ureferat.com:   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі   пошук по сайту   Виконання робіт на замовлення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КРИМІНОЛОГІЇ

1. Розкрийте елементи кримінології ... 3
2. Обґрунтуйте використання кримінологічних прогнозів в плануванні боротьби зі злочинністю ... 7
3. Задача ... 13
Література ... 17


1. Життєві ситуації: поняття, її різновиди та роль у вчиненні злочину ... 3
2. Генезис професійної злочинності в Україні ... 7
Література ... 14


1. Взаємодія біологічного і соціального в особі злочинця...3 2. Насильницько-корисливі злочини...5 Література...16

1. Поняття кримінологічної детермінації...3 2. Види професійної злочинності...8 Література...18

1. Поняття кримінологічної детермінації...3 2. Види професійної злочинності...7 Література...18

1. Особа злочинця та межі її вивчення у кримінології...3 2. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності...8 Література...12

1. Поняття та зміст кримінально-правової статистики...3 2. Кримінологічна характеристика необережної злочинності...9 Література...14

1. Латентна злочинність...3 2. Кримінологічна характеристика організованої злочинності...8 2.1. Поняття організованої злочинності...8 2.2. Кримінологічна характеристика організованої злочинності...12 2.3. Основні криміногенні причини та умови організованої злочинності...14 Література...17

1. Соціальний напрям у сучасній зарубіжній кримінології...3 2. Наркоманія та злочинність...12 Література...16

1. Поняття кримінології як соціально-правової науки, її предмет...3 2. Попередження злочинності: цілі, завдання, функції...8 Література...17

1. Становлення віктимології як науки...3 2. Напрями попередження професійної злочинності...8 Література...13

1. Кількісні та якісні характеристики злочинності...3 2. Кримінологічна характеристика особи рецидивіста...10 Література...16

1. Кримінологічні теорії сьогодення...3 2. Профілактична діяльність по боротьбі зі СНІДОм...13 Література...18

Класифікація детермінантів злочинності ... 3
19. Інформаційне і організаційне забезпечення попередження злочинності ... 4
32. Програмування і планування боротьби із злочинністю, попередження злочинів ... 7
41. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх ... 12
55. Форми, види і способи статистичного спостереження ... 18
Література ... 23


1. Методи кримінологічних досліджень ... 3
2. Роль суду в попереджені злочинів ... 11
3. Рівень, структура, динаміка рецидивних злочинів ... 13
Література ... 15

Реферати з кримінології

  PR - паблік рилейшнз
  Автоматизовані системи управління
  Аграрне право, земельне право
  Адвокатура
  Адміністративне право
  Адміністративний менеджмент
  Адміністративний процес
  Антикризовий менеджмент
  Апаратні засоби ЕОМ
  Аудит
  Бази даних
  Банківська справа
  Банківське право
  Безпека життєдіяльності
  Бібліотечна справа
  Біржове право
  Бухгалтерський облік бюджетних установ
  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
  Бухгалтерський облік
  Бюджетна система
  Бюджетний менеджмент
  Виробничий менеджмент
  Географія
  Господарське право
  Господарський процес
  Гроші та кредит
  Державна служба
  Державне регулювання економіки
  Дизайн
  Діагностика
  Діловодство
  Екологічне право
  Екологія
  Економіка підприємства
  Економіка праці
  Економіка торгівельного підприємства
  Економічна теорія
  Економічний аналіз
  Експертиза
  Етика
  Етнографія
  Житлове право
  Журналітика
  Запис актів громадянського стану
  Засоби мультимедіа
  Захист інформації
  Інвестиційне право
  Інвестування
  Інноваційний менеджмент
  Інформатика
  Інформаційна діяльність
  Інформаційні системи
  Історія економіки
  Історія права зарубіжних країн
  Історія права України
  Історія правових вчень
  Історія
  Кадровий менеджмент
  Кібернетика
  Комерційна справа
  Комп'ютерні мережі
  Конституційне право зарубіжних країн
  Конституційне право
  Конфліктологія
  Криміналістика
  Кримінальне право
  Кримінальний процес
  Кримінально-виконавче право
  Кримінологія
  Культура
  Література
  Логіка
  Логістика
  Макроекономіка
  Маркетинг
  Медицина
  Менеджмент (для МАУП)
  Менеджмент (для університету "Україна")
  Митна справа
  Міжнародне приватне право
  Міжнародне публічне право
  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
  Міжнародні відносини
  Міжнародні економічні відносини
  Мікроекономіка
  Мова
  Наукознавство
  Нотаріат
  Охорона праці
  Патентознавство
  Педагогіка
  Підприємництво
  Підприємницьке право
  Планування
  Податкове право
  Податковий менеджмент
  Політологія
  Право власності
  Право соціального захисту
  Правова статистика
  Правознавство
  Програмування
  Прокурорський нагляд
  Психологія спорту
  Психологія управління
  Психологія
  Ревізія і контроль
  Редагування
  Релігієзнавство
  Ризикологія
  Римське право
  Риторика
  РПС
  Системи технологій
  Ситуаційний менеджмент і контролінг
  Сімейне право
  Соціальна педагогіка
  Соціологія
  Споживча кооперація
  Стандартизація та управління якістю
  Статистика
  Судова бухгалтерія
  Судова документація
  Судова експертиза
  Судова медицина
  Судові та правоохоронні органи
  Теорія менеджменту
  Теорія права
  Товарознавство
  Торгова справа
  Трудове право
  Туризм
  Управлінський облік
  Фізична культура
  Фізична реабілітація
  Фізіологія спорту
  Фізіотерапія
  Філософія права
  Філософія
  Фінанси підприємства
  Фінанси
  Фінансове право
  Фінансовий контроль
  Фінансовий менеджмент
  Цивільне право
  Цивільний процес
  Цінні папери
  Ціноутворення
  Юридична деонтологія
  Юридична практика
  Юридична психологія
  Юридична служба

© 2006-2019  ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості