів України як суб'єкт адміністративного права...11 Ситуаційне завдання...15 Список використаної літератури...16

1. Правові основи управління економічною сферою...3 2. Державне регулювання у сфері комунікацій...9 Задача 1...12 Задача 2...14 Література...16

1. Конфіскація предмета...3 2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...12 Література...14

1. Об'єднання громадян...3 2. Управління культурою...8 1.1. Поняття і зміст державного управління в галузі культури...8 1.2. Правовий статус Міністерства культури і мистецтв України...10 1.3. Система органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері культури...11 Література...14

1. Методи адміністративного права...3 2. Управління внутрішніми справами...9 Література...17

Вступ...3 1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування...4 2. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування...5 3. Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування...8 Висновки...13 Література...14

Вступ...3 1. Поняття і юридична природа місцевого самоврядування...4 2. Система місцевого самоврядування та його принципи...9 3. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування та їх повноваження...13 Висновки...21 Література...22

1. Поняття молодіжного руху та молодіжного об'єднання...3 2. Основні різновиди молодіжних громадських об'єднань у сучасній Україні...9 3. Періодизація розвитку вітчизняного молодіжного руху...17 Література...23

1. Права молодіжних дитячих громадських організацій...3 2. Молодіжні громадські організації...5 3. Майновий стан релігійних організацій...7 Список використаних джерел та літератури...12

1. Принципи утворення і діяльності молодіжних і дитячих громадських об'єднань...3 1.1. Поняття молодіжного руху та молодіжного об'єднання...3 1.2. Принципи утворення і діяльності молодіжних і дитячих громадських об'єднань...9 2. Майновий стан релігійних організацій...11 Література...15

1. Відповідальність неповнолітніх та службових осіб...3 1.1. Відповідальність неповнолітніх...3 1.2. Відповідальність посадових осіб...5 2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...11 Література...13

1. Організація діяльності відділів внутрішніх справ...3 2. Міліція...4 3. Права та обов'язки міліції. Підрозділи міліції...7 4. Державно-владні повноваження міліції...14 Література...21

1. Правові основи управління обороною...3 2. Державне регулювання в сфері антимонопольної діяльності...8 Задача 1...13 Задача 2...14 Література...17

4. Відмінність Адміністративного правопорушення від дисциплінарного проступку....3 10. Особливості відповідальності за адміністративні правопорушення посадових осіб, військовослужбовців і народних депутатів...6 24. Органи і посадові особи уповноваженні розглядати справи про адміністративні правопорушення....10 Література...15

1. Дайте визначення предмета адміністративного права...3 2. Розкрийте основи організації оборони України...6 Задача 1...10 Задача 2...10 Література...13

1. Заходи адміністративного припинення...3 2. Тести...17 Література...18

1. Участь молодіжних та дитячих громадських організацій у підготовці державних рішень...3 2. Державні органи та релігійні організації...6 Література...15

1. Україна - суверенна і незалежна держава...3 2. Виборчий процес в Україні: Поняття та стадії. Законодавче регулювання стадій виборчого процесу...7 3. Система органів місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування...19 Література...22

1. Склад суду та відводи при вирішенні справ в суді...3 2. Написати адміністративний позов до адміністративного суду...8 Література...14

1. Порядок комплектування та організація служби особового складу МНС України...3 2. Рішення по скарзі та протесту на постанову про адміністративне правопорушення...11 3. Суть та основні положення наказу МНС № 440 від 28.12.2005...12 Література...17

1. Поняття організаційної структури управління...3 2. Державне регулювання економіки...6 2.1. Необхідність і характер державного управління економікою...6 2.2. Зміст державного керівництва у сфері економіки...7 2.3. Система центральних і місцевих органів управління у сфері економіки, їх компетенція...8 2.4. Правові засади організації управління економікою...10 2.5. Державний контроль і нагляд у сфері економіки...13 Література...14

1. Характеристика державного апарату...3 2. Структура центральних органів державного апарату...6 3. Структура місцевих органів влади...15 4. Структура апарату Президента України...18 Література...21

1. Суб'єктивна сторона адміністративного процесу...3 2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...10 Література...12

1. Організація роботи територіальних судів...3 2. Організація діяльності та повноваження Уповноваженого Верховної Ради з прав людини...11 3. Тест...16 Література...17

1. Управління як соціальне явище...3 2. Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання, напрямки державного управління економікою...11 Література...18

1. Протоколи та їх види у справах про адміністративні правопорушення...3 2. Організаційно-правові основи управління юстицією...10 Список використаної літератури...20

1. Позбавлення спеціального права...3 2. Вилучення речей і документів...6 3. Скласти протокол про адміністративне правопорушення...9 Література...11

1. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади...3 2. Порядок діяльності та акти Рахункової палати...11 3. Тест...21 Література...22

1. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначимості правопорушення...3 2. Місце та строки розгляду справи про адміністративне правопорушення...7 3. Адміністративний позов до адміністративного суду...12 Література...19

1. Нормативне визначення, класифікація та призначення аеропортів, аеродромів ... 3
2. Загальна характеристика національних та міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення безпеки цивільної авіації ... 5
3. Цивільна авіація як галузь та система ... 11
4. Основні складові повітряного судна та їх призначення ... 14
Література ... 19


1. Центральні органи виконавчої влади, статус і повноваження ... 2
1.1. Міністерства ... 5
1.2. Державні комітети ... 11
1.3. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом ... 12
1.4. Урядові органи державного управління ... 13
2. Правові акти управління ... 15
Література ... 21


1. Дисципліна як показник відповідальності державного управління ... 3
2. Основні вимоги при підборі державних службовців ... 8
Література ... 13


1. Цілі, функції, повноваження Головного управління державної служби України ... 3
2. Конкурс. Мета, терміни та стадії проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби ... 10
3. Система підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців ... 12
Література ... 20


1. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності державних службовців ... 3
2. Суть та основні види організаційних структур державного управління ... 8
Література ... 16


1. Функції державної служби ... 3
2. Місце і роль парламентського та президентського контролю в системі державного управління ... 5
3. У чому полягає інформаційна відкритість державних органів і вищих посадових осіб держави? ... 9
Література ... 15


1. Підприємство як головний об'єкт управління ... 3
2. Посада та розподіл посадових повноважень ... 7
3. Місце документації в управлінській діяльності ... 11
Література ... 21


1. Функції, форми та процедури ... 3
2. Напрями удосконалення системи державного управління з урахуванням світового досвіду ... 19
Література ... 22


1. Конституційні та законодавчі принципи державної служби ... 3
2. Особливості та підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців ... 7
3. Випробовування на державній службі. Поняття, мета і правові наслідки проходження або непроходження випробовування ... 9
Література ... 14

Реферати з адміністративного права

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості