ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

1. Норми національного законодавства щодо повітряних перевезень пасажирів та багажу ... 3
2. Контроль та безпека - необхідна передумова авіаційної безпеки ... 8
3. В чому полягає сутність порушення повітряного простору України та правова наслідки такого порушення ... 13
Література ... 15


1. Договір морського страхування ... 3
2. Правове забезпечення безпеки мореплавання ... 8
Література ... 17


1. Майно транспортних підприємств, охорона вантажів і об'єктів транспорту ... 3
2. Задача ... 14
Література ... 15


1. Розкрити поняття спадкування за законом та заповітом ... 3
1.1. Поняття спадкування ... 3
1.2. Спадкування за законом ... 5
1.3. Спадкування за заповітом ... 8
2. Задача ... 15
Література ... 17


1. Поняття загальної аварії та її ознак ... 3
2. Права та обов'язки капітана морського судна ... 9
Література ... 14


1. Форма договору доручення...3 2. Аліментні обов'язки батьків і дітей...7 3. Сторони договору перевезення...14 Література...19

1. Поняття договору міни (бартеру): форма, предмет, сторони...3 2. Поняття договору ренти: предмет, сторони, форма...9 Література...12

1. Зміст договору поставки...3 2. Права і обов'язки сторін договору купівлі-продажу...6 3. Договір безоплатного користування майном (позичка)...14 Література...20

1. Поняття цивільних правовідносин, їх елементи та структура...3 2. Особисті немайнові блага (ім'я, честь, гідність, ділова репутація) як об'єкти цивільних прав...9 3. Протокол розбіжностей цивільно-правового договору. Порядок врегулювання переддоговірних спорів. Зміна та розірвання договору. Одностороннє розірвання договору...13 Література...20

1. Поняття та види інших речових прав (чужі речі)...3 Завдання...8 Література...12

1. Визнання громадянина недієздатним та обмежено дієздатним...2 2. Підстави виникнення та припинення зобов'язань...5 3. Суміжні права та їх захист...9 Практичне завдання....18 Література...21

Варіант 3 Задачі 1...3 Задача 2...4 Задача 3...7 Задача 4...8 Література...10

1. Поняття та підстави виникнення цивільних правовідносин. Правочин...3 2. Договір майнового найму (оренди)...8 3. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівників...10 Література...13

1. Елементи цивільного правовідношення...3 2. Поняття та ознаки держави і територіальних громад як суб'єктів цивільних правовідносин...6 Завдання 3...11 Література...12

1. Державна реєстрація юридичної особи...3 2. Дії, послуги як об'єкти цивільних прав...9 3. Поняття та види особистих немайнових прав, їх цивільно-правове регулювання...11 Література...17

1. Підстави деліктних правовідносин. Елементи цивільного правопорушення...3 2. Загальні вимоги до форми заповіту. Посвідчення заповіту нотаріусом та іншими посадовими службовими особами...13 Література...18

1. Дієздатність неповнолітніх та обмеження дієздатності...3 2. Захист права власності...6 3. Поняття сім'ї та шлюбу в сімейному праві...8 Задача...12 Література...13

1. Договір доручення...3 1.1. Поняття та зміст договору доручення...3 1.2. Права та обов'язки сторін за договором доручення...7 1.3. Припинення договору доручення...8 Задача...10 Література...11

1. Поняття договору позички: форми, сторони, строк договору...3 2. Відмінність договору позички від договору позики та договору оренди...9 2.1. Особливості та основні засади укладання договору позики...9 2.2. Особливості договору оренди...16 Література...22

1. Теоретична частина...3 1.1. Поняття та правова характеристика договору страхування. Момент укладення договору, форма...3 1.2. Структура договору страхування (суб'єкти, об'єкт, зміст договору)...5 1.3. Укладення договору страхування на користь третьої особи...8 1.4. Зміна умов та припинення договору страхування. Правові наслідки зміни і розірвання договору страхування...10 1.5. Правові підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування...13 2. Практична частина...15 Задача №1...15 Завдання № 2...16 Література...18

1. Поняття нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції та пусконалагоджувальних і монтажних робіт за договором будівельного підряду...3 2. Права і обов'язки сторін за договором зберігання...7 Література...19

1. Момент виникнення права власності за договором довічного утримання (догляду)...3 2. Поняття договору будівельного підряду: предмет, сторони, форма...9 Література...17

1. Роль трудового колективу підприємства як суб'єкта трудової роботи...3 2. Етапи договірної роботи...6 3. Протокол розбіжностей до договору поставки...10 Література...13

1. Визначте статус філіалів, представництв та дочірніх підприємств...3 2. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав...5 Задача 1...9 Задача 2...11 Література...12

11. Надати характеристику організаційно-правовим формам та функціями юридичної служби на підприємстві, організації, установі, господарствах...3 18. Надати перелік та характеристику обов'язків працівників юридичних служб...11 46. Надати характеристику ролі громадських юридичних організацій, об'єднань та спілок у захисті прав та інтересів спеціалістів юридичних служб та підняття престижу правочинної спеціальності...16 Література...23

1. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення (ведення чужих справ без доручення)...3 2. Порядок визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду...9 Література...17

1. Підстави виникнення та припинення цивільних правовідносин...3 2. Поняття та види об'єктів цивільних прав...7 3. Зміст цивільно-правового договору. Істотні умови договору. Стадії, момент та способи укладення договору. Оферта. Акцепт...10 Література...16

1. Діяльність міліції з розшуку громадян, місце перебування яких невідоме...3 2. Умови дійсності угод...7 3. Порука. Відповідальність поручителя та його права...17 Література...19

1. Визнання громадянина недієздатним та оголошення померлим...3 2. Повноваження власника, їх зміст та здійснення...6 3. Умови вступу до шлюбу та порядок його укладання...8 Література...11

1. Договір оренди державного майна...3 1.1. Поняття договору оренди державного майна...3 1.2. Сторони у договорі оренди...4 1.3. Порядок укладення договору оренди...5 1.4. Умови договору оренди...8 1.5. Відновлення орендованого майна та умови його повернення...8 2. Припинення договору доручення...10 3. Поняття та види позадоговірних зобов'язань...15 Література...22

1. Поняття договору позички: форма, сторони, строк договору...3 2. Поняття договору найму (оренди) земельної ділянки: сторони, строк, форми договору. Суборенда земельної ділянки...8 Література...13

1. Поняття права власності...3 21. Види торговельної діяльності (яка патентується)...5 34. Види об'єднань підприємств...6 47. Поняття і структура банківської системи України...12 Задача 78...16 Література...17

1. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого...3 2. Вибір прізвища при реєстрації шлюбу...8 Література...11

1. Приватизація в Україні...3 2. Опіка і піклування...11 Література...17

1. Поняття публічного договору...3 2. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання...6 Література...14

1. Правові наслідки публічної обіцянки винагороди...3 2. Підстави припинення права одного з подружжя на утримання...7 Література...12

1. Заробіток, додаткові витрати, каліцтво, професійна працездатність, загальна працездатність, інші ушкодження здоров'я при відшкодуванні шкоди завданої здоров'ю фізичної особи внаслідок каліцтва або ушкодження здоров'я...3 2. Поняття сім'ї в сімейному та інших галузях права...9 Література...13

1. Реєстрація взяття шлюбу...3 2. Правові наслідки вчинення дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення...8 Література...13

1. Укладення, зміна і розірвання договору...3 Завдання 2...10 Література...12

1. Поняття, об'єкт, види спадкування...3 2. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів...6 Література...14

1. Час і місце відкриття спадщини...3 2. Підстави та порядок відселення жилих приміщень...5 3. Права та обов'язки опікунів...13 Література...19

1. Поняття цивільно-правової відповідальності...3 2. Поняття юридичного факту. Класифікація юридичних фактів...12 3. Завдання...15 Література...16

1. Договір довічного утримання...3 2. Відповідальність сторін за порушення договору підряду на капітальне будівництво...9 3. Припинення шлюбу...12 Література...16

1. Способи утворення юридичних осіб...3 2. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав...7 Задача 1...9 Задача 2...10 Література...12

1. Порядок та способи захисту цивільних прав...3 2. Поняття та види забезпечення виконання зобов'язань...5 3. Спільна сумісна та роздільна власність подружжя...8 Задача...14 Література...16

1. Правове регулювання страхування авіаційних ризиків в Україні ... 3
2. Порядок і умови проведення обов'язкового авіаційного страхування, його види ... 10
3. Правове регулювання страхування авіаційних ризиків у іноземних країнах (на прикладі 2-3 країн) ... 13
Практичне завдання ... 16
Література ... 17
Додаток ... 18


1. Розкрити зміст договору довічного утримання ... 3
2. Задача ... 11
Література ... 13


1. Застава цінних паперів ... 3
2. Форма і зміст заставної ... 6
3. Поновлення прав за заставною ... 11
Література ... 14


1. Розкрити поняття та елементи, що виникають з рятування життя та здоров'я фізичної особи ... 3
2. Задача ... 11
Список літератури ... 12


1. Розкрити поняття та елементи зобов'язань, що виникають з рятування життя та здоров'я фізичної особи ... 3
2. Задача ... 11
Список літератури ... 12


1. Розкрити поняття спадкування за законом та заповітом ... 3
1.1. Поняття спадкування ... 3
1.2. Спадкування за законом ... 5
1.3. Спадкування за заповітом ... 8
2. Задача ... 15
Література ... 17


1. Право спільної сумісної власності жінки та чоловіка ... 3
2. Припинення шлюбу шляхом його розірвання ... 14
2.1. Розірвання шлюбу органом РАЦСу ... 14
2.2. Розірвання шлюбу за рішенням суду ... 16
Задача ... 21
Література ... 22


1. Розкрити поняття зобов'язання по страхуванню ... 3
1.1. Істотні умови договору страхування ... 3
1.2. Сторони договору страхування, їхні права та обов'язки ... 5
1.3. Порядок укладення, зміни та припинення договору страхування ... 8
Задача ... 12
Література ... 14


1. Застава майнових прав ... 3
2. Пріоритет іпотеки ... 6
3. Продаж заставної з зобов'язанням зворотного викупу ... 9
Література ... 13

Реферати з цивільного права

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості