ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПАТЕНТОЗНАВСТВА

1. Поняття, ознаки та види інтелектуальної власності ... 3
2. Об'єкти та суб'єкти права промислової власності, їх правова характеристика ... 8
Література ... 15


1. Об'єкти суміжних прав ... 3
2. Співавторство ... 7
Завдання 3 ... 12
Завдання 4 ... 12
Література ... 13


1. Еволюція інтелектуальної власності...3 2. Передача прав на об'єкти права інтелектуальної власності...13 3. Поняття інтелектуальної власності...15 Література...17

1. Експертиза заявки на винахід (корисну модель)...3 2. Припинення дії патенту та визнання його недійсним...10 Література...12

1. Експертиза заявок на винаходи і промислові зразки...3 2. Оспорювання рішення патентних органів...13 Література...16

1. Об'єкти авторських прав...3 2. Експертиза і реєстрація заявки на винахід...5 Література...12

1. Правова охорона комерційної таємниці...3 Завдання...13 Література...17

1. Реєстрація смерті...3 2. Співвідношення ліцензійного договору та ліцензії на використання об'єкта інтелектуальної власності...7 Література...14

1. Немайнові права...3 2. Обмеження авторський прав: вільне використання творів...10 Література...16

1. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки...3 2. Особливості конфіденційної інформації...11 Література...17

1. Система органів управління в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні...3 2. Договір про патентну кооперацію (РСТ)...8 Література...11

1. Внесення змін у матеріали заявки на винахід...3 2. Використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій...9 Література...14

1. Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок...3 2. Особливості конфіденційної інформації...7 Література...16

1. Промисловий зразок. Корисні моделі...3 2. Охорона авторських і суміжних прав...7 Література...12

1. Оформлення заявки на державну реєстрацію прав автора...3 2. Захист права на фірмові найменування та знаки...7 Література...12

1. Суб'єкти суміжних прав...3 2. Оформлення раціоналізаторської пропозиції...7 Література...13

1. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)...3 2. Порядок оформлення і подання заявки на винахід...8 Література...12

1. Оскарження рішення за заявкою...3 2. Оформлення знака на товари і послуги...4 Література...11

1. Порушення авторських прав ... 3
2. Майнові права виробників фонограм ... 7
Тести ... 11
Література ... 12


1. Оформлення і реєстрація ноу-хау ... 3
2. Суб'єкти авторського права ... 14
Література ... 17


1. Система органів управління в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні ... 3
2. Приклади опису ноу-хау ... 10
Література ... 13


1. Порядок та умови патентування сортів рослин та порід тварин ... 3
2. Право слідування та терміни охорони авторських прав ... 12
3. Правова характеристика недобросовісної реклами та демпінгу ... 18
Література ... 22


1. Право на публічне виконання та на публічний показ ... 3
2. Представник у справах інтелектуальної власності ... 8
Література ... 15


1. Ефективне використання об'єктів промислової власності ... 3
2. Порядок одержання патенту на промисловий зразок ... 8
Література ... 11

Реферати з патентознавства

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості