ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

1. Міжнародно-правове та українське регулювання державної служби: порівняльний контекст...3 2. Управління державною службою в Україні...10 Література...12

1. Державне управління: суть і принципи...3 2. Система органів виконавчої влади та принципи їх побудови...5 3. Провадження у справах про адміністративне правопорушення...8 Список використаної літератури...16

1. Державне управління як системне суспільне явище, теорія і навчальна дисципліна...3 2. Державна влада і державне управління...4 3. Принципи, сутність і зміст управлінської діяльності...5 4. Цілі, завдання, функції та методи державного управління...7 5. Організаційна структура державного управління...9 6. Підготовка, прийняття та організація виконання рішень у державному управлінні...10 7. Контроль і облік у державному управлінні...11 8. Інформатизація державного управління...12 9. Інформаційна відкритість державних органів і реалізація прав громадян у державному управлінні...14 10. Документація в державному управлінні...16 11. Ефективність державного управління...18 12. Реформування державного управління та його адміністративно-правового регулювання в Україні...19 13. Бюрократизм і корупція в системі державного управління та напрямки їх подолання...20 14. Законність і відповідальність у державному управлінні...22 Література...23

1. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права...3 2. Тести...7 Задача 1...7 Задача 2...9 Література...12

1. Суть та методи функціонального аналізу в системі державної служби...3 2. Державна служба у ФРН...10 Література...14

1. Поняття та види правових джерел інституту державної служби...3 2. Особливості правового статусу державного службовця України...8 Література...23

1. Основні функції управління...3 1.1. Функції організації...3 1.2. Функції та процес менеджменту...3 2. Професійний розвиток та навчання державних службовців...7 3. Структура місцевої держадміністрації...14 Література...20

1. Характеристика кадрової роботи. Кадрове планування...3 2. Суть управління державною службою...12 Література...14

1. Мотивація, стимулювання праці та заохочення державних службовців...3 2. Етапи процесу проходження державної служби...7 2.1. Умови виникнення державно-службових відносин...7 2.2. Призначення на посаду...12 2.3. Просування по службі...13 Література...16

1. Загальні обов'язки державних службовців...3 2. Наукове забезпечення реформування державної служби...10 Література...17

1. Поняття, види та принципи державної служби...3 2. Управління наукою...13 Література...18

Реферати з державної служби

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості