ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Проаналізувати правничі межі демократії в іноземних країнах:

1. Демократія та система гарантій, що забезпечує її існування...3 2. Муніципалітети. Вплив держави на самоуправління...11 література...18

1. Поняття федерації та її ознаки...3 2. Виборче право та виборча система...7 Література...18

1. Форма правління як характеристика державності. Класифікація форм правління та їх основні ознаки...3 2. Дайте визначення права і свободи особистості, охарактеризуйте їх різновиди...11 Література...18

В чому особливості конституційного регулювання прав і свобод у Франції? і порівняйте цей інститут з аналогічними інститутами інших країн і зробіть висновки

Конституційний лад Ізраїлю. Конституційні акти...3 Правове положення громадян...7 Партійна система...12 Система державних органів...13 Місцеве самоврядування Ізраїлю...21 Література...24

1. Схематично відобразити структури парламенту Росії...3 2. Визначити взаємовідносини парламенту Росії з главою держави, урядом та судом...4 3. Визначити основні риси конституцій Росії...12 Література...16

1. Парламентсько-республіканська форма державного управління та її характеристики...3 2. Правове регулювання місцевого управління...9 2.1. Загальна характеристика й основні принципи місцевого самоврядування...9 2.2. Системи місцевого самоврядування...14 Література...19

1. Розкрити суть політичного плюралізму...3 2. Визначити поняття політичної партії...4 3. Визначити співвідношення громадських об'єднань та політичних партій. їх відмінності...6 4. В чому виявляється інституціоналізація політичних партій?...8 5. Визначити роль політичних партій в формування державних органів та державної політики...9 6. Суть діяльності радикальних партій...10 7. Визначити різницю між різними партіями (порівняльна таблиця)...11 Література...14

1. Розкрити суть політичного плюралізму...3 2. Визначити поняття політичної партії...4 3. Визначити співвідношення громадських об'єднань та політичних партій. їх відмінності...8 4. В чому виявляється інституціоналізація політичних партій?...9 5. Визначити роль політичних партій в формування державних органів та державної політики...11 6. Суть діяльності радикальних партій...15 7. Визначити різницю між різними партіями (порівняльна таблиця)...16 Література...17

1. Форма правління як характеристика державності. Класифікація форм правління та їх основні ознаки...3 2. Дайте визначення права і свободи особистості, охарактеризуйте їх різновиди...12 Література...20

1. Форма правління як характеристика державності. Класифікація...3 1.1. Монархія і її різновиди...4 1.2. Республіка і її різновиди...7 2. Визначте права і свободи особистості. Охарактеризуйте їх різновиди...13 Література...22

1. Загальна характеристика інституту регулювання відносин між працею і капіталом...3 2. Закріплення відносин між працею і капіталом в розвинутих капіталістичних каїнах...6 3. Закріплення відносин між працею і капіталом в країнах Латинської Америки, Африки, Азії та СНД...12 Література...23

1. Система джерел державного права...3 1.1. Нормативні правові акти...4 1.2. Звичай як джерело конституційного права зарубіжних країн...11 1.3. Судовий прецедент...13 2. Унітарна держава та її характеристики...15 Література...20

Реферати з конституційного права зарубіжних країн

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості