ureferat.com:   головна сторінка   реферати   курсові   контрольні   дипломні   задачі    пошук по сайту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. Поняття, значення та класифікація принципів кримінального процесу.....3
2. Процесуальне становище суду і його завдання у кримінальному судочинстві.....7
3. Форми попереднього розслідування.....10
4. Поняття, підстави і умови зупинення попереднього розслідування.....12
Література.....15


1. Особи, які сприяють кримінальному судочинству і здійсненню правосуддя (перекладач, експерт, секретар судового засідання, свідок, понятті)...3 2. Цивільний позов в кримінальному процесі...11 Література...16

1. Процес доказування...3 2. Пред'явлення для впізнання...12 Задача...15 Література...17

1. Державні органи і посадові особи, які ведуть процес...3 2. Затримання і допит підозрюваного...13 3. Задача...16 Література...18

1. Провадження в касаційній інстанції...3 2. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції та зняття інформації з каналів зв'язку...7 Задача...13 Література...14

1. Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру...3 2. Відтворення обстановки та обставин події злочину...8 Задача...10 Література...12

1. Поняття, значення, структура обвинувального висновку...3 2. Особи, які захищають та представляють інтереси інших осіб (захисник, представники потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, законний представник неповнолітнього)...7 Література...16

1. Права та обов'язки обвинуваченого...3 2. Захисник у кримінальній справі. Коли відмова від захисника не може бути прийнята? Заміна одного захисника іншим...5 3. Відшкодування витрат державі за участь у справі адвоката за призначенням...12 Література...16

1. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи...3 2. Поняття та класифікація учасників кримінального процесу...9 Література...12

1. Особи, які сприяють кримінальному судочинству і здійсненню правосуддя (перекладач, експерт, свідок, понятті, секретар судового засідання)...3 2. Цивільний позов в кримінальному процесі...11 Література...16

1. Постановлення вироку...3 2. Скласти обвинувальний вирок за довільною фабулою...9 Література...15

1. Поняття та предмет доказування...3 2. Поняття та види підслідності...9 Література...15

1. Участь експерта у кримінальному процесі...3 2. Процесуальні строки у кримінальному процесі...7 2.1. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі...7 2.2. Строки провадження слідчих і процесуальних дій та порядок їх обчислення...11 2.3. Продовження строків досудового слідства...15 Література...19

1. Принцип законності і публічності у кримінальному процесі...3 2. Порядок виклику, приводу і допиту обвинуваченого...5 3. Рівність прав учасників (сторін) у судовому розгляді, наслідки їх неявки в судове засідання...11 Задача...15 Література...21

1. Принцип всебічності, повноти і об'єктивності дослідження обставин справи...3 2. Порядок відтворення обстановки і обставин подій...9 Література...16

1. Реалізація права на свободу та особисту недоторканість...3 2. Досудове слідство: поняття, значення і завдання...11 Література...17

1. Сторони в цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки...3 2. Цивільно-процесуальна правоздатність та дієздатність...6 3. Процесуальна співучасть: цілі, підстави і види...7 4. Неналежна сторона в процесі. Умови та порядок її заміни...10 5. Поняття і підстави процесуального правонаступництва...13 6. Відмінність правонаступництва від заміни неналежної сторони...15 7. Поняття третіх осіб у цивільному процесі, їх види...15 8. Порядок вступу, права та обов'язки третіх осіб...17 9. Участь прокурора в цивільному процесі...19 Практичне завдання...24 Література...26

1. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжного заходу...3 2. Порядок судового розгляду...7 Задача...12 Література...15

1. Поняття та види вироків...3 2. Учасники провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх...6 Література...14

1. Питання, що вирішуються судом при постановлені вироку...3 2. Поняття і суть протокольної форми досудової підготовки матеріалів...12 Література...17

1. Участь захисника в судовому розгляді справи...3 2. Ухвала касаційного суду, структура та зміст...9 Література...12

1. Загальна характеристика форми кримінального процесу...3 2. Поняття, підстави та процесуальний порядок закінчення досудового слідства...7 Література...16

1. Особи, які захищають свої або представлювані інтереси в кримінальному процесі...3 2. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінальної справи...8 3. Задача...13 Література...15

4. Поняття та ознаки доказів.....3
12. Факти, що не підлягають доказуванню.....6
17. Участь обвинуваченого і підозрюваного у доказуванні.....8
29. Протоколи слідчих та судових дій.....9
33. Інститут забезпечення доказів в цивільному процесі.....11
Література.....13


1. Конституційні та інші принципи кримінального процесу.....3
1.1. Характеристика конституційних принципів кримінального процесу.....3
1.2. Інші принципи кримінального процесу, закріплені в кримінально-процесуальному кодексі.....9
2. Виконання вироку, ухвали, постанови суду.....11
2.1. Суть 1 значення стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду.....11
2.2. Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання.....12
Література.....16

Реферати з кримінального процесу

=  PR - паблік рилейшнз
=  Автоматизовані системи управління
=  Аграрне право, земельне право
=  Адвокатура
=  Адміністративне право
=  Адміністративний менеджмент
=  Адміністративний процес
=  Антикризовий менеджмент
=  Апаратні засоби ЕОМ
=  Аудит
=  Бази даних
=  Банківська справа
=  Банківське право
=  Безпека життєдіяльності
=  Бібліотечна справа
=  Біржове право
=  Бухгалтерський облік бюджетних установ
=  Бухгалтерський облік зарубіжних країн
=  Бухгалтерський облік
=  Бюджетна система
=  Бюджетний менеджмент
=  Виробничий менеджмент
=  Географія
=  Господарське право
=  Господарський процес
=  Гроші та кредит
=  Державна служба
=  Державне регулювання економіки
=  Дизайн
=  Діагностика
=  Діловодство
=  Екологічне право
=  Екологія
=  Економіка підприємства
=  Економіка праці
=  Економіка торгівельного підприємства
=  Економічна теорія
=  Економічний аналіз
=  Експертиза
=  Етика
=  Етнографія
=  Житлове право
=  Журналітика
=  Запис актів громадянського стану
=  Засоби мультимедіа
=  Захист інформації
=  Інвестиційне право
=  Інвестування
=  Інноваційний менеджмент
=  Інформатика
=  Інформаційна діяльність
=  Інформаційні системи
=  Історія економіки
=  Історія права зарубіжних країн
=  Історія права України
=  Історія правових вчень
=  Історія
=  Кадровий менеджмент
=  Кібернетика
=  Комерційна справа
=  Комп'ютерні мережі
=  Конституційне право зарубіжних країн
=  Конституційне право
=  Конфліктологія
=  Криміналістика
=  Кримінальне право
=  Кримінальний процес
=  Кримінально-виконавче право
=  Кримінологія
=  Культура
=  Література
=  Логіка
=  Логістика
=  Макроекономіка
=  Маркетинг
=  Медицина
=  Менеджмент (для МАУП)
=  Менеджмент (для університету "Україна")
=  Митна справа
=  Міжнародне приватне право
=  Міжнародне публічне право
=  Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
=  Міжнародні відносини
=  Міжнародні економічні відносини
=  Мікроекономіка
=  Мова
=  Наукознавство
=  Нотаріат
=  Охорона праці
=  Патентознавство
=  Педагогіка
=  Підприємництво
=  Підприємницьке право
=  Планування
=  Податкове право
=  Податковий менеджмент
=  Політологія
=  Право власності
=  Право соціального захисту
=  Правова статистика
=  Правознавство
=  Програмування
=  Прокурорський нагляд
=  Психологія спорту
=  Психологія управління
=  Психологія
=  Ревізія і контроль
=  Редагування
=  Релігієзнавство
=  Ризикологія
=  Римське право
=  Риторика
=  РПС
=  Системи технологій
=  Ситуаційний менеджмент і контролінг
=  Сімейне право
=  Соціальна педагогіка
=  Соціологія
=  Споживча кооперація
=  Стандартизація, сертифікація та управління якістю
=  Статистика
=  Судова бухгалтерія
=  Судова документація
=  Судова експертиза
=  Судова медицина
=  Судові та правоохоронні органи
=  Теорія менеджменту
=  Теорія права
=  Товарознавство
=  Торгова справа
=  Трудове право
=  Туризм
=  Управлінський облік
=  Фізична культура
=  Фізична реабілітація
=  Фізіологія спорту
=  Фізіотерапія
=  Філософія права
=  Філософія
=  Фінанси підприємства
=  Фінанси
=  Фінансове право
=  Фінансовий контроль
=  Фінансовий менеджмент
=  Цивільне право
=  Цивільний процес
=  Цінні папери
=  Ціноутворення
=  Юридична деонтологія
=  Юридична практика
=  Юридична психологія
=  Юридична служба

© ureferat.com - українські реферати, курсові та контрольні роботи професійної якості