ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

1. Державний устрій України...3 2. Правовий статус суддів в Україні...13 3. Правове становище іноземців в Україні...16 Література...19

1. Державна влада як інститут конституційного права...3 2. Поняття, система і види органів державної влади...8 Література...15

1. Види джерел конституційного права...3 2. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина...17 3. Місце та роль Президента України в механізмі державної лади...20 Література...28

1. Характеристика особливостей конституційного процесу в Україні до доби Центральної Ради...3 2. Система і повноваження місцевих органів державної влади...9 3. Порядок і підстави прийняття до громадянства України...18 Література...21

1. Конституційно-правові норми та інститути, їх особливості та класифікація...3 2. Громадянство України: поняття і ознаки. Принципи громадянства України...14 3. Структура Верховної Ради України. Організація роботи Верховної Ради України та її структурних підрозділів...22 Література...31

1. Політичні права і свободи громадян України...3 1.1. Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України...3 1.2. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації...4 1.3. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним...6 1.4. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи й демонстрації...7 1.5. Право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів...8 1.6. Право на інформацію...10 2. Основні ознаки місцевого самоврядування...11 3. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України...16 Література...20

1. Основи економічних відносин в Україні...3 2. Конституційний контроль як вид державної діяльності...7 3. Право на підприємницьку діяльність...11 Література...14

1. Поняття, суть і ознаки конституційного ладу України та загальна характеристика системи засад конституційного ладу України...3 2. Конституційні гарантії прав людини і громадянина. Конституційні обов'язки громадян...8 3. Природне та позитивне право. Види джерел конституційного права...13 Література...26

1. Принципи та норми конституційного права...3 2. Повноваження Президента...8 3. Право людини на повагу до її гідності...10 Література...14

1. Конституційно-правові відносини: загальна характеристика, класифікація, суб'єкти та об'єкти конституційно-правових відносин...3 2. Правовий статус біженців в Україні...8 3. Верховна Рада в системі органів державної влади. Функції Верховної Ради України. Розкрити інститут стримування і противаг між Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів та Президентом України...15 Література...22

1. Міжнародні конституційно-правові інститути, якими регулюються національні відносини...3 2. Конституційно-правові інститути, якими регулюються національні відносини в Україні...8 Література...15

1. Реалізація та охорона Конституції...3 2. Конституційні основи взаємовідносин держави та громадянського суспільства...8 3. Місцеві органи виконавчої влади: поняття, система, повноваження. Акти органів виконавчої влади....15 Література...26

1. Основи функціонування органів держави...3 2. Місцеві органи виконавчої влади...8 3. Право на мирні збори та маніфестації...17 Література...18

1. Поняття особистих прав та свобод...3 2. Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини...6 Література...13

1. Право вільно обирати та бути обраним...3 2. Конституційний контроль - принципи і форми захисту прав людини...12 Література...20

1. Право вільно обирати та бути обраним...3 2. Конституційний контроль - принципи і форми захисту прав людини...11 Література...18

1. Преамбула конституції України...3 2. Виконавча влада в Україні...4 3. Право на недоторканість житла...13 Література...15

Завдання 1...3 Завдання 2...3 Завдання 3...4 Завдання 4...7 Завдання 5...8 Завдання 6...8 Завдання 7...8 Завдання 8...9 Література...13

1. Статус президента в Болгарії...3 2. Статус президента в Угорщині...7 3. Статус президента в Польщі...12 Література...18

1. Політичні права і свободи громадян України...3 1.1. Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України...3 1.2. Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації...4 1.3. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним...6 1.4. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи й демонстрації...7 1.5. Право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів...8 1.6. Право на інформацію...10 2. Основні ознаки місцевого самоврядування...11 3. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України...16 Література...20

1. Основні етапи підготовки і прийняття Конституції України у 1996 році...3 2. Судова влада в системі розподілу влад...5 3. Поняття і види референдумів...12 Література...17

Норми конституційного права України, їх особливості та класифікація...5 Основні права і свободи людини і громадянина, їх характеристика...16 Система конституційних прав та свобод людини і громадянина...16 Особисті права і свободи...16 Політичні права і свободи...20 Економічні, соціальні і культурні права...22 Вибори в Україні: поняття і види...30 Поняття виконавчої влади, система її органів...41 Повноваження місцевого самоврядування та гарантії їх діяльності...52 Література...66

1. Конституційне регулювання власності в Україні та інших державах...3 2. Юридичні гарантії здійснення права власності в Україні...6 3. Правовстановлюючі документи власника...13 Література...19

1. Україна - суверенна і незалежна держава...3 2. Виборчий процес в Україні: Поняття та стадії. Законодавче регулювання стадій виборчого процесу...7 3. Система органів місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування...19 Література...22

1. Україна - суверенна і незалежна держава...2 2. Виборчий процес в Україні: Поняття та стадії. Законодавче регулювання стадій виборчого процесу...6 3. Система органів місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування...18 Література...21

1. Конституційно-правова відповідальність...3 2. Правовий статус іноземних громадян...6 3. Тимчасові спеціальні комісії і тимчасові слідчі комісії...15 Література...21

Вступ...3 1. Судова влада в системі розділу влади...3 2. Виконавча влада в системі органів держави...7 2.1. Уряд як носій виконавчої влади...7 2.2. Види урядів...8 2.3. Зростання ролі глави, уряду...9 3. Співвідношення між виконавчою і судовою владою...11 Висновки...12 Література...13

Варіант 2 Задача 1...3 Задача 2...7 Задача 3...8 Задача 4...10 Література...12

Завдання 1...3 Завдання 2...5 Завдання 3...6 Завдання 4...7 Завдання 5...8 Завдання 6...9 Завдання 7...10 Завдання 8...11 Завдання 9...12 Література

1. Основні конституційні акти ЗУНР...3 2. Функції прокуратури...6 3. Підстави припинення громадянства...11 Література...18

1. Право звернення до органів державної влади...3 2. Закон "Про звернення громадян"...8 Література...16

1. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні ... 3
2. Поняття та види природних прав і свобод людини ... 9
3. Основні економічні права людини і громадянина ... 14
Література ... 17


1. Конституційно-процесуальне право України та його відмінність від конституційного права України ... 3
2. Процедура обрання Голови Верховної Ради України та його заступників, а також процедура дострокового припинення їх повноважень ... 8
Література ... 14


1. Діяльність правозахисних організацій ... 3
2. Елементи НДО ... 9
Література ... 15


1. Порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради України ... 3
2. Правове забезпечення підготовки та проведення виборів Президента ... 6
3. Завдання, та порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ... 11
4. Поняття та ознаки місцевого самоврядування. Територіальні, матеріальні, фінансові та правові основи місцевого самоврядування ... 15
5. Загальна характеристика організації роботи органів судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів ... 18
Література ... 24

Реферати з конституційного права

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості