ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Задача 1: У груднi 2005 р. Ленiнським районним судом м. Харкова прийнято рiшення про стягнення з Римова на користь Лунца 15 тис. грн ... 3
Задача 2: Косенко подав апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду м. Харкова ... 5
Задача 3: Під час здійснення виконавчого провадження стосовно Багряного на користь Пасенчука, боржник помер ... ...9
Література ... 12


1. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права України ... 3
2. Особи, які беруть учать у справі. Їх поняття і склад ... 7
3. Підстави і процесуальні форми участі органів і осіб, яким за законом надано право захищати права й інтереси інших осіб ... 10
3.1. Мета, підстави і процесуальні форми участі ... 10
3.2. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування у цивільному процесі ... 11
3.3. Участь профспілок у цивільному процесі ... 15
3.4. Участь у цивільному процесі підприємств, установ, організацій та окремих громадян з метою захисту прав інших осіб ... 16
3.5. Цивільна процесуальна правосуб'єктність ... 16
Задача 1 ... 18
Задача 2 ... 20
Література ... 23


1. Відмінність у процесуальному становищі між представником та особою, яка надає правову допомогу ... 3
2. Підготуйте проект рішення суду у справі про встановлення факту перебування у родинних відносинах ... 12
Задача ... 15
Література ... 16


1. Поняття та зміст протоколу судового засідання ... 3
Практичне завдання ... 5
Література ... 13


1. Поняття представництва в суді та його види...3 2. Забезпечення позову...9 Задача...11 Література...13

1. Участь у процесі прокурора...3 1.1. Завдання участі прокурора в цивільному процесі та його цивільно-процесуальна правосуб'єктність...3 1.2. Форми і підстави участі прокурора в цивільному процесі...4 1.3. Особливості участі прокурора у цивільному процесі...7 2. Зустрічний позов...10 Література...14

Вступ...3 1. Поняття судових доказів і доказування...4 2. Предмет доказування...5 3. Розподіл обов'язків по доказуванню серед осіб, які беруть участь в процесі...9 4. Відносність і допустимість доказів...10 5. Види доказів...11 6. Оцінка доказів...12 Задача 1...14 Задача 2...16 Задача 3...17 Література...19

1. Додаткове рішення суду...3 2. Повноваження суду апеляційної інстанції...7 Література...13

1. Докази і доказування у цивільному процесі...3 2. Апеляційне провадження в цивільному процесі...14 Література...18

1. Засоби доказування у цивільному процесі...3 2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження...10 Література...16

1. Класифікація учасників цивільного процесу. Інші учасники цивільного процесу...3 2. Представництво у цивільному процесі...12 3. Засоби доказування, їх загальна характеристика...14 4. Поняття цивільної юрисдикції. Склад суду...17 Задачі...19 Задача 1...19 Задача 2...20 Задача 3...21 Література...22

1. Форма та зміст касаційної скарги, подання...3 2. Цивільно-процесуальні права іноземних громадян, підприємств та організацій...6 Література...15

20. Поняття, значення і види представництва в цивільному процесі...3 42. Зустрічний позов...9 65. Особливості розгляду справ окремого провадження про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу...12 89. Складіть скаргу на дії державного виконавця...18 Література...20

1. Підготовка справи до судового розгляду як стадія цивільного процесу та його мета...3 2. Повноваження суду касаційної інстанції...9 Література...14

1. Касаційне провадження...3 1.1. Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень й ухвал суду першої та апеляційної інстанції...3 1.2. Право касаційного оскарження рішень та ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації...3 1.3. Порушення касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду справи і порядок її розгляду...5 1.4. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування рішення суду в касаційному порядку...8 2. Підсудність цивільних справ...10 Література...18

1. Підсудність цивільних справ...3 2. Судове рішення та його види...13 3. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника...16 Література...18

1. Підвідомчість цивільних справ...3 1.1. Поняття підвідомчості та її види...3 1.2. Загальні правила визначення підвідомчості...4 2. Апеляційне провадження...6 2.1. Загальна характеристика апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції...6 2.2. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації...7 2.3. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції...11 2.4. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції...14 2.5. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції...17 Література...18

1. Наслідки порушення правил про підсудність...3 2. Загальна характеристика процесуального порядку розгляду окремого правопорушення...8 Література...17

1. Об'єднання та роз'єднання позовів...3 2. Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки та розстрочки виконання судового рішення...5 Задача...7 Література...12

1. Участь прокурора у цивільному процесі...3 1.1. Завдання участі прокурора в цивільному процесі та його цивільно-процесуальна правосуб'єктність...3 1.2. Форми і підстави участі прокурора в цивільному процесі...3 1.3. Особливості участі прокурора у цивільному процесі...6 2. Прийняття позовних заяв у цивільному процесі...8 Література...14

1. Сторони в цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки...3 2. Цивільно-процесуальна правоздатність та дієздатність...6 3. Процесуальна співучасть: цілі, підстави і види...7 4. Неналежна сторона в процесі. Умови та порядок її заміни...10 5. Поняття і підстави процесуального правонаступництва...13 6. Відмінність правонаступництва від заміни неналежної сторони...15 7. Поняття третіх осіб у цивільному процесі, їх види...15 8. Порядок вступу, права та обов'язки третіх осіб...17 9. Участь прокурора в цивільному процесі...19 Практичне завдання...24 Література...26

1. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі...3 2. Поняття, види та елементи позовів...9 Задача...15 Література...16

1. Ухвали суду першої інстанції, види, загальна характеристика...3 2. Підготовка касаційного розгляду справи...7 Література...15

1. Треті особи в цивільному процесі...3 1.1. Поняття та види третіх осіб...3 1.2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги...4 1.3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог...6 2. Цивільно-процесуальні відносини (поняття, ознаки, елементи)...9 2.1. Поняття цивільно-процесуальних правовідносин...9 2.2. Передумови виникнення цивільно-процесуальних правовідносин...10 2.3. Елементи цивільно-процесуальних правовідносин...12 3. Апеляційне провадження...15 Література...18

1. Участь прокурора у розгляді справ...3 2. Підсудність справ за вибором позивача...7 Література...11

1. Витрати по проведенню цивільної справи...3 1.1. Поняття витрат в цивільному процесі...3 1.2. Витрати, пов'язані з розглядом справи в суді...3 1.3. Державне мито...6 2. Зміни у позовному спорі...9 3. Встановлення неправильності в актах цивільного стану...11 Література...13

1. Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу право на захист...3 2. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним...8 3. Загальні правила виконання судових рішень...10 Задача...13 Література...16

1. Призначення експертизи в цивільному процесі...3 2. Розгляд справи у заочному провадженні...8 2.1. Поняття і значення заочного розгляду справи...8 2.2. Умови і порядок заочного розгляду справи...9 2.3. Зміст заочного рішення...11 2.4. Способи і порядок перегляду заочного рішення. Повноваження суду...12 2.5. Підстави до перегляду заочного рішення. Скасування та оскарження заочного рішення...13 Література...15

1. Правові наслідки ухвалення заочного рішення. Особливості його оскарження...3 2. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і мирова угода сторін, процесуальний порядок їх оформлення...10 Література...12

1. Зустрічний позов...3 2. Відмова позивача від позову. Визнання позову відповідачем...7 Література...10

1. Охарактеризуйте стадію цивільного процесу - провадження до судового розгляду ... 3
2. Охарактеризуйте принцип - гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами ... 5
3. Склад суду ... 6
4. Цивільно-процесуальні права сторін ... 7
5. Зупинення процесуальних строків ... 9
6. На підставі аналізу норм ЦПК України визначте строки "в межах строку позовної давності" ... 9
7. Поняття та види юрисдикції ... 11
8. Розподіл витрат у разі відмови позивача від позову чи укладення мирової угоди ... 12
9. Характеристика приводу свідка ... 13
10. Принципи оцінки доказів ... 15
Задача 1 ... 17
Задача 2 ... 18
Задача 3 ... 19
Література ... 21


1. Цивільно-процесуальні правовідносини, їх елементи, підстави та передумови виникнення ... 3
2. Судові витрати в цивільному судочинстві ... 8
3. Стадія судового засідання ... 11
Література ... 20


1. Наказне провадження ... 3
1.1. Порушення наказного провадження ... 4
1.2. Видача судового наказу ... 6
1.3. Повідомлення боржника про видачу судового наказу ... 7
1.4. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. Скасування судового наказу ... 8
Задача 1 ... 14
Задача 2 ... 15
Література ... 16


1. Поняття, види та елементи позову ... 3
2. Повноваження суду апеляційної інстанції ... 9
Література ... 13


1. Поняття цивільного судочинства (процесу), його завдання. Стадії цивільного процесу ... 3
2. Витрати пов'язані із розглядом справи ... 6
Література ... 13


1. Поняття цивільного судочинства, його стадії і види ... 3
2. Поняття і види доказів у цивільному процесі ... 6
3. Наказне провадження ... 10
Література ... 14


1. Відвід суду: поняття, порядок вчинення ... 3
2. Поняття, значення та порядок судового розгляду цивільної справи ... 7
Література ... 18

Реферати з цивільного процесу

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості