ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

1. Загальний порядок заснування господарської діяльності.....3
2. Формування договірних відносин між суб'єктами господарювання.....7
3. Нормативні документи з стандартизації: поняття, види та застосування.....12
4. Розробіть проект статуту унітарного комерційного комунального підприємства.....16
Література.....23


1. Поняття та особливості корпоративних правовідносин.....3
2. Правовий статус повного товариства.....6
3. Етапи створення господарського товариства.....9
Література.....13


А) Яким чином вирішується питання про мову в арбітражному провадженні? Обґрунтуйте свою відповідь на підставі Типового закону ЮНСІТРАЛ.....3
Б) Що таке арбітражне застереження? Чи може бути визнане недійсним арбітражне застереження при умовах визнання недійсним договору в цілому? Знайдіть відповідну норму в Регламенті міжнародного комерційного арбітражу при торгово-промисловій палаті України......3
В) В чому полягає компетенція міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України відповідно до Регламенту цього суду?.....10
Література.....12


1. Історія розвитку корпорації та корпоративного права.....3
2. Етапи становлення корпоративного права в Україні.....9
3. Поняття та предмет корпоративного права.....12
Література.....15


1. Функції органів Управління акціонерним товариством...3 2. Єдиний податок для малих підприємств...9 3. Заповнити п'ятий розділ зовнішньоторговельного контракту "Упаковка і маркування товару"...15 Література...17

1. Економічна конкуренція. законодавство про захист економічної конкуренції...3 2. Банкрутство. Суб'єкти банкрутства...6 Література...12

1. Поняття і види підприємств...3 2. Товарообмінні (бартерні) операції...9 Література...14

1. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства...3 2. Правове регулювання біржової діяльності...5 2.1. Поняття, ознаки та види бірж...5 2.2. Правове становище товарної біржі...7 2.3. Особливості правового становища фондової біржі...13 Література...18

1. Правове становище членів виробничого кооперативу...3 Задача...10 Література...13

1. Участь держави у сфері господарювання. Засоби регуляторного впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання...3 2. Юридичні підстави припинення діяльності підприємства...9 Література...15

1. Державна реєстрація підприємств. Поняття і види господарських товариств. Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст...3 1.1. Державна реєстрація підприємств...3 1.2. Поняття і види господарських товариств...6 1.3. Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст...7 2. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Види і прояви недобросовісної конкуренції...8 3. Задача...15 Література...17

1. Форма господарського договору...3 Завдання 2...8 Літератури...12

І. Господарське право, господарське законодавство. підприємницька діяльність та господарські правовідносини...3 1. Які види правовідносин складаються у процесі господарювання?...3 2. Чи можна вважати підприємницькою наступну діяльність...4 ІІ. Суб'єкти господарського права. Правовий статус особливих суб'єктів господарської діяльності...5 1. Дайте визначення поняття суб'єкта господарського права...5 2. Складіть порівняльну таблицю управління в різних видах господарських товариств...5 3. Складіть порівняльну таблицю відповідальності учасників у різних видах господарських товариств...6 4. Складіть порівняльну таблицю статутних фондів в різних видах господарських товариств...6 5. Складіть порівняльну таблицю засновницьких документів і вимог до їх змісту в різних видах господарських товариств...6 6. Складіть порівняльну таблицю підстав і способів припинення різних видів комерційних юридичних осіб...7 ІІІ. Легітимізація суб'єктів підприємницької діяльності...8 1. Які нормативно-правові акти регулюють державну реєстрацію суб'єктів підприємництва?...8 2. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності...9 3. Які види діяльності підлягають патентуванню...11 ІV. Задача...14 Література...16

1. Господарсько-адміністративні штрафи...3 Задача...8 Література...11

1. Зупинення та припинення діяльності підприємців...3 2. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності...9 2.1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні...9 2.2. Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних технологій у розвитку економіки України...10 Література...15

1. Види господарсько-правової відповідальності...3 Задача...13 Література...15

1. Поняття господарського законодавства...3 2. Поняття підприємництва та ознаки підприємництва...8 Література...14

1. Поняття та ознаки господарських зобов'язань та господарські договори...3 1.1. Поняття господарських зобов'язань...3 1.2. Види господарських зобов'язань...4 1.3. Підстави виникнення господарських зобов'язань...6 1.4. Господарські договори...6 2. Правове регулювання забезпечення якості продукції...11 Література...20

1. Юридична відповідальність суб'єктів господарської діяльності...3 1.1. Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності...3 1.2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення...5 1.3. Види господарсько-правових санкцій...8 2. Правовий режим вільних економічних зон...12 Література...14

1. Підприємства колективної власності...3 2. Види адміністративно-господарських санкцій...10 Література...16

1. Командитне товариство: поняття і правове становище...3 Задача...9 Література...12

1. Правові режими майна суб'єктів господарювання...3 2. Позасудові заходи відновлення платоспроможності платника...9 Література...14

1. Регулювання малого підприємництва...3 2. Договір найму (оренди)...12 2.1. Поняття договору майнового найму (оренди)...12 2.2. Елементи договору найму (оренди)...13 2.3. Зміст договору найму (оренди)...15 2.4. Форма і строк договору...16 Література...19

1. Господарські відносини. Види та учасники господарських відносин...3 2. Недобросовісна конкуренція. Поняття і захист комерційної таємниці...7 Література...12

1. Господарське зобов'язання...3 1.1. Поняття господарських зобов'язань...3 1.2. Види господарських зобов'язань...4 1.3. Підстави виникнення господарських зобов'язань...6 2. Некомерційна господарська діяльність. Суб'єкти некомерційної діяльності. Політична партія...7 Література...12

1. Справи, підсудні місцевим господарським судам. Територіальна і виключна підсудність...3 2. Право касаційного оскарження і касаційна інстанція...6 Література...11

1. Правовий режим нематеріальних активів і спеціальних фондів підприємства...3 1.1. Поняття та види нематеріальних ресурсів...3 1.2. Об'єкти промислової власності...4 1.3. Об'єкти, що охороняються авторським правом та суміжними правами...8 1.4. Інші (нетрадиційні) об'єкти інтелектуальної власності...10 1.5. Поняття та охорона права власності на нематеріальні активи...11 1.6. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси...14 Завдання 2...17 Література...19

1. Право приватної власності в економіці України. Поняття, форми (види)...3 1.1. Поняття власності. Власність як економічна і правова категорії господарського права...3 1.2. Форми, види, суб'єкти і об'єкти власності...5 1.3. Захист прав власності суб'єктів господарської діяльності...10 Задача...11 Література...13

1. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності у державних органах. Отримання дозволу на початок роботи...3 2. Реорганізація суб'єктів підприємницької діяльності...6 3. Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів...11 Література...17

1. Поняття про види суб'єктів господарювання...3 2. Правовий статус Антимонопольного комітету України...13 Література...16

1. Торгово-промислові палати...3 2. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку...9 Література...16

1. Поняття та види суб'єктів господарювання...3 1.1. Поняття суб'єктів господарювання...3 1.2. Види суб'єктів господарювання...4 2. Утворення підприємства. Установчі документи підприємства...9 Література...17

1. Відносини власності і право власності в економіці України. Право власності в економіці України: поняття, форми (види). Право державної власності в економіці України та форми його реалізації...3 2. Комісія з приватизації державного підприємства: порядок створення, повноваження. Угоди приватизації...10 Задача 16...13 Література...14

1. Поняття та види господарської діяльності...3 1.1. Комерційна господарська діяльність (підприємництво)...6 1.2. Некомерційна господарська діяльність...7 2. Принципи підприємницької діяльності. Державна підтримка підприємництва...8 Література...13

1. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції...3 2. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції...12 Література...15

1. Захист підприємців від незаконного втручання в їхню діяльність державних органів...3 2. Договір оренди державного та комунального майна...11 2.1. Загальні положення передачі в оренду майна державного підприємства...11 2.2. Порядок укладення договору оренди...14 2.3. Передача об'єкта оренди...18 2.4. Суборенда...20 2.5. Припинення договору оренди...21 2.6. Захист права орендаря на орендоване майно...22 Література...23

1. Система та джерела господарського законодавства...3 2. Державна реєстрація юридична та фізичних осіб підприємців. Документи, які слід подавати для державної реєстрації юридичної особи...11 Література...16

Завдання 13...3 Завдання 57...9 Завдання 26...9 Завдання 79...9 Завдання 90...11 Література...13

1. Поняття суб'єктів підприємницької діяльності...3 2. Поняття, зміст та облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів)...12 Література...17

1. Антимонопольній комітет України. Його правовий статус.....3
Задача.....18
Література.....20


1. Дайте визначення господарського законодавства, назвіть його джерела, визначте систему господарського законодавства.....3
2. Зміст, форми та способи забезпечення належного виконання господарських договорів.....6
3. Правові основи захисту прав споживачів.....7
4. Поняття державної та комерційної таємниці.....9
5. Знайдіть правильну відповідь у запропонованих тестових завданнях.....13
6. Проаналізуйте ситуацію завдання та дайте відповіді на поставленні питання.....13
7. Задача.....16
Література.....18


1. Які існують обмежувачі в діяльності суб'єктів господарювання?.....3
2. Які існують види господарсько-правових санкцій?.....7
Задача.....15
Література.....17


25. Штучне підвищення і підтримання високих цін та зговір про фіксування цін.....3
57. Елементи та складові системи правового захисту комерційної таємниці підприємства.....5
88. Принципи побудови системи заходів безпеки.....9
Література.....15


1. Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров'я за рахунок бюджетних коштів.....3
1.1. Процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю.....3
1.2. Процедура двоступеневих торгів.....9
1.3. Процедура редукціону.....10
1.4. Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань).....11
1.5. Процедура закупівлі у одного учасника.....12
2. Організаційна діяльність замовника.....13
3. Тендерна пропозиція (за матеріалами).....15
Література.....17

Реферати з господарського права

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості