ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КРИМІНАЛІСТИКИ

1. Загальна характеристика економічних злочинів ... 3
1.1. Поняття та ознаки ринкової економіки ... 3
1.2. Поняття, ознаки та види тіньової економіки ... 5
1.3. Кримінальний економічний цикл ... 7
1.4. Система економічних злочинів в Україні ... 8
2. Методика розслідування розбоїв ... 13
2.1. Криміналістична характеристика злочину ... 13
2.2. Обставини, які підлягають з'ясуванню ... 13
2.3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування ... 14
2.4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій ... 17
3. Методика розслідування порушення порядку зайняття господарською діяльністю ... 19
3.1. Криміналістична характеристика злочину ... 19
3.2. Обставини, які підлягають з'ясуванню ... 25
3.3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування ... 27
3.4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій ... 31
4. Завдання ... 35
Література ... 36


1. Криміналістична характеристика крадіжок та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів ... 3
2. Задача. 20 серпня 1999 року, о 8 годині 30 хвилин начальник гальванічного цеху тракторного заводу повідомив відділ внутрішніх справ ... 9
Література ... 15


1. Методика розслідування грабежів ... 3
1.1. Криміналістична характеристика злочину ... 3
1.2. Обставини, які підлягають з'ясуванню ... 3
1.3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування ... 4
1.4. Першочергові слідчі дії розслідування ... 5
1.5. Наступні слідчі дії розслідування ... 7
2. Методика розслідування контрабанди ... 9
2.1. Криміналістична характеристика злочину ... 9
2.2. Обставини, які підлягають з'ясуванню ... 12
2.3. Першочергові слідчі дії розслідування ... 13
2.4. Наступні слідчі дії розслідування ... 15
2.5. Особливості розслідування при невиявленому власнику контрабанди ... 18
3. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами ... 19
3.1. Криміналістична характеристика ... 19
3.2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування ... 21
3.3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій розслідування ... 22
4. Завдання ... 23
Література ... 25


1. Загальні положення тактики обшуку та виїмки i фіксації її результатів ... 3
2. Етика обшуку i виїмки та тактика обшуку особи ... 11
Література ... 16


1. Освiдування (огляд живих осіб) ... 3
2. Ексгумація трупа ... 10
Література ... 14


1. Початкові (невідкладні) слідчі дії та оперативно-розшукові заходи у типових слідчих ситуаціях при розслідуванні вимагань ... 3
2. Задача. 18 лютого 2000 року, о 15 годині 30 хвилин, тобто по закінченні 1 робочої зміни, слюсар електрозварювального цеху машинобудівного заводу Приходько ... 13
Література ... 14


1. Охарактеризуйте положення розслідування шахрайства ... 3
2. Задача. 18 лютого 2000 року, о 15 годині 30 хвилин, тобто по закінченні 1 робочої зміни, слюсар електрозварювального цеху машинобудівного заводу Приходько ... 9
Література ... 16


1. Процесуальний призначення експертизи...3 2. Процес проведення експертизи потерпілого і підозрюваного у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів...6 3. Обставини, що потребують доказування при експертизі потерпілого та підозрюваного у вказаних злочинах...9 Література...15

21. Поняття документа в криміналістиці. Слідчий огляд документів. Сутність техніко-криміналістичного дослідження...3 5. Особливості виїмки. Фіксація результатів обшуку та виїмки...10 67. Криміналістична характеристика злочинів...14 91. Особливості зловживання владою або службовим становищем...20 Література...25

1. Процесуальний порядок допиту потерпілого...3 2. Тактика допиту потерпілого у справі про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості...5 3. Можливі обставини доказування злочину...7 Література...18

1. Процесуальний порядок пред'явлення для впізнання людини і речових доказів...3 2. Тактичні правила пред'явлення для впізнання людини і речових доказів...6 2.1. Поняття, мета та об'єкти пред'явлення для впізнання...6 2.2. Підготовка до пред'явлення для впізнання...7 2.3. Порядок пред'явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин...10 2.4. Фіксація результатів пред'явлення для впізнання...14 Література...16

1. Предмет і завдання криміналістики...3 2. Обставини, що виключають проведення пред'явлення для впізнання...11 Література...14

1. Становлення криміналістичних знань у ХХ ст ... 3
1.1 Криміналістика Європи ХХ ст ... 3
1.2. Криміналістика пострадянського періоду ... 5
2. Криміналістична робота в Україні ... 10
3. Криміналістичні школи в Україні на сучасному етапі розвитку науки ... 16
Література ... 18


1. Характеристика загальнонаукових методів у криміналістиці ... 3
2. Поняття, мета і об'єкти пред'явлення для впізнання ... 7
3. Криміналістична характеристика злочинів на транспорті ... 9
Література ... 13

Реферати з криміналістики

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості